Skip to content
19.11.2014. 14

Izzinošiem pasākumiem bagāta diena Valkas bibliotēkā

by biblioteka

27. novembrī Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotekāri tiekas Valkā savā kārtējā profesionālās pilnveides seminārā. Šoreiz tiks skatītas tēmas „E-pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa” un „Grāmata – mākslas un dizaina iedvesmas avots”. Kā lektore uzaicināta LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone.

lasīt tālāk…

12.11.2014. 14

Izstāde „Pastaigā pa Valku: faktos un fotogrāfijās”

by biblioteka

Vasarā kopā ar bērnu bibliotēkas lasītājiem izstaigājām mūsu spēles „Pastaigā pa Valku” maršrutus. Iepazinām vēsturisko vietu, kur kādreiz uzturējies Kārlis Ulmanis un kopā ar citiem vīriem nolēmis, ka jādibina neatkarīga valsts, uzzinājām, kur pie Pedeles var atrast „Zīmes no Kosmosa”, apskatījām pilsētas dižākos akmeņus, uzkāpām baznīcas tornī un paskatījāmies uz mūsu pilsētu no putna lidojuma.

lasīt tālāk…

11.11.2014. 14

Nobalso par savu grāmatu projektā “Lielā lasīšana”!

by biblioteka

Līdz piektdienai, 14.novembrim, www.lielalasisana.lv ir iespējams nobalstot par vienu no TOP 21 grāmatām, lai noskaidrotu piecas vislasītākās daiļliteratūras grāmatas latviešu valodā, no kurām lielajā finālā, 16.novembrī, tiks izvēlēta viena – Nācijas mīļākā grāmata.

lasīt tālāk…

11.11.2014. 14

Aicina piedalīties fotokonkursā, popularizējot ES struktūrfondu finansētos projektus Vidzemē

by biblioteka

Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs no 5. novembra līdz 15.decembrim izsludina fotokonkursu „Vidzeme toreiz un tagad”, sniedzot iespēju ikvienam vidzemniekam palepoties ar Eiropas Savienības struktūrfondu lietderīgu izlietošanu Vidzemē.

Fotokonkursa mērķis ir sekmēt sabiedrības iesaistīšanos ES struktūrfondu projektu popularizēšanā, kā arī nodrošināt šādu projektu un struktūrfondu publicitāti, kur iniciatīvas/objekti īstenoti piesaistot finansējumu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda vai Kohēzijas fonda. lasīt tālāk…

11.11.2014. 14

Fotogrāfiju un iežu izstāde

by biblioteka

No 10. oktobra Valkas novada Centrālajā bibliotēkā skatāma izstāde „Kalni”. Tajā aplūkojamas valcēnieša Aivara Viļumsona uzņemtās fotogrāfijas, ceļojot pa dolomītu Alpiem Itālijā 2013. gada vasarā.  Kalni fotogrāfu vilinājuši jau no jaunības. Atbildot uz jautājumu, kur būs nākamais ceļojums, Aivars izteiksmīgā žestā atsaka – kalni. lasīt tālāk…

03.11.2014. 14

Izstādes novembrī Valkas novada Centrālajā bibliotēkā

by biblioteka

03.11-29.11     Izstāde „Glezna kā teatrāls inscenējums: Latviešu gleznotājai Maijai Tabakai – 75”

Maija Tabaka ir viena no spilgtākām un zināmākajām latviešu gleznotājām. Viņas darbus nesajauks ar citiem pat tie, kuri no mākslas „neko nesaprot”. Pati māksliniece teic, ka gleznošanā jāvingrinās katru dienu, lai pirksti nezaudētu veiklību. To viņa turpina darīt joprojām, regulāri 3 stundas dienā.

Izstādē varēs iepazīties ar grāmatām par mākslinieci un grāmatām, kuru noformējumā izmantotas  Maijas Tabakas gleznas. lasīt tālāk…

03.11.2014. 14

Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra Valkas novada bibliotēkās

by biblioteka

Valkas novada bibliotēkas savus krājumus papildinājušas ar izcilām grāmatām, kas iegūtas, piedaloties projektu konkursā “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”. Projekta mērķis ir veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu un pieejamību publiskajās bibliotēkās. Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegti 74 bibliotēku projekti, kuros iesaistītas 577 bibliotēkas. Eksperti izvērtēja iesniegtos projektus un rezultātā atbalstīja 55 bibliotēku projektus, kuros iesaistītas 456 bibliotēkas. Valkas bibliotēka ir atbalstīto projektu vidū.  Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds. lasīt tālāk…