Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola

 Semināra iela 25, Valka, LV-4701

Adrese Amats Vārds Telefons E-pasts
Semināra iela 25,
Valka,
LV-4701, Latvija
Direktore


 Līga Veinberga

64707001; 29356739  muzikas[punkts]skola[uz]valka[punkts]lv
Direktores vietniece mācību darbā

Lolita Medne

   
Dežurants -     64707002

 

 

 

 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas skolotāji 2020./2021. mācību gadā:

 • Līga Veinbergadirektore, vijoļspēles skolotāja
 • Lolita Mednedirektora vietniece mācību darbā, mūzikas mācības, kokles klases skolotāja
 • Edīte Kulberga - vijoļspēles skolotāja
 • Nadežda Taņicina - klavierspēles skolotāja
 • Ineta Dubļāne - klavierspēles skolotāja
 • Inese Eihe - koncertmeistare
 • Indra Grietena – klavierspēles, mūzikas literatūras skolotāja, koncertmeistare
 • Līga Kļava - klavierspēles skolotāja
 • Sanita Meldere – klavierspēles skolotāja
 • Vivita Ose – flautas spēles skolotāja
 • Ene Jogi - flautas spēles skolotāja
 • Raimonds Reinholds - saksofona spēles skolotājs
 • Zane Švēde – Grīnberga – saksofona spēles skolotāja
 • Matīss Smiltiņš – trompetes spēles skolotājs
 • Inese Lečmane - kora klases un mūzikas mācības skolotāja
 • Jeļena Šutoviene – kora klases un mūzikas mācības skolotāja
 • Aira Burve - akordeona spēles skolotāja

 

 

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola dibināta 1946. gada 1. janvārī, un tās pastāvēšanas 74 gados skolu absolvējuši 876 audzēkņi. No 1981. gada skola nes dižā novadnieka, skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes vārdu.

 

2020./2021. mācību gadā J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā mācās 118 audzēkņi, no tiem 19 interešu izglītības programmās. Šajā mācību gadā pēc ilgāka pārtraukuma darbību atsāk trompetes spēles klase. Vēl skolā audzēkņi apgūst vijoļspēli, klavierspēli, saksofona, klarnetes, flautas, kokles un akordeona spēli, ir kora klase.

 

Attālinātā mācību formā 2020. gada maijā skolu beidza divas pianistes, flautiste un sitaminstrumentu spēles programmas audzēkne.

 

Skolā attīstīta kolektīvā muzicēšana – darbojas dažāda sastāva instrumentālie ansambļi un vairāki kora klases ansambļi.

 

 


 


 

Skolas pedagogi ar saviem audzēkņiem ir aktīvi kultūrvides veidotāji. Iepriekšējā mācību gadā bijuši 56 dažāda veida muzikālie pasākumi, kuros esam piedalījušies vai arī paši tos organizējuši.

 

 

Skolas koncertzālē regulāri notiek kā skolēnu, kā arī augstas klases mākslinieku koncerti, kurus labprāt apmeklē vietējā sabiedrība.