- Novada atzinības raksti

Izvirzītie kandidāti uz apbalvošanu ar Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstu 2022. gadā:

 

 • Līga Putriņa, ģimenes ārste - par izcilu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju (īpaši bērnu un jauniešu) veselības primārajā aprūpē.
 • Dzidra Alberga, pensionāre - par ieguldīto darbu Latvijas un Valkas novada lopkopības attīstībā 56 gadu garumā.
 • Līga Pandalone, Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietniece - par mērķtiecīgu, radošu veikumu un nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūras dzīves pilnveidošanā, saglabāšanā un attīstībā.
 • Aija Pebo, mājsaimniece, Vijciema iedzīvotāja - par nesavtīgu sociālo darbu ar vecāka gada gājuma vijciemiešiem un aktīvu līdzdarbošanos Valkas novada sabiedriskajā dzīvē.
 • Gaļina Sokolova, Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Vidzemes komitejas izpilddirektore, Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Seda” vadītāja - par ilggadēju ieguldījumu Valkas novada sociālajā, veselības jomā un attīstībā.
 • Līga Kondratjeva, Ērģemes bibliotēkas vadītāja - par lielu ieguldījumu Valkas novada, īpaši Ērģemes pagasta sociālajā, kultūras un pakalpojumu jomas attīstībā.
 • Lolita Medne, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores vietniece mācību darbā - par ilggadēju ieguldījumu kultūras un izglītības attīstībā un Valkas novada popularizēšanā.

 

 

 

 Apbalvoti ar Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstu 2021.gadā:

 

 • Monta Sausā, Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre - par iejūtību, atsaucību un profesionālu attieksmi, sniedzot bibliotekāros pakalpojumus Valkas novada iedzīvotājiem un viesiem.
 • Aīda Vītola, ilggadējā Vijciema pamatskolas direktore - par ilggadēju nesavtīgu, profesionālu darbu izglītības jomā un ieguldījumu grāmatas “Vijciema skolai 100” veidošanā.
 • Jānis Lūsēns, mūziķis, Zvārtavas pagasta Ozolu skolas īpašnieks - par izcilas kultūrvietas radīšanu Zvārtavas pagastā un ieguldījumu kultūrvides attīstībā visā Valkas novadā.
 • Līga Veinberga, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore - par ilggadēju nesavtīgu, profesionālu darbu izglītības jomā un aktīvu sabiedrisko darbību.
 • Agris Simulis, VAS CSDD Valkas klientu apkalpošanas centra vadītājs, Valkas pilsētas un Valkas novada domes deputāts no 1997. - 2021. - par nozīmīgu ieguldījumu Valkas pilsētas un novada pašvaldības darbā, īpaši, saimniecisko jautājumu risināšanā.
 • Unda Ozoliņa, Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Sekretariāta vadītāja, Valkas pilsētas un Valkas novada domes deputāte no 2001. – 2021. - par nozīmīgu ieguldījumu Valkas pilsētas un novada pašvaldības vadīšanā, modernizācijā, izglītības un kultūras attīstībā.
 • Monta Skotele, Valkas folkloras kopas “Nāburgi” dalībniece - par nesavtīgu darbošanos sabiedrības labā un iesaistīšanos dažādās aktivitātēs.
 • Kristaps Lūsis, Kārķu pagasta veikala “Dālderi” īpašnieks - par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā un mecenātismu Kārķu pagastā.
 • Imants Zvirbulis, Sporta kluba “Petanks Ērģeme” valdes loceklis - par sporta veida “Petanks” popularizēšanu un Ērģemes vārda nešanu pasaulē.
 • Dace Januševska, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sākumskolas skolotāja - par mūsdienīgu, aizraujošu un radošu mācību procesa īstenošanu un ieguldījumu metodiskajā darbā.

Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2020.gadā:

 

