Būvniecības pārskats

Būvniecības iecere (būvniecības likuma 14. panta 2. daļa)

Nr.p.k.

Iesnieguma

saņemšanas

datums

Būvniecības vieta Būves veids
1. 26.01.2017. Gaujas iela 19, Stepi, Zvārtavas pagasts Jauna būvniecība
2. 01.02.2017. "Kalnmāras", Ērģemes pagasts Jauna būvniecība
3. 21.02.2017. "Celtnieks 222", Valka Jauna būvniecība
4. 24.02.2017. "Gaidas", Kārķu pagasts Jauna būvniecība
5. 07.03.2017. Parka iela 25A, Valka Jauna būvniecība
6. 10.04.2017. "Ausmas", Ērģemes pagasts Atjaunošana
7. 07.04.2017. Domes bulvāris 3, Valka Pārbūve
8. 10.04.2017. "Vijmeži 4", Vijciema pagasts Pārbūve
9. 20.04.2017. Valkas pilsēta Jauna būvniecība, atjaunošana
10. 19.05.2017. Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valka Pārbūve
11. 01.06.2017. "Sudrabkalni", Kārķu pagasts Pārbūve
12. 21.06.2017. Valkas pagasts Pārbūve
13. 21.06.2017. Valkas pagasts Jauna būvniecība
14. 11.07.2017. Rūjienas iela 31, Valka Jauna būvniecfība
15. 20.07.2017. "Kalnsmērtes", Ērģemes pagasts Jauna būvniecība
16. 25.07.2017. "Dreimaņi", Vijciema pagasts Pārbūve
17. 26.07.2017. "Čorzemnieki", Valka Jauna būvniecība
18. 27.07.2017. Semināra iela 19, Valka Pārbūve
19. 02.08.2017. Meža iela 2A, Valka Jauna būvniecība
20. 31.08.2017. "Stacija", Valkas pagasts Jauna būvniecība
21. 25.09.2017. "Zaļkalni", Kārķi, Kārķu pagasts Pārbūve
22. 25.09.2017. "Ķieģeļceplis", "Ķieģeļceplis 2", Valka Jauna būvniecība
23. 02.10.2017. Valkas pagasts Jauna būvniecība
24. 02.10.2017. Zvārtavas pagasts Jauna būvniecība
25. 03.10.2017. Vijciema pagasts Pārbūve
26. 03.10.2017. Vijciema pagasts Pārbūve
27. 06.11.2017. Strautu iela 11A, Valka Jauna būvniecība
28. 10.11.2017. Valkas, Ērģemes pagasts Atjaunošana
29. 10.11.2017. "Aizupes", Valkas pagasts Jauna būvniecība
30. 05.12.2017. "Kalnbozes", Valkas pagasts Pārbūve, atjaunošana
31. 11.12.2017. Parka iela 25A, Valka Jauna būvniecība
32. 14.12.2017. "Ērģemes skola", Ērģeme, Ērģemes pagasts Pārbūve

Lēmums par būvniecības ieceres iesniegumu (būvniecības likuma 14. panta 6. daļa)

Nr.p.k. Būvniecības vieta Būves veids Lēmuma datums

Datums

(būvatļauja/atteikums)

Datums

(likuma 15.panta 2.d.)

Datums grozījumiem

(likuma 16.panta 2d. vai 17. panta 22 d.

