- Novada atzinības raksti

1. Inese ŠMAĻA, Zvārtavas pagasta veikala “Gustiņš” pārdevēja – par ilggadēju apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā.

 

2. Daniels TRUKŠĀNS, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītājs - par mērķtiecīgu, radošu brīvprātīgo darbu bērnu labā un ilggadēju sadarbību ar Valkas novada Ģimenes atbalsta centru “Saulīte”.

 

3. Augusts Edgars JUNDZIS, Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes brīvprātīgais pērmindera darba veicējs – par ilggadēju nesavtīgu un atbildīgu brīvprātīgo darbu cilvēku labā.

 

4. Sarmīte VILCIŅA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotāja – par ilggadēju radošu, godprātīgu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

 

5. Ilga VĪLISTERE, Kārķu pagasta aptiekas farmaceite - par nozīmīgu ieguldījumu kultūras un sabiedrības attīstībā Valkas novadā.

 

6. Jānis PORĪTIS, pensionēts ārsts - par nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju veselības saglabāšanā un aktīvu iesaisti sabiedrības dzīvē.

 

7. Elita KIRILOVA, Vijciema feldšerpunkta feldšere par ilggadēju pašaizliedzīgu un rūpīgu darbu Vijciema pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē.

 

8. Aija ĀBENA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles dežurante – par ilggadēju godprātīgu, apzinīgu darba pienākumu veikšanu un aktīvu darbu Valkas novada literārajā apvienībā.

 

9. Antra KRILE, pensionāre, dzejnieces Velgas Kriles māsa - par Valkas novada vārda spodrināšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

 

10. Daina GRASMANE, Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas apkopēja - dežurante – par ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju veselības veicināšanā un ilggadēju atbalstu sporta pasākumos.

1.Einars VISNAPŪ (Einar Visnapuu), SIA “ET Invest” vadītājs – par nesavtīgo atbalstu kultūras, sporta un sociālo projektu atbalstam Valkas novadā

 

2.Anna VOLĀNE, sertificēta ārste akupunktūrā, algoloģijā un osteoreflektoterapijā – par nesavtīgu, izcilu veikumu medicīnā

 

3.Mārcis KRAMS, Ērģemes pagasta sporta organizators – par izcilu veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu organizēšanu

 

4.Gunta ZUNTE, zobārste – par mūža ieguldījumu zobārstniecībā

 

5.Edīte LAPSA, zobārste – par mūža ieguldījumu zobārstniecībā

 

6.Maija PUĶĪTE, pensionāre, daudzdzīvokļu māju pārvaldniece - par aktīvu, daudzveidīgu sabiedrisko darbu

 

7.Vents JUNDZĪTIS, Kārķu pagasta brīvprātīgais ugunsdzēsējs – par nozīmīgu brīvprātīgu darbu

 

8.Jānis un Mārtiņš ČĀKURI, Ērģemes pagasta z/s “Kalnstrīķi-1” īpašnieki – par uzņēmējdarbības attīstīšanu Valkas novadā

 

9. Zane BRŪVERE-KVĒPA, - par pašaizliedzīgu, aizrautīgu Valkas novada vārda spodrināšanu, kultūras un literārās dzīves aktivizēšanu

 

10.Elmārs SMUKULS, IU “Marija”, autoveikala īpašnieks – par godprātīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu Valkas novada iedzīvotāju labā

 

11.Biedrība “Atrodi laiku sev” – par ilggadīgu sabiedrisko darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā

 

 

Goda pilsonis: Mārīte Magone , biedrības "Valkas pilsētas Dāmu klubs" vadītāja - par nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanā un popularizēšanā

 

 1. Daina ZĒMELE, Sociālā dienesta aprūpētāja – par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu sniedzot sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās”

2. Aivars MAGONE, Valkas Mākslas skolas koktēlniecības skolotājs – par mūža ieguldījumu amatniecībā un koktēlniecībā

3. Līvija KREILE, Turnas tautas nama aušanas pulciņa vadītāja – par neizsīkstošo enerģiju, optimismu, labsirdību un izcilām amatu prasmēm latvisko tradīciju uzturēšanā un saglabāšanā

4. Irina HAUGA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas medmāsa (Raiņa 28A) – par ilggadīgu, godprātīgu darbu pie skolēnu veselības uzlabošanas un nostiprināšanas 

