16.07.2021
Nāburgi godina Kornēlijas Apškrūmas literāro devumu

Kopš pagājušā gada novembra Valkas folkloras dziesmu draugu kopa “Nāburgi” dzīvo un strādā ar domu, lai godinātu tautas dzejnieces  Kornēlijas  Apškrūmas  literāro devumu mums un  kopā ar viņas dzejas cienītājiem pāršķirstītu viņas daudzos dzejas krājumus un atrastu sev tīkamās rindas un atziņas. Pandēmija ieviesa  savus  noteikumus un mēs nevarējām realizēt šo programmu dzejniecei  vēl  dzīvai esot .   Pateicoties  biedrības “Lauku partnerība “Ziemeļgaujas” finansiālajam atbalstam  vēlamies šo programmu   rudenī  Dzejas dienās un tuvāk valsts svētkiem  parādīt Lugažos, Turnā, Vijciemā . Valkā vēlamies iedibināt jaunu tradīciju novembrī  Kornēlijas vārdadienā  organizēt kopā ar bibliotēku dzejas pēcpusdienu “Dvēseles akvareļi”. Aicināsim viņas dzejas cienītājus nākt uz pasākumu ar saviem mīļākajiem dzejoļiem, tos lasīt un piedalīties konkursos.

 

Mūsu veidotās muzikāli literārās kompozīcijas pamatā  ir visdažādākās dzejas par vasaru, rudeni, Latviju un mūsu novada literātu veltījumi dzejniecei. Pamīšus  dzejai skanēs   dzejnieces mīļākās dziesmas kā latviešu tautas dziesma “Div pļaviņas es nopļāvu”,” Silavas valsis”, “Saknes tautā”, kas ir dzejnieces veltījums ansamblim un citas melodijas. Esam  paredzējuši un aicinām atbilstoši situācijai un informācijai apmeklētājiem būt gataviem nolasīt savas   mīļākās dzejas rindas un neformālā gaisotnē pie tējas tases ritināt dzejas kamolu. Ar nepacietību gaidām nākamajā gadā  iznākam Jumavas apgādā atmiņu grāmatu par dzejnieci, kurā tiks ievietotas arī mūsu atmiņas un sadarbība ar literāro apvienību.

 

Šo kompozīciju  jau 31.jūlijā parādīsim alūksniešiem pilsētas svētku pasākumu  ietvaros. Tāpat ansamblim ir uzaicinājums  07.08. dziedāt Strenču brīvdabas estrādes atklāšanā kopā ar Jērcēnu kopu “Mežābele” un citas aktivitātes.

  

Informāciju sagatavoja: 

Ansambļa “Nāburgi” vadītāja 

Mārīte Magone

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.