1. Gaujas iela 19, Stepi, Zvārtavas pagasts Pirts, malkas šķūnis 26.01.2017. 26.01.2017.    
2. "Kalnmāras", Ērģemes pagasts Saimniecības ēka 02.02.2017. 02.02.2017.    
3. "Celtnieks 222", Valka Dzīvojamā māja 23.02.2017. 23.02.2017.    
4. "Gaidas", Kārķu pagasts Dzīvojamā māja, saimniecības ēka 28.02.2017. 28.02.2017.    
5. Parka iela 25A, Valka Tvertne 09.03.2017. 09.03.2017.    
6. "Ausmas", Ērģemes pagasts Lauku māja ar viesu uzņemšanu 10.04.2017. 10.04.2017.    
7. Domes bulvāris 3, Valka Internāts 11.04.2017. 11.04.2017.    
8. "Vijmeži 4", Vijciema pagasts Viesu nams 12.04.2017. 12.04.2017.    
9. Valkas pilsēta Ūdensaimniecības sistēma 24.04.2017. 24.04.2017.    
10. Rīgas, Raiņa un Latgales iela, Valka Pilsētas centra attīstība 29.05.2017. 29.05.2017.    
11. "Sudrabkalni", Kārķu pagasts Dzīvojamā māja 05.06.2017. 05.06.2017.    
12. Rūjienas iela 31, Valka Noliktava 17.07.2017. 17.07.2017.    
13. Valkas pagasts Meža autoceļš 20.07.2017. 20.07.2017.    
14. Valkas pagasts Meža autoceļš 20.07.2017. 20.07.2017.    
15. "Dreimaņi", Vijciema pagasts Dzīvojamā māja 25.07.2017. 25.07.2017.    
16. "Čorzemnieki", Valka Palīgēka 26.07.2017. 26.07.2017.    
17. "Kalnsmērtes", Ērģemes pagasts Telekomunikāciju sakaru masts 27.07.2017. 27.07.2017.    
18. Semināra iela 19, Valka Dzīvoklis 28.07.2017. 28.07.2017.    
19. Meža iela 2A, Valka Angārs-noliktava 03.08.2017. 03.08.2017.    
20. "Stacija", Valkas pagasts Tehnikas apkopes un remonta punkts 31.08.2017. 31.08.2017.    
21. "Zaļkalni", Kārķi, Kārķu pagasts Ražošanas ēka 25.09.2017. 25.09.2017.    
22. "Ķieģeļceplis", "Ķieģeļceplis 2", Valka Ražošanas teritorija 25.09.2017. 25.09.2017.    
23. Valkas pagasts Meža autoceļš 10.10.2017. 10.10.2017.    
24. Zvārtavas pagasts Meža autoceļš 10.10.2017. 10.10.2017.    
25. Vijciema pagasts Meža meliorācijas sistēma 12.10.2017. 12.10.2017.    
26. Vijciema pagasts Meža meliorācijas sistēma 12.10.2017. 12.10.2017.    
27. Ērģemes, Valkas pagasts Valsts nozīmes ūdensnoteka 04.12.2017. 04.12.2017.    
28. "Aizupes", Valkas pagasts Liellopu kūts 05.12.2017. 05.12.2017.    
29. Strautu iela 11A, Valka Dzīvojamā māja 05.12.2017. 05.12.2017.    
30. "Kalnbozes", Valkas pagasts Meliorācijas sistēma 06.12.2017. 06.12.2017.    
31. Parka iela 25A, Valka Angārs 12.12.2017. 12.12.2017.    
32. "Ērģemes skola", Ērģeme, Ērģemes pagasts Skola 15.12.2017. 15.12.2017.    

 

Būvniecības iecere (būvniecības likuma 14. panta 2. daļa)

Nr.p.k.

Iesnieguma

saņemšanas

datums

Būvniecības vieta Būves veids
 1.  27.01.2017.  Valkas iela 1A, Strenči  Jauna būvniecība
 2.  18.04.2017.  Valkas iela 11, Strenči  Pārbūve
 3.  30.05.2017.  Jērcēnu pagasts  Pārbūve
 4.  24.07.2017.  Gaidu iela 14, Strenči  Pārbūve, jauna būvniecība
 5. 14.08.2017.  Peldu iela 3, Strenči  Pārbūve
 6. 26.09.2017.  Parka iela 6, Strenči  Pārbūve
 7. 06.11.2017.  Plāņu pagasts  Jauna būvniecība
 8. 06.11.2017.  Plāņu pagasts  Jauna būvniecība
 9. 13.11.2017.  Purva iela 8A, Seda  Jauna būvniecība
10. 05.12.2017.  "Salenieki", Plāņu pagasts  Jauna būvniecība, pārbūve
11. 05.12.2017.  "Jaunkrujeļi 1", Plāņu pagasts  Atjaunošana
12. 05.12.2017.  "Veckūkuri", Plāņu pagasts  Jauna būvniecība
13. 05.12.2017.  "Bērši", Plāņu pagasts  Jauna būvniecība
14. 11.12.2017.  Upes iela 3, Strenči  Jauna būvniecība

 

 Lēmums par būvniecības ieceres iesniegumu (būvniecības likuma 14. panta 6. daļa)

Nr.p.k. Būvniecības vieta Būves veids Lēmuma datums

Datums

(būvatļauja/atteikums)

Datums

(likuma 15.panta

2.daļa)

Datums

grozījumiem (likuma 16.panta

23d.vai 17.

panta 22d.)

