13.08.2021
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (16.08.2021.)

2021. gada 16. augustā

Sēde sasaukta pulksten 10:00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē

 

Darba kārtība:
1. Par nolikuma Nr. __ “Valkas Jāņa Cimzes Ģimnāzijas nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo – Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


2. Par nolikuma Nr. __ grozījumu “Valkas pirmskolas izglītības iestādes nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo – Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


3. Par nolikuma Nr. __ “Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo – Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


4. Par nolikuma Nr. __ “Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo – Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


5. Par nolikuma Nr. __ “Valkas Mākslas skolas nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo – Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


6. Par nolikuma Nr. __ “Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo – Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


7. Par nolikuma Nr. __ “Ērģemes pamatskolas nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo – Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


8. Par grozījumiem Valkas novada domes 2021. gada 13. janvāra lēmumā “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr. 1,1.§) 19.,20.,22.,23.,25.,26.,29.,33.,60. pielikumos.
Ziņo – Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


9. Par asistenta piešķiršanu Valkas pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim.
Ziņo – Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


10. Par papildus finansējuma piešķiršanu basketbola trenera algai un sporta trenera algai interešu izglītībā šaha nodarbībām.
Ziņo – Inese Kāposte, Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skolas direktore


11. Informatīvs ziņojums par aktivitātēm un darba organizāciju Kārķu sporta namā.
Ziņo – Egils Purviņš, Kārķu sporta nama pārvaldnieks


12. Informatīvs ziņojums par Biedrības VEF basketbola akadēmija Valka darbību.
Ziņo – Jānis Butāns, atbildīgā persona


13. Informatīvs ziņojums par Biedrības Florbola klubs Valka darbību.
Ziņo – Ilvars Rullis, atbildīgā persona


14. Informatīvs ziņojums par Biedrības Volejbola klubs Valka darbību.
Ziņo – Jānis Bomiņš, atbildīgā persona

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.