20.09.2017
Diskutē par vides izglītības un atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm

15. septembrī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” norisinājās SIA “ZAAO” (ZAAO) Atvērto durvju dienas un projekta “Tīra vide teiks Paldies” uzsākšanas pasākums, kas vienkopus pulcēja pašvaldību vadītājus, par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgos speciālistus, pašvaldību policijas darbiniekus no ZAAO darbības reģiona pašvaldībām. Pasākumā tika runāts par aktualitātēm vides izglītībā un atkritumu apsaimniekošanas nozarē, likumdošanas jaunumiem un nākotnes tendencēm.

 

Dalībnieki tika iepazīstināti arī ar biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” darbību, aktuālajiem projektiem un mērķiem, kā arī aicināti iesaistīties biedrības rīkotajā semināru ciklā pašvaldību darbiniekiem par iedzīvotājiem draudzīgas vides nodrošināšanu un pašvaldību atbildību šo principu ievērošanā.

 

Uzrunājot klātesošos, ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais uzsvēra, ka nākotnē atkritumu apsaimniekošanu sagaida nopietnas pārmaiņas, kas ietekmēs ikvienu – tā kļūs sarežģītāka un dārgāka. Lai izpildītu Eiropas Savienības prasības 2030. gadā, jau šobrīd jāapgūst jaunas prasmes, jāmaina paradumi, tādēļ pašvaldībām kā atbildīgajām institūcijām jāizglītojas pašām un tālāk jāizglīto visi atkritumu radītāji.

 

Edgars Atlācis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darba grupas “Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo regulējumu uzlabojumi” vadītāja vietnieks, informēja pasākuma dalībniekus par mērķiem un izaicinājumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā turpmākajai desmitgadei, uzsverot, ka 2030.gadā poligonā noglabāt drīkstēs tikai 10% no savāktajiem atkritumiem. Tādēļ aprites ekonomikas principus - atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu - svarīgi ieviest jau šodien.

 

Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Inga Koļegova uzsvēra normatīvajos aktos noteikto atbildības sadalījumu atkritumu apsaimniekošanas pārvaldībā – par sanitāro tīrību pašvaldībā un par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu ir atbildīgas pašvaldības, bet par atkritumu apsaimniekošanu profesionālajā līmenī – Valsts vides dienests. Amatpersona aicināja pašvaldības izmantot visus viņu rīcībā esošos instrumentus, tai skaitā Vides SOS aplikāciju, sadarbības ar Valsts vides dienestu uzturēšanai augstā līmenī.

 

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis atzina: “Kvalitatīvas izglītības sistēmas pamatā ir pilnveidots mācību saturs un tam atbilstoša kompetenču pieeja mācību procesā, lai skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Būtiska ir uz kompetencēm balstīta izglītība, tādēļ jārada tāds mācību saturs un infrastruktūra, kur tas var īstenoties, jānodrošina mācīšana un mācīšanās interaktīvā veidā, kas veicina pētniecisku, uz darbību vērstu un pārveidojošu mācību procesu. Tas nozīmē tādas fiziskās un virtuālās mācību vides veidošanu, kas iedvesmo skolēnus rīkoties ilgtspējīgi. Apsveicami, ka Pārgaujas novadā topošais Dabas un tehnoloģiju parks ''Urda" būs šāda mācību vide.”

 

Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Kalniņš izteica gandarījumu par jaunā Pārgaujas novada un ZAAO sadarbības projekta  - Dabas un Tehnoloģiju Parka “Urda” īstenošanu, atzīstot, ka jāizglīto jaunā paaudze, lai panāktu ātrāku pozitīvo ieradumu un rīcības maiņu.

Par savi pieredzi pašvaldību saistošo noteikumu izpildes kontrolē, izmantojot tiešsaistes sistēmu “Laipa”, stāstīja Krimuldas novada pašvaldības policijas pārstāvis. Pasākuma dalībnieki uzzināja arī par mītiem un patiesību atkritumu šķirošanā, novēroja pazemes atkritumu konteinera ierakšanas procesu un devās ekskursijā pa RAAC „Daibe” teritoriju.

 

Informatīvus un izglītojošus pasākumus pašvaldību darbiniekiem un citām interesentu grupām ZAAO plāno arī turpmāk.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.