08.01.2021
Dzimtsarakstu nodaļas 2020. gada veikuma apkopojums

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas statistika Valkas novadā 2020. gadā

 

2020. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 222 civilstāvokļa aktu reģistri: 56 dzimšanas, 26 laulības un 140 miršanas reģistri.

 

Veikti 30 papildinājumi un labojumi reģistros, noformētas 8 vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas. Sagatavotas un izsniegtas 285 ģerboņapliecības un  439 izziņas un izraksti.

 

Dzimšana

 

2020. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 56 dzimšanas reģistri, kas ir par 16 mazāk nekā 2019. gadā, un krietni atpaliek no 2016. – 2018. gadu rādītājiem, kad gadā tika reģistrēta 80 bērnu dzimšana. Diemžēl reģistrēts arī 1 nedzīvi dzimuša bērniņa dzimšanas fakts. Piedzimuši 25 zēni un 31 meitenīte. 28 ( 50%) bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 27 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet vienā dzimšanas reģistrā ziņas par tēvu nav ierakstītas. 12 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 21 gadījumā bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 14 - trešie, 8 – ceturtie un viens- devītais! 33 jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas pilsētā,  5 – Valkas pagastā, 5 – Ērģemes pagastā, 3 – Kārķu pagastā, 5– Vijciema pagastā, 2 – Zvārtavas pagastā,  3 – citās pašvaldībās. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts septembrī, kad novadā piedzima tikai 2 bērniņi, un novembrī – 3, visvairāk jūlijā – 9 un oktobrī – 7.

 

Septiņiem bērniem vecāki devuši divus vārdus. Par retāk dzirdētu vārdiņu īpašniekiem kļuvuši Eiva, Neitans, Rihards Djego un Aliāna. Trīs meitiņām dots vārds Paula, pa 2 reizēm doti vārdi Alise, Ieva, Estere un Evelīna, zēniem – Aleksis, Alekss, Gustavs un Tomass; pārējie vārdi izvēlēti pa vienai reizei. Joprojām populāri ir latviskie vārdiņi – Ance, Madara, Jānis, Krišs.

 

Miršana

 

Diemžēl 2020. gadā audzis reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 140 miršanas, kas ir par 27 vairāk  kā 2019. gadā. Mirušas 72 sievietes un 68 vīrieši. Miruši 92 Valkas iedzīvotāji, 11 Ērģemes pagastā,  6 Kārķu pagastā,  7 Valkas pagastā, 12 Vijciema pagastā, 0!!! Zvārtavas pagastā un 12 citās pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits “spēka gados”, tādēļ turpina pieaugt mirušo vidējais vecums. Vecumā no 41 līdz 50 gadiem miruši 8 cilvēki, vecuma grupā no 51- 60 gadiem- 12, vecuma grupā no 61- 70 gadiem- 24, vecuma grupā no 71- 80 gadiem- 41, vecuma grupā no 81- 90 gadiem- 44, vecuma grupā virs 90 gadiem –  11 mirušie.

 

Visnelāgākais mēnesis mirušo lielā skaita dēļ bija jūnijs – 25 miršanas reģistrācijas gadījumi, janvārī un decembrī arī daudz – pa 15, bet vismazākais reģistrēto mirušo skaits ir bija augustā – 5. Novada “melnās” dienas bija 6. janvāris, 23. marts, 5. maijs un 30. jūnijs, kad katru dienu dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēti pa 3 miršanas gadījumiem, bet “vismelnākajā“ gada dienā 13. jūlijā – 5 miršanas fakti. 

 

Dabiskais pieaugums – joprojām ar mīnusa zīmi

 

Draugi, nav labi! Demogrāfiskā situācija novadā ir kritiska! Samazinājies jaundzimušo skaits, pieaudzis miršanas gadījumu skaits. Dabiskais pieaugums, protams, ir negatīvs-  mirstība 2.5 reizes  pārsniedza dzimstību.