 1.  Valkas iela 1A, Strenči  Koģenerācijas stacija  30.01.2017.  30.01.2017.    
 2.  Valkas iela 11, Strenči  Slimnīca  21.04.2017.  21.04.2017.    
 3.  Jērcēnu pagasts  Meliorācijas sistēma  28.06.2017.  28.06.2017.    
 4.  Gaidu iela 14, Strenči  Dzīvojamā ēka un malkas šķūnis  24.07.2017.  24.07.2017.    
 5.  Peldu iela 3, Strenči  Dzīvojamā māja  14.08.2017.  14.08.2017.    
 6.  Parka iela 6, Strenči  Dzīvojamā māja  27.09.2017.  27.09.2017.    
 7.  Plāņu pagasts  Meža autoceļš  13.11.2017.  13.11.2017.    
 8.  Plāņu pagasts  Meža autoceļš  13.11.2017.  13.11.2017.    
 9. Purva iela 8A, Seda Dārza māja  14.11.2017.  14.11.2017.    
10. "Salenieki", Plāņu pagasts Graudu pirmapstrādes, uzglabāšanas kompless  06.12.2017.  06.12.2017.    
11. "Jaunkrujeļi 1", Plāņu pagasts Meža zemes meliorācijas sistēmas  06.12.2017.  06.12.2017.    
12. "Veckūkuri", Plāņu pagasts Kautuve - ģērētava  06.12.2017.  06.12.2017.    
13. "Bērši", Plāņu pagasts Lauksaimniecības noliktava, pievedceļš  06.12.2017.  06.12.2017.    
14. Upes iela 3, Strenči Saimniecības ēka ar pirti  12.12.2017.  12.12.2017.    

 

 

 

Būvniecības iecere (būvniecības likuma 14. panta 2. daļa)

Nr.p.k.

Iesnieguma
saņemšanas datums

Būvniecības vieta

Būves veids

 1.

12.01.2016.

“Grāvi”, Zvārtavas pagasts

 Jauna būvniecība

 2.

18.01.2016.

"Ķiršlejas", Valkas pagasts

 Atjaunošana

3.

25.01.2016.

“Stampvēveri”, Vijciema pagasts

Atjaunošana

4.

25.01.2016.

Varoņu iela 26, Valka

Jauna būvniecība

5.

27.01.2016.

Merķeļa iela 13, Valka

Pārbūve

6.

01.02.2016.

“Gaujmaļi”, Valkas pagasts

Pārbūve

7.

02.02.2016.

“Lejasciņi”, Ērģemes pagasts

Jauna būvniecība

8.

02.02.2016.

“Jaunpuņģi”, Vijciema pagasts

Jauna būvniecība

9.

18.02.2016.

Bērzezers -103, Valkas pagasts

Pārbūve

10.

19.02.2016.

“Omuļi”, Ērģemes pagasts

Pārbūve

11.

20.04.2016.

“Leimaņi”, Valkas pagasts

Jauna būvniecība

12.

20.04.2016.

“Leimaņi”, Valkas pagasts

Jauna būvniecība

13.

20.04.2016.

“Leimaņi”, Valkas pagasts

Jauna būvniecība

14.

20.04.2016.

“Leimaņi”, Valkas pagasts

Jauna būvniecība

15.

28.04.2016.

Zvārtavas pagasts

Pārbūve

16.

29.04.2016.

Varoņu iela 37A, 39A, Valka

Jauna būvniecība

17.

09.05.2016.

Burtnieku iela 12, Valka

Jauna būvniecība

18.

16.05.2016.

Raiņa iela 3B, Valka

Pārbūve

19.

08.07.2016.

Rīgas iela, Valka

Pārbūve

20.

08.07.2016.

Merķeļa iela 15, Valka

Atjaunošana

21.

11.07.2016.

Cimzes iela 15, Valka

Jauna būvniecība

22.

11.07.2016.

Strautu iela 9A, Valka

Jauna būvniecība

23.

26.07.2016.

Kārķu pagasts

Pārbūve

24.

26.07.2016.

Valkas pagasts

Pārbūve

25.

29.07.2016.

Vijciema pagasts

Pārbūve

26.

29.07.2016.

Valkas pagasts

Pārbūve

27.

29.07.2016.

Kārķu pagasts

Pārbūve

28.

08.08.2016.

Tālavas iela 31A, Valka

Pārbūve

29.

25.08.2016.

