- NOLIKUMI
Datums Pasākuma nosaukums  
30.03.2023. Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo trio konkurss NOLIKUMS

 

Datums Pasākuma nosaukums  
31.03.2022. Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo duetu konkurss NOLIKUMS
07.05.-08.05.2022. 18.Lielais Labdarības Robežtirgus NOLIKUMS
01.09.-01.10.2022. Dzejas autoru-iesācēju konkurss bērniem un pieaugušajiem “Tu arī mani spēsi izpildīt” NOLIKUMS

 

Datums Pasākuma nosaukums  
31.03.2020. Jāņa Cimzes konkurss mūzikas skolu vokālajiem ansambļiem “Stāvēju, dziedāju”
NOLIKUMS
02.04.2020. Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo duetu konkurss NOLIKUMS
 14.03.2020.

Starpnovadu deju kolektīvu skates

NOLIKUMS

 

Datums Pasākuma nosaukums  
09.02.2019.

Valkas novada netradicionālo žanru deju kolektīvu skate

NOLIKUMS
09.03.2019.

Valkas novada deju kolektīvu skate

NOLIKUMS
11.05.-12.05.2019 17.Lielais Labdarības Robežtirgus NOLIKUMS
11.05.2019. Desu un gaļas festivāls „Valka-Valga 2019" NOLIKUMS
01.06.2019. Jāņa Cimzes balva NOLIKUMS

 

Datums Pasākuma nosaukums  
17.02.2018.

Valkas novada netradicionālo žanru deju kolektīvu skate

NOLIKUMS
03.03.2018. Valkas novada vokālo ansambļu skate NOLIKUMS
29.04.2018.

"Cālis" 2018 

"Visi putni skaisti dzied"

 

NOLIKUMS 
03.07.2018. Jāņa Cimzes balva NOLIKUMS
05.05.-06.05.2018. Valkas - Valgas robežtirgus 2018 NOLIKUMS
05.05.2018. Desu un gaļas festivāls „Valka-Valga 2018” NOLIKUMS 
05.05.2018.  “Grils bez robežām BBQ 2018” NOLIKUMS
 30.08.2018. Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru - iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” NOLIKUMS
02.10.2018 Bērnu un jauniešu literārais konkurss "Doma izgaismo vārdu" NOLIKUMS
03.10.2018 Valkas novada netradicionālo žanru deju kolektīvu skates nolikums NOLIKUMS

 

Datums Pasākuma nosaukums  
04.03.2017 Valkas novada vokālo ansambļu skates nolikums NOLIKUMS
18.02.2017

Valkas novada netradicionālo žanru deju kolektīvu skates nolikums

NOLIKUMS
27.04.2017

Starptautiskais instrumentālo duetu festivāls

NOLIKUMS
30.04.2017

Valkas novada mazo vokālistu konkursi „CĀLIS” 2017 un „Visi putni skaisti dzied” 2017

NOLIKUMS

Pieteikuma anketa

Pieteikuma anketa

04.11.2017

Valkas novada amatierteātru iestudējumu skates nolikums

NOLIKUMS
06.05.2017

4.Starptautiskais Desu un gaļas festivāls „Valka-Valga 2017”

NOLIKUMS
07.10.2017

Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru - iesācēju konkurss “Tu arī mani spēsi izpildīt” (V. Krile)

 

NOLIKUMS

 

Datums Pasākuma nosaukums  
20.02.2016. Valkas novada netradicionālo žanru deju kolektīvu skates nolikums

NOLIKUMS

Pieteikuma anketa

19.03.2016.

Valkas novada deju kolektīvu  skate

NOLIKUMS

Pieteikuma anketa

 02.04.2016.  Valkas novada vokālo ansambļu skates nolikums

 NOLIKUMS

Pieteikuma anketa

16., 17.04.2016. 5.Starptautiskais konkurss "Bordertown Beat" 

NOLIKUMS

23.04.2016. Konkurss "Dziesma manai paaudzei"

NOLIKUMS

 30.04.2016

Valkas novada mazo vokālistu konkursi „CĀLIS” 2016 un

„Visi putni skaisti dzied” 2016

NOLIKUMS

Pieteikuma anketa

Pieteikuma anketa

07., 08.05.2016.

14. Lielais labdarības robežtirgus

NOLIKUMS

 07.05.2016.

3.Starptautiskais Desu un gaļas festivāls „Valka-Valga 2016”

NOLIKUMS
08.05. 2016.

Valgas – Valkas Robežtirgus gaļas cepšanas sacensības

„Grils bez robežām BBQ 2016“

NOLIKUMS
 05.11.2016.  Valkas novada amatierteātru iestudējumu skates nolikums

NOLIKUMS

Pieteikuma anketa