 

Laulība

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad Valkas novadā bija noslēgtas 44 laulības, 2020. gadā to skaits saprotamu iemeslu dēļ nokrita līdz 26; tik mazs noslēgto laulību skaits novadā vēl nekad nav bijis. Četras laulības reģistrētas baznīcās, piecas noslēgtas ar citu valstu pilsoņiem. Pirmajā laulībā stājušies 18 līgavaiņi un 14 līgavas, laimi otro reizi mēģinājuši atrast attiecīgi 5 vīrieši un 10 sievietes. Jaunākajiem līgavainim bija 23 gadi, vecākajam - 71, jaunākajai līgaviņai - 19 gadi, vecākajai - 70 gadi! SATICĪBU, UZTICĪBU UN VESELĪBU VISĀM MŪSU LAIMĪGAJĀM JAUNAJĀM ĢIMENĒM!

 

Saprotami, ka šogad populārākie kāzu mēneši bija jūlijs, augusts un septembris – laiks, kad bija atļautas laulību reģistrācijas ceremonijas ar viesiem.

 

Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaita īpatsvars – atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 21 reģistrā.

 

Ceremonijas un svētki

 

2020. gadā ārkārtas situācijas dēļ neīstenojās mūsu tradīcija – BEZMAKSAS SVINĪGO LAULĪBU CEREMONIJAS par godu Starptautiskajai ģimenes dienai. Jaunos pārus gaidīsim šī gada 15. maijā! PIETEIKŠANĀS LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI – LĪDZ 14. APRĪLIM!

 

Pērn nu jau sesto par godu STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI dāvājām SUDRABA LAIMES KAROTĪTES IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ DZIMUŠAJIEM MŪSU NOVADA BĒRNIEM.  2020. gada svētki bija atšķirīgi - netapa nu jau tradicionālā visu gadā dzimušo mazuļu un viņu vecāku kopbilde, nebija arī svētku koncerta, taču pašvaldības dāvanu – sudraba karotīti ar novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu bērni saņēma! Ielūgumus uz šī pavasara svētkiem, kas NOTEIKTI ( cerams!) notiks 15. maijā, saņems novada 2020. gadā dzimušie un viņu ģimenes!

 

Pagājušajā gadā turpinājām sveikt novadā dzīvojošos Zelta un Dimanta pārus. Tikām suminājuši 15  pārus, kas saskaņā un mīlestībā kopā nodzīvojuši 50 gadus, divus pārus pēc skaisti kopā nodzīvotiem 60 gadiem sveicām Dimanta kāzās. Gada nogales Zelta kāzu jubilārus sveiksim šogad, kad situācija to atļaus! MĪĻI SVEICIENI UN LABAS VESELĪBAS VĒLĒJUMI VISIEM MŪSU KĀZU JUBILĀRIEM!

 

Aicinām atsaukties “Zelta ģimenes”, kam skaistais notikums gaidāms šajā – 2021. gadā! Lūdzam bērnus, draugus, kaimiņus, bijušos kolēģus pieteikt mums Zelta un Dimanta pārus!

 

Dzīvesvietas deklarēšana

 

Dzimtsarakstu nodaļā var deklarēt dzīvesvietu un saņemt izziņas par deklarēto dzīvesvietu;  Dzimtsarakstu nodaļa lemj arī par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

 

Pērn Valkas novadā dzīvesvietu piedeklarējušas 609 personas, t.s. Valkā 416, Ērģemes pagastā – 48, Kārķu pagastā 15, Valkas pagastā 48, Vijciema pagastā 50, Zvārtavas pagastā – 32.

 

No Valkas novada 2020. gadā “aizdeklarējušās” 417 personas.

 

Pieņemti lēmumi par 34 personu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.

 

Personām un iestādēm izsniegtas 246 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.

 

Informāciju sagatavoja

Māra Zeltiņa,

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.