Slikšņu meža iecirknis, Zvārtavas pagasts

Pārbūve

30.

01.09.2016.

Tālavas iela 44, Valka

Pārbūve

31.

05.09.2016.

Raiņa iela 18, Valka

Atjaunošana

32.

12.09.2016.

Semināra iela 16A, Valka

Jauna būvniecība

33.

23.09.2016.

Raiņa iela 3B, Valka

Jauna būvniecība

34.

29.09.2016.

"Pabērži", Kārķu pagasts

Pārbūve

35.

20.10.2016.

Domes bulvāris 1, Valka

Atjaunošana

36.

20.10.2016

Rūjienas iela 4, Valka

Atjaunošana

37.

21.11.2016.

Rīgas iela 12, Valka

Nojaukšana

38.

21.11.2016.

"Lauvaskalni 1", Ērģemes pagasts

Jauna būvniecība

39.

28.11.2016.

"Lūķernieki", Valkas pagasts

Jauna būvniecība

40.

06.12.2016.

Rīgas iela 12, Valka

Jauna būvniecība

41.

09.12.2016.

Valkas pagasts

Pārbūve

42.

20.12.2016.

"Vecbūdas", Vijciema pagasts

Jauna būvniecība

 

 

 

Lēmums par būvniecības ieceres iesniegumu (būvniecības likuma 14. panta 6. daļa)

Nr.p.k.

Būvniecības vieta

Būves veids

Lēmuma datums

Datums (būvatļauja/atteikums)

Datums (likuma 15. panta 2. d.)

Datums grozījumiem

(likuma 16. panta 2 3 d. vai 17. panta 2 2d.)

 1.

"Grāvi", Zvārtavas pagasts

Saimniecības ēka-pirts

 14.01.2016.

 14.01.2016.

 

 

 2.

"Ķiršlejas", Kārķu pagasts

Meža meliorācijas sistēma

 19.01.2016.

 19.01.2016.

 

 

3.

“Stampvēveri”,

Vijciema pagasts

Lauuksaimniecības un meža meliorācijas sistēma

25.01.2016.

25.01.2016.

 

 

4.

Varoņu iela 26, Valka

Dzīvojamā māja

01.02.2016.

01.02.2016.

 

 

5.

“Gaujmaļi”, Valkas pagasts

Staļļi ar saimniecisko bloku

02.02.2016.

02.02.2016.

 

 

6.

“Lejasciņi”, Ērģemes pagasts

Graudu sēklas pirmapstrādes komplekss

03.02.2016.

03.02.2016.

 

 

7.

“Jaunpuņģi”, Vijciema pagasts

Slaukšanas zāle

03.02.2016.

03.02.2016.

 

 

8.

Merķeļa iela 13, Valka

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

04.02.2016.

04.02.2016.

 

 

9.

Bērzezers-103, Valkas pagasts

Dārza māja

18.02.2016.

22.02.2016.

 

 

10.

“Omuļi”, Ērģemes pagasts

Vasaras māja

19.02.2016.

23.02.2016.

 

 

11.

“Leimaņi”, Valkas pagasts

Kokapstrādes cehs

20.04.2016.

20.04.2016.

 

 

12.

“Leimaņi”, Valkas pagasts

Kokapstrādes cehs (2 gab.)

20.04.2016.

20.04.2016.

 

 

13.

“Leimaņi”, Valkas pagasts

Kokmateriālu apstrādes cehs

20.04.2016.

20.04.2016.

 

 

14.

“Leimaņi”, Valkas pagasts

Angārs-kokapstrādes cehs, kokmateriālu nojumes (2 gab.)

20.04.2016.

20.04.2016.

 

 

15.

Zvārtavas pagasts

Ūdensnoteka

02.05.2016.

02.05.2016.

 

 

16.

Varoņu iela 37A, 39A, Valka

Ražošanas ēka

09.05.2016.

09.05.2016.

 

 

17.

Burtnieku iela 12, Valka

Dzīvojamā māja

11.05.2016.

11.05.2016.

 

 

18.

Raiņa iela 3B, Valka

Tirdzniecības centrs

17.05.2016.

17.05.2016.

 

 

19.

Rīgas iela, Valka

Pašvaldības iela

11.07.2016.

11.07.2016.

   

20.

Merķeļa iela 15, Valka

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

11.07.2016.

11.07.2016.

   

21.

Cimzes iela 15, Valka

Dzīvojamā māja

12.07.2016.

25.07.2016.

   

22.

