17.03.2016
Apkopoti rezultāti atsevišķu augošu koku ciršanai publiski pieejamos objektos

Laikā no 2016.gada 4.janvāra līdz 23.janvārim notika Valkas novada domes rīkotā publiskā apspriešana iecerei par atsevišķu augošu koku ciršanu publiski pieejamos objektos: Ausekļa ielā, Indriķa Zīles skvērā un Lugažu laukumā. Valkas pilsētas iedzīvotāji un citi interesenti tika aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu visos trijos objektos.

 

Aktivitāte nav bijusi liela (29), tomēr vairākās aptaujas lapās ir redzams, ka respondenti ir apskatījuši iezīmētos kokus dabā un atzīmējuši tos, kurus viņuprāt varētu cirst un kurus tomēr nē. Lielākā daļa respondentu atbalsta koku ciršanu. Ir izteikti arī ieteikumi: izvēlēties ilggadīgu, pilsētas apstākļiem piemērotu koku sugas, bojāto nociršana un jaunu stādīšana, būs ieguvums, noteikti stādīt kokus nocirsto vietā (Lielās talkas laikā), neaiztikt egles līdz parka rekonstrukcijai, šādas aptaujas veikt laikā, kad koki salapojuši, vispirms sastādīt jaunus kokus un vecos izcirst pakāpeniski u.c. Tas liecina par iedzīvotāju ieinteresētību un vēlmi līdzdarboties pilsētas vides veidošanā.

 

Pilsētas apstādījumu labiekārtošana neaprobežosies ar augtspēju un dekorativitāti zaudējušo koku nociršanu, stādījumi tiks papildināti ar koku sugām un šķirnēm, kas ir piemērotas urbānām slodzēm. 

 

Attiecībā uz ošlapu kļavām Latvijas Dendrologu biedrība par 2016.gada koku ir izvēlējusies ošlapu kļavu, kas savas plašās invāzijas dēļ ir ieguvusi visai negatīvu slavu. Šādā veidā dendrologi pievērš sabiedrības uzmanību uz invazīvām koku sugām un ar to saistītām problēmām un cer iesaistīt sabiedrību šīs sugas izplatības ierobežošanā. Lai novērstu ošlapu kļavas izplatību vai vismaz samazinātu to, tiek ieteikts izvairīties no šīs kļavu sugas izmantošanas apstādījumu veidošanā, bet jau izveidojušās audzes maksimāli ierobežot.

 

Publiskās apspriešanas aptaujas lapa atsevišķu augošu koku ciršanas iecerei publiski pieejamos objektos

 

 

Piedalījušies 29 respondenti

 

 

 

 

 

vieta

Koku suga

atbalsta

noraida

Ausekļa ielā                 

~40 ošlapu kļavas 

19

10

Indriķa Zīles skvērā       

5 ošlapu kļavas                

19

10

Lugažu laukumā          

5 asās egles (sudrabegles)

17

12

 

1 egle                                   

20

9

 

1 bērzs                                

20

9

 

1 vīksna                               

20

8

 

Atbalstīšanas iemesls:

1)     bojāto nociršana un jaunu stādīšana būs ieguvums;

2)     vecie koki jāmaina pret jauniem, lai koki ir viena vecuma;

3)     profesionāļu viedoklis jārespektē;

Noraidīšanas iemesls:

1)     neaiztikt egles līdz parka rekonstrukcijai, jo tās ir skaistas;

2)     vispirms sastādīt jaunus kokus un vecos izcirst pakāpeniski;

3)     egles un ošlapu kļavas neizskatās apdraudošas;

4)     samazināsies zaļā zona;

5)     nav skaidrs ciršanas iemesls;

6)     jāsaudzē lielie koki (Indriķa Zīles skvērā un Lugažu laukumā esot sastopamas vāverītes).

 

Priekšlikumi, ierosinājumi:

1)     stādīt kokus nocirsto vietā, piemēram, Lielās talkas laikā;

2)     vispirms sastādīt jaunus kokus un vecos izcirst pakāpeniski;

3)     šādas aptaujas veikt laikā, kad koki salapojuši;

4)     izvēlēties ilggadīgu, pilsētas apstākļiem piemērotu koku sugas;

5)     pabeigt Lugažu laukuma rekonstrukciju.

 

Informāciju sagatavoja Aija Jurjāne

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.