Atļaujas

Pašvaldības atļauja, kas tiek izsniegta Valkas novada domes lēmuma veidā, ir viens no dokumentiem, kas nepieciešams azartspēļu un izložu organizētājam, lai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā varētu saņemt licenci atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās. Lasīt vairāk ŠEIT

Speciālo atļauju (licenci) kremācijas veikšanai izsniedz Valkas novada dome, ja tās administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā krematorija. Kremācija atļauta tikai šim nolūkam piemērotās ēkās - krematorijās. Lasīt vairāk ŠEIT

 

Pašvaldības atļauja, kas tiek izsniegta Valkas novada domes lēmuma veidā, lai Valkas novadā veiktu tādu izklaides vietu darbību un pasākumu organizēšanu, kuri satur intīma rakstura izklaidi. Lasīt vairāk ŠEIT

Zemes iegādes darījumu reģistrs, kuri noslēgti līdz 2014. gada 31. oktobrim un nav reģistrēti zemesgrāmatā līdz 2017. gada 30. jūnijam

Valkas novads

 

Reģistrācijas Nr.

Reģistrācijas datums

Līguma noslēgšanas datums

Darījuma priekšmets

3.1.1./18/512

14.03.2018.

27.04.2007.

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0501, platība 7.2ha, ar nosaukumu “Pilskalni”, Vijciema pagastā, Valkas novadā

3.1.1/18/1183

18.06.2018.

06.03.2008.

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9496 004 0046, platība 0.95ha, ar nosaukumu “Ozoli”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā

3.1.1/18/1274

17.08.2018.

30.04.2001.

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 009 0111, platība 0.5ha, un uz zemes atrodošā dzīvojamā ēka un divas palīgēkas, ar nosaukumu “Palejas”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā

3.1.1/19/1134

28.05.2019.

25.04.2008.

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0004, platība 1.7ha, ar nosaukumu “Bundiņas”, Valkas pagasts, Valkas novadā

3.1.1/22/1019

17.05.2022.

07.04.2014.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0039, platība 2,7ha, ar nosaukumu “Rožkalni 2”, Vijciema pagasts, Valkas novads.

3.1.1/22/1020

17.05.2022.

12.07.2013.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0226, platība 5,3ha, ar nosaukumu “Sapnīši”, Vijciema pagasts, Valkas novads