5. Darja ŠMITE, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas medmāsa (Ausekļa 5) – par ilggadīgu, godprātīgu darbu pie skolēnu veselības uzlabošanas un nostiprināšanas

6. Kafejnīcas “Sprints” kolektīvs (vadītāja Ruta Hommika), - par rūpīgo, iedvesmojošo ikdienas darbu, par attieksmi pret ēdnīcas apmeklētājiem

7. Tamara ALEKSANDROVA, IU “Pērle” friziere – par ilggadīgu, godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu

8. Gunta ALUKI, Zvārtavas pag., Aumeisteru kapsētas pārvaldniece – par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu

9. Dace BUNDZE, Kārķu pasta nodaļas pastniece – par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībā un brīvprātīgu darbu Valkas novada iedzīvotāju labā

10. Tālis AUNIŅŠ, pensionārs – par atbalstu Valkas novada veterānu sporta organizēšanā    

 

1. Aija LĀCE, PII “Pasaciņa” sporta skolotāja – Par ilggadēju un godprātīgu darbu sporta pedagoģijā, aktīvā dzīvesveida popularizēšanu un aktīvu iesaistīšanos novada sporta dzīvē

 

2. Marta BABRE, sētniece Valkas pilsētā – Par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu

 

3. Anna OZOLA, Ozolu pamatskolas skolotāja – Par ilggadīgu, pašaizliedzīgu, apzinīgu un radošu pedagoģisko darbu

 

4. Ārija Dzintra TOMIŅA, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas akordeona spēles skolotāja – Par mūža ieguldījumu mūzikas izglītības darbā

 

5. Jana MATUKA, Vijciema pamatskolas skolotāja – Par aktīvu sabiedrisko darbu

 

6. Elga ZELČA, pensionāre, biedrības “Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” Kastanis”” vadītāja – Par nesavtīgu un nozīmīgu darbu Valkas novada un tā iedzīvotāju labā

 

7. Vilnis KAZĀKS, Latvijas Amatniecības kameras goda priekšsēdētājs, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pasniedzējs – Par nozīmīgu ieguldījumu Kārķu pagasta, Valkas novada un Latvijas attīstībā un popularizēšanā

 

8. Kalevs HERKS, Valgas mērs – Par nozīmīgu ieguldījumu Valkas un Valgas sadarbības veicināšanā, par aktīvu līdzdalību kopējo pasākumu rīkošanā

 

9. Aija SELECKA, Ērģemes pagasta pasta nodaļas vadītāja – Par ilggadēju, apzinīgu un laipnu apkalpošanu

 

10. Lilita KREICBERGA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore – Par ilggadīgu, mērķtiecīgu, inovatīvu un motivētu darbu izglītības jomā

 

APBALVOTI  AR  VALKAS  NOVADA  ATZINĪBAS  RAKSTU  2015.gadā

 

 1. Mirdza MIĶELSONE, līdz 01.07.15. bija SPII “Pumpuriņš” vadītāja – Par ieguldījumu Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” attīstībā

 

 1. Daiga ŪDRE, Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja – Par mērķtiecīgu, radošu veikumu bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas “Turna” nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu

 

 1. Jana ČĀKURE, Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre – Par mērķtiecīgu, radošu veikumu un nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā

 

 1. Mārīte ŪBURGA, Ērģemes feldšerpunkta vadītāja – Par lielo ieguldījumu un nesavtīgo darbu Ērģemes pagasta labā visā savā darba un dzīves laikā

 

 1. Aigars FELDMANIS, Ērģemes pamatskolas sētnieks – Par ieguldīto darbu jaunatnes izglītošanā un Ērģemes pagasta un Valkas novada popularizēšanā

 

 1. Kārlis RAUDIŅŠ, volejbola kluba “Valka” prezidents – Par ieguldījumu volejbola  un pludmales volejbola attīstībā Valkas novadā

 

 1. Evita BAŠĶE, Sociālā dienesta sociālā aprūpētāja – Par pašaizliedzību un iejūtību, veicot mājas aprūpi smagi slimiem cilvēkiem

 

 1. Jānis ĶĒBERS, suņkopības mācību un sporta instruktors – Par ilggadīgu darbu un sasniegumiem suņu apmācībā

 

 1. Juris KALNIŅŠ, Vijciema pagasta autobusa šoferis un sporta metodiķis – Par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu sporta attīstībā

 

 1. Andrejs PEBO, uzņēmējs – Par skolu atbalstīšanu un iesaistīšanos dažādās labdarības aktivitātēs Valkas novadā

 

 “Valkas pilsētas Goda pilsonis” piešķirts tēlniecei Artai DUMPEI – Par nozīmīgo ieguldījumu Valkas pilsētvides veidošanā

 Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2014.gadā:

 

 • Natālija VESELOVA, sētniece – par ilggadīgu un apzinīgu savu pienākumu pildīšanu;

 

 • Dzintra PANDALONE, pensionāre – par lielo ieguldījumu un nesavtīgo darbu Ērģemes pagasta labā savā darba un dzīves laikā;

 

 • Velta KURATŅIKA, Kārķu tautas nama senioru ansambļa “Baltie taureņi” vadītāja – par mūža ieguldījumu kultūras darbā un aktīvu un pašaizliedzīgu darbu vadot senioru ansambli “Baltie taureņi”;

 

 • Ināra PAKALNE, z/s “Piekalnes” īpašniece, ilggadēja agronome, sertificētu kartupeļu šķirņu sēklu audzētāja – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;

 

 • Lilita KALNIŅA, pastniece – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā;

 

 • Nadežda MOŽAROVA, Valkas pamatskolas direktore – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā Valkas novadā;

 

 • Andris SULAINIS, Valkas meliorācijas būvorganizācijas inženieris-hidrotehniķis – par ilggadīgu un priekšzīmīgu darbu Valkas novada meliorācijas un ūdenssaimniecības nozarē;

 

 • Daiga SOLOVEIKO, Valkas Mākslas skolas direktora vietniece mācību darbā – par ilggadīgu un aktīvu darbu kultūrizglītībā un kultūrvides veidošanā;

 

 • Vilnis VEHI, Ērģemes pagasta z/s “Purmaļi” īpašnieks – par sabiedriski nozīmīgu veikumu Valkas novada un tā iedzīvotāju labā;

 

 • Mudīte ARONE, pensionāre – par ieguldījumu Valkas pilsētas un novada sakopšanā.

 

Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2013.gadā:

 

 • Albīna KĀRKLIŅA, SIA „Pedelīte” valdes priekšsēdētāja – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;

 

 • Asja OZOLIŅA, Vijciema PII audzinātāja - par mūža ieguldījumu bērnu audzināšanā;

 

 • Inta LAGANOVSKA, pensionāre, bijusī Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja – par mūža ieguldījumu Valkas pilsētas attīstībā;

 

 • Mihails DEMIDOČKINS, Valkas pagasta autobusa vadītājs – par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu;

 

 • Viktors ZAIČENKO, Valkas pagasta autobusa vadītājs – par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu;

 

 • Alda KĀRKLIŅA, Kārķu pagasta ģimenes ārste - par mūža ieguldījumu veselības aprūpē;

 

 • Marita TREIJERE, Zvārtavas pagasta pārvaldes uzskaitvede – par ilggadīgu, aktīvu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā;

 

 • Nadežda BLŪMA, Valkas novada domes sporta speciāliste – par sabiedriski nozīmīgu veikumu Valkas novada un tā iedzīvotāju labā;

 

 • Eduards KRONBERGS, pensionārs – par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē;

 

 • Ligita DRUBIŅA, Valkas Novadpētniecības muzeja speciāliste - par Valkas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2012.gadā:

 • Sandra Aleksejeva, BMX riteņbraucēja, Londonas Olimpisko spēļu dalībnieci – par lieliskiem sasniegumiem sportā;

 

 • Valve Āboliņa, Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas vadītāja - par mērķtiecīgu, radošu veikumu bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas „Omuļi” nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā;

 

 • Dzidra Švarte, Ozolu pamatskolas direktore – par ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā, par izglītības un kultūras vides saglabāšanu novadā;

 

 • Pēteris Cābulis, cilvēks, kas Kārķu skolā skolēniem māca biškopības iemaņas un aprūpē skolas bišu dravu – par ieguldījumu darbā ar Kārķu pamatskolas skolēniem mācot biškopības iemaņas un kopjot skolas bišu dravu;

 