Strautu iela 9A, Valka

Dzīvojamā māja un palīgēka

12.07.2016.

12.07.2016.

   

23.

Kārķu pagasts

Pašvaldības ceļš

28.07.2016

28.07.2016.

   

24.

Valkas pagasts

Pašvaldības ceļš

28.07.2016.

28.07.2016.

   

25.

Vijciema pagasts

Pašvaldības ceļš

29.07.2016.

29.07.2016.

   

26.

Valkas pagasts

Pašvaldības ceļš

29.07.2016.

29.07.2016.

   

27.

Kārķu pagasts

Pašvaldības ceļš

29.07.2016.

29.07.2016.

   

28.

Tālavas iela 31A, Valka

Noliktava

08.08.2016.

08.08.2016.

   

29.

Slikšņu meža iecirknis, Zvārtavas pagasts

Meža ceļš

01.09.2016.

01.09.2016.

   

30.

Tālavas iela 44, Valka

Dzīvojamā māja

27.09.2016.

27.09.2016.

   

31.

Raiņa iela 18, Valka

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

16.09.2016.

16.09.2016.

   

32.

Semināra iela 16A, Valka

Pašapkalpošanās automazgātuve

14.09.2016.

14.09.2016.

   

33.

Raiņa iela 3B, Valka

Tirdzniecības centrs

05.10.2016.

05.10.2016.

   

34.

"Pabērži", Kārķu pagasts

Meliorācijas sistēma

04.10.2016.

04.10.2016.

   

35.

Domes bulvāris 1, Valka

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

25.10.2016.

25.10.2016.

   

36.

Rūjienas iela 4, Valka

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

26.10.2016.

26.10.2016.

   

37.

Rīgas iela 12, Valka

Veikals

23.11.2016.

23.11.2016.

   

38.

"Lauvaskalni 1", Ērģemes pagasts

Pirts

23.11.2016.

23.11.2016.

   

39.

"Lūķernieki", Valkas pagasts

Pārstrādes ražotne

28.11.2016.

28.11.2016.

   

40.

Rīgas iela 12, Valka

Pašapkalpošanās automazgātava

12.12.2016.

12.12.2016.

   

41.

Valkas pagasts

Meliorācijas grāvis

12.12.2016.

12.12.2016.

   

42.

"Vecbūdas", Vijciema pagasts

Nojume jaunlopiem

20.12.2016.

20.12.2016.

   

 

 

Būvniecības iecere (būvniecības likuma 14. panta 2. daļa)

Nr.p.k.

Iesnieguma saņemšanas datums

Būvniecības vieta

Būves veids

 1.

 22.01.2016.

“Vīcepi”, Plāņu pagasts

Pārbūve

2.

29.01.2016.

“Vecstepi”, Plāņu pagasts

Jauna būvniecība

3.

23.03.2016.

Jērcēnu pagasts

Pārbūve

4.

23.03.2016.

Plāņu pagasts

Pārbūve

5.

28.04.2016.

“Puntiņi”, Jērcēnu pagasts

Pārbūve

6.

28.04.2016.

Ziedugravas iela Nr.6, Strenči

Pārbūve

7.

13.07.2016.

"Vecmuižnieki", Ķeiži, Jērcēnu pagasts

Jauna būvniecība

8.

19.07.2016.

"Strenču meža iecirknis", Jērcēnu pagasts

Jauna būvniecība

9.

12.08.2016.

"Jaunie staļļi", Jērcēnu pagasts

Pārbūve

10.

01.09.2016.

Rīgas iela 6, Strenči

Pārbūve

11.

28.09.2016.

Sporta iela 1-1, Seda

Pārbūve

12.

21.11.2016.

Rīgas iela 16, Strenči

Pārbūve

13.

12.12.2016.

"Alejas", Jērcēnu pagasts

Atjaunošana

14.

13.12.2016.

Jāņa Ziemeļnieka iela 9, Strenči

Pārbūve

15.

19.12.2016.

"Veckūkuri", Plāņu pagasts

Jauna būvniecība

16.

19.12.2016.

"Cālīši", Jērcēnu pagasts

Pārbūve

17.

19.12.2016.

Plāņu pagasts

Pārbūve

18.

19.12.2016.

Jērcēnu pagasts

Pārbūve

Lēmums par būvniecības ieceres iesniegumu (būvniecības likuma 14. panta 6. daļa)

Nr.p.k.