 • Agneta KĪTA, viesu nama “Bergervilla” īpašniece un vadītāja – par unikāla tūrisma objekta radīšanu
 • Valkas novada Zvārtavas pagasta Zemnieku saimniecība “KĀRŠUPES” par veiksmīgu un inovatīvu uzņēmējdarbību Zvārtavas pagastā
 • Ruta ŽAVORONKOVA, bijusī Valkas Ausekļa un Rūjienas ielas mikrorajona daudzdzīvokļu māju sētniece – par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu sētnieces pienākumu veikšanu
 • Ingrīda VABALE, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas krievu valodas un psiholoģijas skolotāja – par ilggadēju mērķtiecīgu un iniciatīvas bagātu pedagoģisko un metodisko darbu
 • SIA ”AKORDS-3”, Valkas novada metālapstrādes uzņēmums – par radošu pieeju un ieguldījumu Valkas novada ekonomiskajā attīstībā
 • Sarmīte REKE, Valkas pilsētas kultūras nama folkloras ansambļa “Nāburgi” dalībniece – par ilggadēju ieguldījumu Valkas novada kultūras attīstībā, popularizēšanā un tradīciju kopšanā
 • Valkas novada Valkas pagasta DABAS SAIMNIECĪBA “BEKAS”, īpašnieki Viesturs Lārmanis un Inese Gmizo – Lārmane – par videi draudzīgu saimniekošanu un Valkas novada dabas mantojuma popularizēšanu
 • Laura BUILE, Valkas novada Ērģemes pagasta zemnieku saimniecības “Kurģi” saimniece – Par entuziasmu un mērķtiecīgu darbu zirgkopības un lauku tūrisma attīstībā
 • Gita AVOTE, Ērģemes pamatskolas direktore – par nesavtību, mērķtiecību un profesionalitāti, vadot Ērģemes pamatskolu
 • Irina PUHOVA – SURUDO, SIA “Jaunā aptieka” farmaceite – par pašaizliedzīgu, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju veselības uzturēšanā un uzlabošanā

Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2019.gadā:

 

 • Inese ŠMAĻA, Zvārtavas pagasta veikala “Gustiņš” pārdevēja – par ilggadēju apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā.

 

 • Daniels TRUKŠĀNS, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītājs - par mērķtiecīgu, radošu brīvprātīgo darbu bērnu labā un ilggadēju sadarbību ar Valkas novada Ģimenes atbalsta centru “Saulīte”.

 

 • Augusts Edgars JUNDZIS, Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes brīvprātīgais pērmindera darba veicējs – par ilggadēju nesavtīgu un atbildīgu brīvprātīgo darbu cilvēku labā.

 

 • Sarmīte VILCIŅA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotāja – par ilggadēju radošu, godprātīgu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

 

 • Ilga VĪLISTERE, Kārķu pagasta aptiekas farmaceite - par nozīmīgu ieguldījumu kultūras un sabiedrības attīstībā Valkas novadā.

 

 • Jānis PORĪTIS, pensionēts ārsts - par nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju veselības saglabāšanā un aktīvu iesaisti sabiedrības dzīvē.

 

 • Elita KIRILOVA, Vijciema feldšerpunkta feldšere par ilggadēju pašaizliedzīgu un rūpīgu darbu Vijciema pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē.

 

 • Aija ĀBENA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles dežurante – par ilggadēju godprātīgu, apzinīgu darba pienākumu veikšanu un aktīvu darbu Valkas novada literārajā apvienībā.

 

 • Antra KRILE, pensionāre, dzejnieces Velgas Kriles māsa - par Valkas novada vārda spodrināšanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

 

 • Daina GRASMANE, Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas apkopēja - dežurante – par ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju veselības veicināšanā un ilggadēju atbalstu sporta pasākumos.

Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2018.gadā:

 

 • Einars VISNAPŪ (Einar Visnapuu), SIA “ET Invest” vadītājs – par nesavtīgo atbalstu kultūras, sporta un sociālo projektu atbalstam Valkas novadā
 • Anna VOLĀNE, sertificēta ārste akupunktūrā, algoloģijā un osteoreflektoterapijā – par nesavtīgu, izcilu veikumu medicīnā
 • Mārcis KRAMS, Ērģemes pagasta sporta organizators – par izcilu veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu organizēšanu
 • Gunta ZUNTE, zobārste – par mūža ieguldījumu zobārstniecībā
 • Edīte LAPSA, zobārste – par mūža ieguldījumu zobārstniecībā
 • Maija PUĶĪTE, pensionāre, daudzdzīvokļu māju pārvaldniece - par aktīvu, daudzveidīgu sabiedrisko darbu
 • Vents JUNDZĪTIS, Kārķu pagasta brīvprātīgais ugunsdzēsējs – par nozīmīgu brīvprātīgu darbu
 • Jānis un Mārtiņš ČĀKURI, Ērģemes pagasta z/s “Kalnstrīķi-1” īpašnieki – par uzņēmējdarbības attīstīšanu Valkas novadā
 • Zane BRŪVERE-KVĒPA, - par pašaizliedzīgu, aizrautīgu Valkas novada vārda spodrināšanu, kultūras un literārās dzīves aktivizēšanu
 • Elmārs SMUKULS, IU “Marija”, autoveikala īpašnieks – par godprātīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu Valkas novada iedzīvotāju labā
 • Biedrība “Atrodi laiku sev” – par ilggadīgu sabiedrisko darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā

