07.05.2020
Par attālinātā mācību gada noslēgumu un noslēguma pārbaudījumiem J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā

Lūdzam vēl nedaudz izturības mūzikas mācībām šajā patiesi grūtajā un neprognozējamajā laikā!


1. Pamatojoties uz krīzes situāciju valstī un LNKC ieteikumiem, 2019./2020. mācību gads J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā noslēgsies attālināti.


2. Audzēkņiem otrā mācību pusgada un gada atzīmes tiks izliktas, ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principu. Tas nozīmē, ka visos mācību priekšmetos otrā semestra atzīmes veidosies no visiem vērtējumiem, kas saņemti, sākot no šā gada janvāra.


3. Tajos mācību priekšmetos, kuros tiks organizētas noslēguma/kontrolstundas (līdz 20. maijam), vērtējums būs ar ieskaitīts/neieskaitīts.


4. Pārcelšanas uz nākamo klasi pārbaudījumi specialitātē ar vērtējumu ieskaitīts/neieskaitīts, notiks savstarpēji sazinoties ar saviem specialitāšu skolotājiem un izvēloties visērtāko un pieejamāko veidu šādā kārtībā:

  • Klavieru klasei 18. maijā;
  • Kora klasei 19. maijā;
  • Vijoles klasei 21. maijā;
  • Akordeona klasei 25. maijā;
  • Kokles klasei 25. maijā;
  • Pūšaminstrumentiem 27. maijā


5. Mācību gada beigās skolotāji audzēkņiem nosūtīs elektroniski sagatavotas liecības. Papīra formātā liecības varēs saņemt nākamā mācību gada sākumā.
Paldies vecākiem, audzēkņiem un visām ģimenēm, kas ir bijuši iecietīgi, saprotoši, pretimnākoši un atbalstoši šajos dažos mēnešos. Tā visiem mums, arī skolotājiem, ir neparasta situācija, kurai iepriekš nebijām gatavi. Šobrīd kopīgi mācāmies visi – gan skolēni, gan skolotāji.


Aicinu ar labām domām kārtot attālinātos pārbaudījumus, izvēlēties arī atbilstošu apģērbu, tādējādi radot sev pabeigta darba un svētku sajūtu!


Direktore Līga Veinberga


07.05.2020

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.