Būvniecības vieta

Būves veids

Lēmuma datums

Datums (būvatļauja/

atteikums)

Datums (likuma 15.panta

 2.d.)

Datums grozījumiem (likuma 16.panta 2 3 d. vai 17.panta 2 2d.)

 1.

“Vīcepi”, Plāņu pagasts

Kūts

 27.01.2016.

 27.01.2016.

 

 

2.

“Vecstepi”, Plāņu pagasts

Siltumnīca ar pagrabu

 02.02.2016.

02.02.2016.

 

 

3.

Jērcēnu pagasts

Pašvaldības ceļš

29.03.2016.

29.03.2016.

 

 

4.

Plāņu pagasts

Pašvaldības ceļš

29.03.2016.

 29.03.2016.

 

 

5.

Jērcēnu pagasts

Ogu noliktava

05.05.2016.

05.05.2016.

 

 

6.

Ziedugravas iela Nr.6, Strenči

Saimniecības ēka

 10.05.2016.

 10.05.2016.

 

 

7.

"Vecmuižnieki', Ķeiži, Jērcēnu pagasts

Dzīvojamā māja

18.07.2016.

19.07.2016.

   

8.

"Strenču meža iecirknis", Jērcēnu pagasts

Meža autoceļš

26.07.2016.

26.07.2016.

   

9.

"Jaunie staļļi", Jērcēnu pagasts

Aitu ferma

16.08.2016.

16.08.2016.

   

10.

Rīgas iela 6, Strenči

Tirdzniecības centrs

15.09.2016.

15.09.2016.

   

11.

Sporta iela 1-1, Seda

Dzīvojamā māja

29.09.2016.

29.09.2016.

   

12.

Rīgas iela 16, Strenči

Dzīvpjamā māja

21.11.2016.

21.11.2016.

   

13.

Jāņa Ziemeļnieka iela 9, Strenči

Samniecības ēka

13.12.2016.

13.12.2016.

   

14.

"Alejas", Jērcēnu pagasts

Kūts

14.12.2016.

14.12.2016.

   

15.

"Veckūkuri", Plāņu pagasts

Šinšilu audzētava

20.12.2016.

20.12.2016.

   

16.

"Cālīši", Jērcēnu pagasts

Slaucamo govju kūts komplekss

21.12.2016.

21.12.2016.

   

17.

Plāņu pagasts

Pašvaldības autoceļš

26.12.2016.

26.12.2016.

   

18.

Jērcēnu pagasts

Pašvaldības autoceļš

26.12.2016.

26.12.2016.

   2015. gads

Būvniecības iecere (būvniecības likuma 14. panta 2. daļa)

Nr.p.k. Iesnieguma
saņemšanas datums
Būvniecības vieta Būves veids
 1. 16.01.2015. "Kokzāģētava", Valkas pagasts   Jauna būvniecība
 2. 16.01.2015. "Kokzāģētava", Valkas pagasts  Jauna būvniecība
 3. 03.03.2015. Valkas pilsēta  Jauna būvniecība
 4. 09.03.2015. Zvārtavas pagasts  Pārbūve
 5. 12.03.2015. Valkas pagasts  Jauna būvniecība
 6. 17.03.2015. "Lauvaskalni1", Ērģemes pagasts   Jauna Būvniecība
 7. 20.03.2015. Vijciema, Zvārtavas pagasts  Jauna būvniecība
 8. 20.03.2015. Ērģemes pagasts  Jauna būvniecība
 9. 20.03.2015. Zvārtavas pagasts  Jauna būvniecība
 10. 02.04.2015. Valkas pagasts  Jauna būvniecība
 11. 12.05.2015. Valkas pilsēta  Jauna būvniecība
 12. 25.05.2015. Valkas pilsēta  Jauna būvniecība
 13. 25.05.2015. Ērģemes pagasts   Atjaunošana
 14. 26.05.2015. Ērģemes pagasts  Atjaunošana
 15. 26.05.2015. Valkas pilsēta  Jauna būvniecība
 16. 09.06.2015. Ērģemes pagasts  Jauna būvniecība
 17. 15.06.2015. Valkas pagasts  Pārbūve
 18. 03.07.2015. Valkas pagsts  Pārbūve
 19. 08.07.2015. Valkas pilsēta  Jauna būvniecība
 20. 13.07.2015. Zvārtavas pagasts  Pārbūve
21.  27.07.2015. Kārķu pagasts Atjaunošana
22. 10.08.2015.  Ērģemes 7, Valka Jauna būvniecība
23.  16.09.2015. Rīgas iela 80, Valka  Pārbūve
24. 25.09.2015. Meža iela(posmā no Parka ielas līdz Meža ielai 4), Valka  Pārbūve
25. 25.09.2015. Merķeļa iela 15, Valka Pārbūve
26.  30.09.2015.  Sēļi, Valkas pagasts  Jauna būvniecība
27. 01.12.2015. Viestura iela, Valka Pārbūve
28. 11.12.2015. “Atlāči”, Vijciema pagasts Jauna būvniecība
29. 22.12.2015. Rīgas iela 92, Valka Jauna būvniecība

 

Lēmums par būvniecības ieceres iesniegumu (būvniecības likuma 14. panta 6. daļa)

Nr.p.k. Būvniecības vieta Būves veids Lēmuma datums Datums (būvatļauja/atteikums) Datums (likuma 15. panta 2. d.)

Datums grozījumiem

(likuma 16. panta 2 3 d. vai 17. panta 2 2d.)

 1. "Kokzāģētava", Valkas pagasts Kokapstrādes cehs  22.01.2015.  22.01.2015.    
 2. "Kokzāģētava", Valkas pagasts Angārs- noliktava  22.01.2015.  22.01.2015.    
 3. Domes bulvāris, Valka Centralizētie siltumtīkli 04.03.2015.  04.03.2015.    
 4. Zvārtavas pagasts Meža meliorācijas sistēmas  10.03.2015.  10.03.2015.    
 5. Valkas pagasts Optisko šķiedru  kabeļu kanalizācija  16.03.2015.  16.03.2015.    
 6. "Lauvaskalni1", Ērģemes pagasts Dzīvojamā māja  23.03.2015.  23.03.2015.    
 7. Vijciema pagasts, Zvārtavas pagasts  Meža autoceļš  30.03.2015.  30.03.2015.    
 8. Ērģemes pagasts  Meža autoceļš  30.03.2015.  30.03.2015.    
 9. Zvārtavas pagasts Meža autoceļš  30.03.2015.  30.03.2015.    
 10. Valkas pagasts Vistu novietne  02.04.2015.  02.04.2015.    
 11. Rīgas iela, Valkas pilsēta Ūdensapgādes tīkls  19.05.2015.  19.05.2015.    
 12. "Celtnieks 80", Valka Pirts  26.05.2015.  26.05.2015.    
 13. "Lejasciņi", Lejaszīles 2", "Lejasklaudzi", "Vīciepi", "Kalnklaudzi", "Jaunciņi", "Vēži","Vecvēži", Ērģemes pagasts  Meliorācijas sistēmas  27.05.2015.  27.05.2015.    
 14. "Klētnieki", Ērģemes pagasts Graudu noliktava  29.05.2015.  29.05.2015.    
 15. "Druvas", Vijciema pagasts Malkas šķūnis  29.05.2015.  29.05.2015.    
 16. "Atvases", Ērģemes pagasts Lauksaimniecības tehnikas novietne 09.06.2015.  09.06.2015.    
 17. "Upmaļi", Valkas pagasts Dzīvojamā māja  25.06.2015.  25.06.2015.    
 18. "Līdumnieki", Valkas pagasts Dzīvojamā māja  08.07.2015.  08.07.2015.    
 19. Rīgas iela 82/82A, Valka Pirts, garāža,malkas šķūnis  13.07.2015.  13.07.2015.    
 20. Zvārtavas pagasts  Meža autoceļš  20.07.2015.  20.07.2015.    
21. ”Jasmīni”, Kārķu pagasts Meliorācijas sistēmas  29.07.2015.  29.07.2015.    
22.  Ērģemes 7, Valka Pirts 11.08.2015. 11.08.2015.    
23. Rīgas iela 80, Valka DUS  17.09.2015.  17.09.2015.    
24. Meža iela(posmā no Parka ielas līdz Meža ielai 4), Valka Pašvaldības iela 01.10.2015. 01.10.2015.    
25.  Merķeļa iela 15, Valka Dauddzīvokļu dzīvojamās mājas pagalms 13.10.2015. 13.10.2015.    
26.  Sēļi, Valkas pagasts Graudu pirmsapstrādes komplekss  13.10.2015.  13.10.2015.    
27.  Viestura iela, Valka  Pašvaldības iela 14.12.2015. 14.12.2015.    
28.  “Atlāči”, Vijciema pagasts  Dzīvojamā māja 21.12.2015. 21.12.2015.    
29.  Rīgas iela 92, Valka  Tehnikas novietne 28.12.2015. 28.12.2015.    

 

 

2015. gads

Būvniecības iecere (būvniecības likuma 14. panta 2. daļa)

Nr.p.k. Iesnieguma saņemšanas datums Būvniecības vieta Būves veids
 1.  06.01.2015. Seda, Celtnieku iela 3 Pārbūve
 2.  25.03.2015. "Irbītes", Plāņu pagasts Pārbūve, atjaunošana
 3.  26.03.2015. "Lejasievas", Plāņu pagasts  Jauna būvniecība
 4.  26.03.2015. "Pagastiņi", Plāņu pagasts Jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana
 5.  15.04.2015. "Cālīši", Jērcēnu pagasts Pārbūve
 6.  25.04.2015. "Salenieki", Plāņu pagasts Jauna būvniecība, pārbūve
 7.  28.05.2015. 22123.Silvas meža iecirknis, Plāņu pagasts Jauna būvniecība
 8.  28.05.2015. "Rāceņi 3", Jērcēnu pagasts Atjaunošana
9.  27.07.2015. ”Olgas muiža”, Jērcēnu pagasts  Pārbūve
10. 03.08.2015.  ZS “Vīcepi 1″, Plāņu pagasts Pārbūve
11.  24.08.2015. Valkas iela 11, Strenči  Pārbūve
12. 03.11.2015.  Trikātas iela 29, Strenči Jauna būvniecība
13. 06.11.2015. Ziedugravas iela 6, Strenči Pārbūve
14. 06.11.2015. ”Daibes”, Plāņu pagasts Jauna būvniecība
15. 25.11.2015. Valkas iela 11, Strenči Pārbūve
16. 25.11.2015. Valkas iela 11, Strenči Pārbūve
17. 25.11.2015. Valkas iela 11, Strenči Pārbūve

 

Lēmums par būvniecības ieceres iesniegumu (būvniecības likuma 14. panta 6. daļa)

Nr.p.k. Būvniecības vieta Būves veids Lēmuma datums Datums (būvatļauja/atteikums) Datums (likuma 15.panta 2.d.) Datums grozījumiem (likuma 16.panta 2 3 d. vai 17.panta 2 2d.)
 1. Seda, Celtnieku iela 3 Dzīvojamā māja  06.01.2015.  06.01.2015.    
 2. "Irbītes", Plāņu pagasts Meliorācijas sistēma  30.03.2015.  30.03.2015.    
 3. "Lejasievas", Plāņu pagasts Siltumnīca  31.03.2015.  31.03.2015.    
 4. "Pagastiņi", Plāņu pagasts Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, 2 palīgēkas, pirts, šķūnis, 3 pagrabi    31.03.2015.  31.03.2015.    
 5. "Cālīši", Jērcēnu pagasts  Slaukšanas zāle-piena pārstrādes cehs  17.04.2015.  17.04.2015.    
 6. "Salenieki", Plāņu pagasts Graudu tvertnes, Kūts  28.04.2015.  28.04.2015.    
 7. 22123.Silvas meža iecirknis, Plāņu pagasts Meža autoceļš  02.05.2015.  02.05.2015.    
 8. "Rāceņi 3", Jērcēnu pagasts Meliorācijas sistēmas  03.06.2015.  03.06.2015.    
9.  ”Olgas muiža”, Jērcēnu pagasts  Meliorācijas sistēmas 29.07.2015 29.07.2015    
10. ZS “Vīcepi 1″, Plāņu pagasts  Meliorācijas sistēmas 04.08.2015. 04.08.2015.    
11. Valkas iela 11, Strenči Lifts 24.08.2015. 24.08.2015.    
12.  Trikātas iela 28, Strenči Saimniecības ēka  05.11.2015.  05.11.2015.    
13. Ziedugravas iela 6, Strenči Dzīvojamā māja 09.11.2015. 09.11.2015.    
14.  ”Daibes”, Plāņu pagasts Lauksaimniecības noliktavas 17.11.2015. 17.11.2015.    
15. Valkas iela 11, Strenči Lifts 30.11.2015. 30.11.2015.    
16. Valkas iela 11, Strenči Lifts 30.11.2015. 30.11.2015.    
17. Valkas iela 11, Strenči Lifts 30.11.2015. 30.11.2015.