 

 

Goda pilsonis: Mārīte Magone , biedrības "Valkas pilsētas Dāmu klubs" vadītāja - par nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūras un sabiedriskās dzīves veidošanā un popularizēšanā

 Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2017.gadā:

 

 • Daina ZĒMELE, Sociālā dienesta aprūpētāja – par ilggadēju, pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu sniedzot sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās”
 • Aivars MAGONE, Valkas Mākslas skolas koktēlniecības skolotājs – par mūža ieguldījumu amatniecībā un koktēlniecībā
 • Līvija KREILE, Turnas tautas nama aušanas pulciņa vadītāja – par neizsīkstošo enerģiju, optimismu, labsirdību un izcilām amatu prasmēm latvisko tradīciju uzturēšanā un saglabāšanā
 • Irina HAUGA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas medmāsa (Raiņa 28A) – par ilggadīgu, godprātīgu darbu pie skolēnu veselības uzlabošanas un nostiprināšanas
 • Darja ŠMITE, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas medmāsa (Ausekļa 5) – par ilggadīgu, godprātīgu darbu pie skolēnu veselības uzlabošanas un nostiprināšanas
 • Kafejnīcas “Sprints” kolektīvs (vadītāja Ruta Hommika), par rūpīgo, iedvesmojošo ikdienas darbu, par attieksmi pret ēdnīcas apmeklētājiem
 • Tamara ALEKSANDROVA, IU “Pērle” friziere – par ilggadīgu, godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu
 • Gunta ALUKI, Zvārtavas pag., Aumeisteru kapsētas pārvaldniece – par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu
 • Dace BUNDZE, Kārķu pasta nodaļas pastniece – par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecībā un brīvprātīgu darbu Valkas novada iedzīvotāju labā
 • Tālis AUNIŅŠ, pensionārs – par atbalstu Valkas novada veterānu sporta organizēšanā

Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2016.gadā:

 

 • Aija LĀCE, PII “Pasaciņa” sporta skolotāja – Par ilggadēju un godprātīgu darbu sporta pedagoģijā, aktīvā dzīvesveida popularizēšanu un aktīvu iesaistīšanos novada sporta dzīvē
 • Marta BABRE, sētniece Valkas pilsētā – Par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu
 • Anna OZOLA, Ozolu pamatskolas skolotāja – Par ilggadīgu, pašaizliedzīgu, apzinīgu un radošu pedagoģisko darbu
 • Ārija Dzintra TOMIŅA, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas akordeona spēles skolotāja – Par mūža ieguldījumu mūzikas izglītības darbā
 • Jana MATUKA, Vijciema pamatskolas skolotāja – Par aktīvu sabiedrisko darbu
 • Elga ZELČA, pensionāre, biedrības “Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” Kastanis”” vadītāja – Par nesavtīgu un nozīmīgu darbu Valkas novada un tā iedzīvotāju labā
 • Vilnis KAZĀKS, Latvijas Amatniecības kameras goda priekšsēdētājs, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pasniedzējs – Par nozīmīgu ieguldījumu Kārķu pagasta, Valkas novada un Latvijas attīstībā un popularizēšanā
 • Kalevs HERKS, Valgas mērs – Par nozīmīgu ieguldījumu Valkas un Valgas sadarbības veicināšanā, par aktīvu līdzdalību kopējo pasākumu rīkošanā
 • Aija SELECKA, Ērģemes pagasta pasta nodaļas vadītāja – Par ilggadēju, apzinīgu un laipnu apkalpošanu
 • Lilita KREICBERGA, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore – Par ilggadīgu, mērķtiecīgu, inovatīvu un motivētu darbu izglītības jomā

Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2015.gadā:

 

 • Mirdza MIĶELSONE, līdz 01.07.15. bija SPII “Pumpuriņš” vadītāja – Par ieguldījumu Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” attīstībā

 

 • Daiga ŪDRE, Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja – Par mērķtiecīgu, radošu veikumu bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas “Turna” nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu

 

 • Jana ČĀKURE, Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre – Par mērķtiecīgu, radošu veikumu un nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā

 

 • Mārīte ŪBURGA, Ērģemes feldšerpunkta vadītāja – Par lielo ieguldījumu un nesavtīgo darbu Ērģemes pagasta labā visā savā darba un dzīves laikā

 

 • Aigars FELDMANIS, Ērģemes pamatskolas sētnieks – Par ieguldīto darbu jaunatnes izglītošanā un Ērģemes pagasta un Valkas novada popularizēšanā

 

 • Kārlis RAUDIŅŠ, volejbola kluba “Valka” prezidents – Par ieguldījumu volejbola  un pludmales volejbola attīstībā Valkas novadā

 

 • Evita BAŠĶE, Sociālā dienesta sociālā aprūpētāja – Par pašaizliedzību un iejūtību, veicot mājas aprūpi smagi slimiem cilvēkiem

 

 • Jānis ĶĒBERS, suņkopības mācību un sporta instruktors – Par ilggadīgu darbu un sasniegumiem suņu apmācībā

 

 • Juris KALNIŅŠ, Vijciema pagasta autobusa šoferis un sporta metodiķis – Par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu sporta attīstībā

 

 • Andrejs PEBO, uzņēmējs – Par skolu atbalstīšanu un iesaistīšanos dažādās labdarības aktivitātēs Valkas novadā

 

 “Valkas pilsētas Goda pilsonis” piešķirts tēlniecei Artai DUMPEI – Par nozīmīgo ieguldījumu Valkas pilsētvides veidošanā

 Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2014.gadā:

 

 • Natālija VESELOVA, sētniece – par ilggadīgu un apzinīgu savu pienākumu pildīšanu;

 

 • Dzintra PANDALONE, pensionāre – par lielo ieguldījumu un nesavtīgo darbu Ērģemes pagasta labā savā darba un dzīves laikā;

 

 • Velta KURATŅIKA, Kārķu tautas nama senioru ansambļa “Baltie taureņi” vadītāja – par mūža ieguldījumu kultūras darbā un aktīvu un pašaizliedzīgu darbu vadot senioru ansambli “Baltie taureņi”;

 

 • Ināra PAKALNE, z/s “Piekalnes” īpašniece, ilggadēja agronome, sertificētu kartupeļu šķirņu sēklu audzētāja – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;

 

 • Lilita KALNIŅA, pastniece – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā;

 

 • Nadežda MOŽAROVA, Valkas pamatskolas direktore – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā Valkas novadā;

 

 • Andris SULAINIS, Valkas meliorācijas būvorganizācijas inženieris-hidrotehniķis – par ilggadīgu un priekšzīmīgu darbu Valkas novada meliorācijas un ūdenssaimniecības nozarē;

 

 • Daiga SOLOVEIKO, Valkas Mākslas skolas direktora vietniece mācību darbā – par ilggadīgu un aktīvu darbu kultūrizglītībā un kultūrvides veidošanā;

 

 • Vilnis VEHI, Ērģemes pagasta z/s “Purmaļi” īpašnieks – par sabiedriski nozīmīgu veikumu Valkas novada un tā iedzīvotāju labā;

 

 • Mudīte ARONE, pensionāre – par ieguldījumu Valkas pilsētas un novada sakopšanā.

 

Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2013.gadā:

 

 • Albīna KĀRKLIŅA, SIA „Pedelīte” valdes priekšsēdētāja – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;

 

 • Asja OZOLIŅA, Vijciema PII audzinātāja - par mūža ieguldījumu bērnu audzināšanā;

 

 • Inta LAGANOVSKA, pensionāre, bijusī Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja – par mūža ieguldījumu Valkas pilsētas attīstībā;

 

 • Mihails DEMIDOČKINS, Valkas pagasta autobusa vadītājs – par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu;

 

 • Viktors ZAIČENKO, Valkas pagasta autobusa vadītājs – par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu;

 

 • Alda KĀRKLIŅA, Kārķu pagasta ģimenes ārste - par mūža ieguldījumu veselības aprūpē;

 

 • Marita TREIJERE, Zvārtavas pagasta pārvaldes uzskaitvede – par ilggadīgu, aktīvu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā;

 

 • Nadežda BLŪMA, Valkas novada domes sporta speciāliste – par sabiedriski nozīmīgu veikumu Valkas novada un tā iedzīvotāju labā;

 

 • Eduards KRONBERGS, pensionārs – par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē;

 

 • Ligita DRUBIŅA, Valkas Novadpētniecības muzeja speciāliste - par Valkas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2012.gadā:

 

 • Sandra Aleksejeva, BMX riteņbraucēja, Londonas Olimpisko spēļu dalībnieci – par lieliskiem sasniegumiem sportā;

 

 • Valve Āboliņa, Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas vadītāja - par mērķtiecīgu, radošu veikumu bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas „Omuļi” nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā;

 

 • Dzidra Švarte, Ozolu pamatskolas direktore – par ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā, par izglītības un kultūras vides saglabāšanu novadā;

 