 • Dairis Students, Ērģemes pagasta autobusa vadītājs – par labu, apzinīgu darbu;

 

 • Mārtiņš Kreilis, Ērģemes pagasta z/s „Dambīši” vadītājs, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Ērģeme” valdes priekšsēdētāju - par veiksmīgu saimniekošanu Ērģemes pagastā;

 

 • Ivars Zalužinskis, SIA „Vārpas 1” valdes priekšsēdētāju – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;

 

 • Imants Šteins, SIA „PEPI RER” valdes priekšsēdētājs – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;

 

 • Jānis Biezais, SIA „Valkas Meliorācija” valdes priekšsēdētājs – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;

 

 • Vita Boša, Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede - par profesionālu darba pienākumu veikšanu.

 Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2011.gadā:

 • Jānis Ziemiņš, saimniecībā audzē Latvijas tumšgalves šķirnes aitas - par sekmīgu darbību lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas programmā;

 

 • Ilze Vehi, Ērģemes pamatskolas skolotāja - par iniciatīvu mācību un audzināšanas darba uzlabošanā, veiksmīgu speciālās izglītības programmu īstenošanu un atbalsta pasākumu organizēšanu Ērģemes pamatskolā;

 

 • Valkas mākslas skola - par ieguldījumu novada mākslas vides veidošanā;

 

 • Rūta Kārkliņa, Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas strādniece - par godprātīgu un rūpīgu darba pienākumu veikšanu;

 

 • Andris Dainis, Valkas ģimnāzijas sporta skolotājs, sporta zāles pārzinis - par ieguldījumu sporta attīstībā un gūtajiem sasniegumiem sportā;

 

 • Sandra Balkāja, individuālā šūšanas uzņēmuma “Skroders” īpašniece - par ieguldījumu novada attīstībā, izveidojot veiksmīgu uzņēmējdarbību un par sabiedrisko pasākumu atbalstīšanu;

 

 • Aivars Cekuls, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs - par ieguldīto darbu Kārķu pagasta veiksmīgā attīstībā;

 

 • Inese Gaile, Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” audzinātāja – par ilggadīgu, profesionālu darba pienākumu veikšanu;

 

 • Vineta Barviķe, Valkas pamatskolas skolotāja - par godprātīgu, radošu darbu veicot Valkas pamatskolas bibliotēkas vadītājas pienākumus;

 

 • Elga Bavina, Valkas pamatskolas skolotāja - par ilggadīgu, godprātīgu, radošu darbu mācību un audzināšanas procesa organizēšanā un nodrošināšanā.

 

 • Ceļu būves firma SIA „Binders” – par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā.
 • Vallija Ābele – Kārķu pamatskolas direktore, par ieguldīto darbu novada attīstībā, bērnu un jauniešu vispusīgā izglītošanā un audzināšanā;

 

 • Ilze Vērdiņa – Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” mūzikas skolotāja, par devumu bērnu muzikālajā attīstībā, bērnu radošuma un muzikalitātes izkopšanā;

 

 • Gunda Sīmane – Valkas mākslas skolas skolotāja, par pašaizliedzīgu, apzinīgu un radošu pedagoģisko darbu;

 

 • Aida Žukovska – SIA „Alista” vadītāja, par ieguldījumu Valkas novada uzņēmējdarbības un kultūras dzīves attīstībā;

 

 • Sarmīte Spuldzeniece – Valkas novada būvvaldes vadītāja, arhitekte, par Valkas pilsētas un Valkas novada attīstību, māksliniecisku pilnību un saskaņotību gan būvēs, gan apkārtējā vidē;

 

 • Līga Krama – Ērģemes pagasta kultūras darbiniece, Turnas kluba vadītāju, par veikto nozīmīgo darbu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas organizēšanā;

 

 • Aivars Trēziņš – Valkas ģimnāzijas mūzikas skolotājs, par radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Valkas vārda popularizēšanā ar darbību grupā „Bumerangs”;

 

 • Valkas ģimnāzija – par ieguldījumu novada attīstībā, skolēnu izglītošanā un audzināšanā;

 

 • Zemnieku saimniecības „Lejiņas” īpašnieki Antra un Romāns Ozoliņi par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;

 

 • Zemnieku saimniecības „Jaunkairi” īpašnieks Gunārs Pakalns par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā.