Valkas Novada Vēstis

Par godu Valgas - Valkas pilsētu 428.dzimšanas dienai, 2012.gada jūnijā tika izdota kopīga svētku avīze "Valga - Valka, pilsētas avīze"

Pirmais Valkas novada pašvaldības informatīvā laikraksta „Valkas Novada Vēstis” izdevums iznāca 2009.gada 9.oktobrī. Laikraksts ir bezmaksas, tā izdošanu finansē Valkas novada pašvaldība. Laikraksts iznāk A3 formātā, apjoms 8-16 lpp., kopējā tirāža ir 4380 eksemplāri. Informatīvajā pašvaldības laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” tiek publicēta pašvaldības oficiālā informācija – paveikto darbu apkopojumi, nākotnes plāni un ieceres, pasākumu fotogalerijas un Valkas novada pagastu aktualitātes. Laikraksts lasāms arī internetā – Valkas novada tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļā „Novads”. Informatīvais izdevums „Valkas Novada Vēstis” tiek izplatīts visās novada pagastu pārvaldēs.

 

Valkas pilsētas domes informatīvais laikraksts „Valkas vēstis” iznāca kopš 2007.gada. Laikraksta kopējā tirāža 2007.un 2008.gadā bija 4500 eksemplāri, no kuriem 4000 eksemplārus saņēma Valkas rajona laikraksta „Ziemeļlatvija” abonementi, bet 500 eksemplāri tika izplatīti dažādās vietās Valkas pilsētā. 2007.gadā tika sagatavoti 2 „Valkas vēstis” izdevumi, 2008.gadā – 7 izdevumi. 2009.gadā laikraksta tirāža bija 3000 eksemplāri. Laikraksts tika izplatīts arī topošā Valkas novada pašvaldībās. Laikrakstu Valkas pilsētā izplatīja Jauniešu dome. 2009.gadā tika izdoti 5 laikraksta izdevumi.