 • Pēteris Cābulis, cilvēks, kas Kārķu skolā skolēniem māca biškopības iemaņas un aprūpē skolas bišu dravu – par ieguldījumu darbā ar Kārķu pamatskolas skolēniem mācot biškopības iemaņas un kopjot skolas bišu dravu;

 

 • Dairis Students, Ērģemes pagasta autobusa vadītājs – par labu, apzinīgu darbu;

 

 • Mārtiņš Kreilis, Ērģemes pagasta z/s „Dambīši” vadītājs, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Ērģeme” valdes priekšsēdētāju - par veiksmīgu saimniekošanu Ērģemes pagastā;

 

 • Ivars Zalužinskis, SIA „Vārpas 1” valdes priekšsēdētāju – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;

 

 • Imants Šteins, SIA „PEPI RER” valdes priekšsēdētājs – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;

 

 • Jānis Biezais, SIA „Valkas Meliorācija” valdes priekšsēdētājs – par ieguldījumu Valkas novada attīstībā;

 

 • Vita Boša, Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede - par profesionālu darba pienākumu veikšanu.

 Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2011.gadā:

 

 • Jānis Ziemiņš, saimniecībā audzē Latvijas tumšgalves šķirnes aitas - par sekmīgu darbību lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas programmā;

 

 • Ilze Vehi, Ērģemes pamatskolas skolotāja - par iniciatīvu mācību un audzināšanas darba uzlabošanā, veiksmīgu speciālās izglītības programmu īstenošanu un atbalsta pasākumu organizēšanu Ērģemes pamatskolā;

 

 • Valkas mākslas skola - par ieguldījumu novada mākslas vides veidošanā;

 

 • Rūta Kārkliņa, Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas strādniece - par godprātīgu un rūpīgu darba pienākumu veikšanu;

 

 • Andris Dainis, Valkas ģimnāzijas sporta skolotājs, sporta zāles pārzinis - par ieguldījumu sporta attīstībā un gūtajiem sasniegumiem sportā;

 

 • Sandra Balkāja, individuālā šūšanas uzņēmuma “Skroders” īpašniece - par ieguldījumu novada attīstībā, izveidojot veiksmīgu uzņēmējdarbību un par sabiedrisko pasākumu atbalstīšanu;

 

 • Aivars Cekuls, Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs - par ieguldīto darbu Kārķu pagasta veiksmīgā attīstībā;

 

 • Inese Gaile, Pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” audzinātāja – par ilggadīgu, profesionālu darba pienākumu veikšanu;

 

 • Vineta Barviķe, Valkas pamatskolas skolotāja - par godprātīgu, radošu darbu veicot Valkas pamatskolas bibliotēkas vadītājas pienākumus;

 

 • Elga Bavina, Valkas pamatskolas skolotāja - par ilggadīgu, godprātīgu, radošu darbu mācību un audzināšanas procesa organizēšanā un nodrošināšanā.

 

 • Ceļu būves firma SIA „Binders” – par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā.

Apbalvoti ar Valkas novada domes Atzinības rakstu 2010.gadā:

 

 • Vallija Ābele – Kārķu pamatskolas direktore, par ieguldīto darbu novada attīstībā, bērnu un jauniešu vispusīgā izglītošanā un audzināšanā;

 

 • Ilze Vērdiņa – Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” mūzikas skolotāja, par devumu bērnu muzikālajā attīstībā, bērnu radošuma un muzikalitātes izkopšanā;

 

 • Gunda Sīmane – Valkas mākslas skolas skolotāja, par pašaizliedzīgu, apzinīgu un radošu pedagoģisko darbu;

 

 • Aida Žukovska – SIA „Alista” vadītāja, par ieguldījumu Valkas novada uzņēmējdarbības un kultūras dzīves attīstībā;

 

 • Sarmīte Spuldzeniece – Valkas novada būvvaldes vadītāja, arhitekte, par Valkas pilsētas un Valkas novada attīstību, māksliniecisku pilnību un saskaņotību gan būvēs, gan apkārtējā vidē;

 

 • Līga Krama – Ērģemes pagasta kultūras darbiniece, Turnas kluba vadītāju, par veikto nozīmīgo darbu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas organizēšanā;

 

 • Aivars Trēziņš – Valkas ģimnāzijas mūzikas skolotājs, par radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Valkas vārda popularizēšanā ar darbību grupā „Bumerangs”;

 

 • Valkas ģimnāzija – par ieguldījumu novada attīstībā, skolēnu izglītošanā un audzināšanā;

 

 • Zemnieku saimniecības „Lejiņas” īpašnieki Antra un Romāns Ozoliņi par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā;

 

 • Zemnieku saimniecības „Jaunkairi” īpašnieks Gunārs Pakalns par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā.