Vakances

AS "Smiltenes piens" - viens no Latvijas vadošajiem piena produktu pārstrādes uzņēmumiem ar 100 gadu uzkrāto un apgūto pieredzi šajā nozarē, aicina darbā

APKOPĒJU-SĒTNIEKU

Mūrnieku ielā 2, Smiltenē

 

TAVI GALVENIE UZDEVUMI BŪS:

 • uzkopt un uzturēt kārtībā ražošanas un administrācijas telpas (mazgāšana, tīrīšana, dezinficēšana un atkritumu savākšana);
 • uzturēt tīrībā un kārtībā uzņēmumam piederošo teritoriju;
 • nodrošināt darbiniekus ar darba apģērbiem (pasūtīšana, izsniegšana)
 • teritorijas labiekārtošana;
 • plānot un koordinēt savu darbu, pārzināt uzņēmuma darba organizāciju, lai veikto telpu uzkopšana netraucētu ražošanas un administrācijas procesam;
 • plānot un pasūtīt nepieciešamo inventāru savu darba veikšanai;
 • veikt citus vienkāršus darbus pēc tiešā vadītāja norādījumiem. 

 

NO TEVIS SAGAIDĀM:

 • prasmi kārtīgi un tīri uzkopt telpas un teritoriju;
 • pamatizglītību;
 • augstu atbildības sajūtu un godīgu attieksmi pret darbu;
 • spēju strādāt patstāvīgi.

 

TAVS IEGUVUMS:

 • Darba vietu Smiltenes centrā;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Atbildīgu darbu un vērtīgu pieredzi stabilā un atpazīstamā uzņēmumā;
 • Draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu;
 • Bezmaksas uzņēmuma produkcija un citus labumus.

 

Ja vēlies pieteikties uz šo amatu, sūti savu CV uz e-pastu: birojs@smiltenespiens.lv

 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

Valkas novada domes (  reģ.Nr.90009114839 ) Pilsētas teritorijas   apsaimniekošanas nodaļa  aicina  pastāvīgā darbā :

Cimzes kapsētas pārzini ( kods pēc profesiju klasifikatora -515120);

 

 • Piedāvājam:
 • Pilnas  amata likmes darbu;
 • Darba samaksa no 430 – 580 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • Papildatvaļinājumu,
 • Atvaļinājuma pabalstu,
 • Sociālās garantijas.

 

Pieteikties Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā, Raiņa ielā 25A, Valkā.

Papildus informācija pa tālruni 29431717 vai 29135529.

Ģimenes ārstes Ingas Nātras prakse Valkā meklē ārsta palīgu (māsu)

 

Darba pienākumi:

 • Veikt kvalitatīvu un laipnu ambulatoru pacientu aprūpi
 • Nodrošināt bērnu, tostarp zīdaiņu, un pieaugušo aprūpes procesu
 • Veikt medicīniskās manipulācijas – asins paraugu paņemšanu, injekcijas, i/v sistēmas, vakcināciju, EKG pierakstu, u.c.
 • Veikt ierakstus, kā arī sekot līdzi, lai tiktu pareizi aizpildīti dažādi ārsta prakses dokumenti un uzskaites žurnāli (recepšu, medikamentu, slimības lapu u.t.t.)
 • Pārzināt un pielietot medikamentus, pārsiešanas un citus ārstēšanas paņēmienus, ko noteicis ārsts
 • Darbs ārsta prakses reģistratūrā

 

Mēs piedāvājam:

 • Atalgojumu – EUR 1500 pirms nodokļu nomaksas
 • Apmācības
 • Kvalificētu un draudzīgu kolektīvu

 

Prasības kandidātam:

 • Medicīniskā izglītība
 • Reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Pozitīva attieksme pret pacientiem, kolēģiem un darbu;
 • Datora lietošanas prasmes

 

Lai pieteiktos vakancei, CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: inga.natra@valka.lv līdz 01.07.2019.

 

Papildu informācija pa tālruni: 29294863.

AS "Smiltenes piens" - viens no Latvijas vadošajiem piena produktu pārstrādes uzņēmumiem ar 100 gadu uzkrāto un apgūto pieredzi šajā nozarē, aicina darbā

PĀRDOŠANAS ASISTENTU (-I)

Mūrnieku ielā 2, Smiltenē

 

TAVI GALVENIE UZDEVUMI BŪS:

 • Asistēt ikdienas darbu pienākumu izpildē tirdzniecības un pārdošanas vadītājiem;
 • Nodrošināt kopā ar pārdošanas kolēģiem kvalitatīvu klientu apkalpošanu un problēmsituāciju risināšanu;
 • Pieņemt pasūtījumus no klientiem un koordinēt to izpildi;
 • Ievadīt, apkopot un analizēt datus, sagatavot nepieciešamās atskaites;
 • Piedalīties akciju un izstāžu organizēšanā;
 • Organizēt un reģistrēt pasūtījumus un prognozes;
 • Koordinēt loģistikas procesus;
 • Administrēt un saskaņot pārdošanas dokumentāciju ar klientiem;
 • Pieteikt, kārtot un izņemt ar eksportu saistīto dokumentāciju;
 • Reģistrēt sūdzības;
 • Kontrolēt produkcijas izvietojumu veikalu plauktos.

 

no tevis sagaidām:

 • Kvalifikācijai atbilstošu augstāko izglītību;
 • Vēlama darba pieredze mārketingā, tirdzniecībā līdzīgu pienākumu veikšanā; 
 • Orientāciju uz mērķu sasniegšanu, spēju patstāvīgi strādāt un pieņemt lēmumus;
 • Enerģiskumu, atvērtību un labas komunikācijas spējas;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • B kategorijas autovadītāja apliecību.

 

PIEDĀVĀJAM:

 • Darba vietu Smiltenes centrā;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Atbildīgu darbu un vērtīgu pieredzi stabilā un atpazīstamā uzņēmumā;
 • Karjeras un profesionālās izaugsmes iespējas;
 • Draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu.

 

Ja vēlies pieteikties uz šo amatu, sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: birojs@smiltenespiens.lv

 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”

Reģistrācijas nr. 90000058112

 

Filiālē „Valka”

Fizioterapeits

(0,5 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Summētais darba laiks

 

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Interesantu darbu sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā
 • Algu no 417.50.00 - 502.50  EUR (atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei un 0,5 slodzei)
 • Piemaksa par īpašu risku 10% apmērā no mēnešalgas
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

 

Būtiskākie amata pienākumi

 • Veikt klienta veselības un funkcionālā stāvokļa novērtēšanu, noteikt klienta funkcionālās spējas un to uzlabošanas vai saglabāšanas iespējas
 • Veikt klienta pozicionēšanu, pozīciju maiņu, locītavu mobilitātes un stabilitātes uzlabošanu vai uzturēšanu, muskuļu funkciju un līdzsvara atjaunošanu vai uzturēšanu, stājas un gaitas korekciju vai uzturēšanu, ikdienas aktivitāšu treniņos
 • Nodrošināt nepieciešamo palīglīdzekļu izvēli un to pareizas lietošanas apmācību
 • Pielietot mīksto audu tehnikas (masāžu u.c.)
 • Veikt mērķtiecīgu terapijas un profilakses plānošanu un plāna īstenošanu starp profesionāļu komandas sastāvā

 

Prasības pretendentiem

 • Augstākā medicīniskā izglītība fizioterapeita specialitātē
 • Fizioterapeita sertifikāts
 • Ārstniecības personas reģistrs
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas noteikumu pārzināšana
 • Prasme sarunāties vieglajā valodā un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

 

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle “Valka”, Indrānu iela 5, Valka, LV-4700

 

CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Fizioterapeits VSAC “Vidzeme” filiālē “Valka”” līdz 2019. gada 28.jūnijam.

Tālrunis informācijai - filiālē “Valka” ” 64781259.

 

 

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME (turpmāk – Pārzinis), Reģ.Nr. 90000058112; juridiskā adrese pansionāts “Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234,  vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv.

Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.aizsardziba@vsacvidzeme.gov.lv.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

Personāla atlases norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Apstrādes juridiskais pamats:

 • Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Pārzini (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);
 • Saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus mēnešus. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Personāla atlases kandidātam:

ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem,  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264,  Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”

Reģistrācijas nr. 90000058112

 

Filiālē „Valka”

Sociālais aprūpētājs

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Summētais darba laiks

 

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Interesantu darbu sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā
 • Algu no 552.00-802.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei
 • Piemaksa par īpašu risku 10% apmērā no mēnešalgas
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

 

Būtiskākie amata pienākumi

 • Identificēt, novērtēt, plānot un sniegt klientiem sociālās aprūpes pakalpojumus, izvērtēt to dinamiku
 • Palīdzēt klientiem sociālo problēmu risināšanā
 • Atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām, noteikt sociālās aprūpes veidus
 • Palīdzēt klientam integrēties sabiedrībā un apkārtējā vidē

 

Prasības pretendentiem

 • Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (sociālais aprūpētājs).
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Pieredze darba ar datoru (lietotāja līmenī). Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas pārzināšana
 • Prasme sarunāties vieglajā valodā un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmsituācijas
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

 

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle “Valka”, Indrānu iela 5, Valka, LV-4700

 

CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Sociālais aprūpētājs VSAC “Vidzeme” filiālē “Valka”” līdz 2019. gada 28.jūnijam.

 

Tālrunis informācijai - filiālē “Valka” ” 64781259.

 

 

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME (turpmāk – Pārzinis), Reģ.Nr. 90000058112; juridiskā adrese pansionāts “Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234,  vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv.

Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.aizsardziba@vsacvidzeme.gov.lv.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

Personāla atlases norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Apstrādes juridiskais pamats:

-         Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Pārzini (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);

-         Saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus mēnešus. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Personāla atlases kandidātam:

ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem,  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264,  Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

SIA "VALDIS"

Reģ. Nr. 43203000229

 

Būvmateriālu veikals "VALDIS" Valkā aicina pievienoties mūsu komandai:

Pārdevēju - konsultantu

 

Prasības:

 • Pieredze līdzīgā amatā;
 • Zināšanas un saprašana par celtniecības procesiem un materiāliem tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Prasme patstāvīgi pildīt darba uzdevumus.

Atalgojums no 770 - 900 EUR (bruto)

 

Papildus maksājam 10 EUR dienas naudu darbiniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir vairāk kā 25km no Valkas pilsētas.

 

CV sūtiet uz e-pasta adresi: darbs@valdis.lv 

SIA “WOLTEC” ir viens no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā. Uzņēmums ir specializējies energobūvniecībā, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvē, telekomunikāciju tīklu izbūvē un vispārējā būvniecībā.

 

SIA “WOLTEC” aicina darbā elektromontierus/-es un līnijstrādniekus/-ces

 

Mūsu prasības:

 • vēlama iepriekšēja darba pieredze,
 • vēlama vidējā  profesionālā izglītība,
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • spēja strādāt patstāvīgi un organizēt darbu,
 • spēja uzņemties iniciatīvu un atbildību,
 • labas saskarsmes prasmes un vēlme strādāt komandā.

 

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (sākot no 900,- eur BRUTO),
 • uz darba rezultātiem vērstu motivēšanas sistēmu,
 • apmācības elektromontiera profesijā,
 • vērtīgu darba pieredzi uz attīstību vērstā uzņēmumā,
 • darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu,
 • veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta gada),
 • sociālās garantijas.

 

CV (profesionālās pieredzes aprakstu)  lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 30.jūnijam  personīgi vai pa pastu (adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201), vai elektroniski uz e-pastu personals@woltec.lv ar norādi ELEKTROMONTIERIS/-E vai LĪNIJSTRĀDNIEKS/-CE.

 

 

Piesakoties vakances konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu uzglabāšanai SIA “WOLTEC” iekšējā konfidenciālajā datu bāzē ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti citos SIA “WOLTEC” veiktajos personāla atlases projektos. Gadījumā, ja kandidāts nevēlas sniegt savu piekrišanu SIA “WOLTEC” turpmākai savu personas datu apstrādei šim mērķim, lūdzam to norādīt pieteikumā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

Valkas novada sociālais dienests (reģistrācijas Nr.90009191239) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz psihologa amatu (kods 2634 01) Darba slodze – 0,7

 

Galvenie darba pamatpienākumi:

1) Izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus;

 

2) Noskaidrot un izvērtēt klienta vajadzības un analizēt tās kopā ar klientu, lai plānotu turpmāko profesionālo darbību;

 

3) Izvirzīt klienta vajadzībām atbilstošus un sasniedzamus mērķus, saskaņot tos ar klientu, un nosakot mērķu sasniegšanas kritērijus;

 

4) veikt indivīda psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot specifiskai situācijai atbilstošas intervēšanas, testēšanas, aptauju un novērošanas metodes;

 

5) Veikt grupas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot specifiskai situācijai atbilstošas intervēšanas, testēšanas, aptauju un novērošanas metodes;

 

6) Veikt organizācijas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot specifiskai situācijai atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un/vai novērošanu);

 

7) Atbilstoši klienta vajadzībām un esošai situācijai izstrādāt darbības plānu ar konkrētām metodēm un pieejām;

 

8) Veikt psiholoģisko konsultēšanu vai pielietot citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes (piemēram, vecāku mācību seminārus) atbilstoši klienta vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem;

 

9) Izmantot psiholoģiskās palīdzības metodes, kas palīdz indivīdiem vai grupām apgūt patstāvīgas problēmu risināšanas pieejas;

 

10) Izvirzīt kritērijus, ar kuriem novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti;

 

11) Novērtēt psiholoģiskās palīdzības efektivitāti;

 

12) Analizēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitātes novērtēšanas rezultātus un izdarīt secinājumus;

 

13) Sniegt klientam atgriezenisko saiti par psiholoģisko izpēti un psiholoģiskās palīdzības sniegšanas procesu;

 

14) Izstrādāt profesionālus, precīzus un argumentētus atzinumus un citus psiholoģiskās darbības aprakstus.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša augstākā psiholoģiskā izglītība;
 • jābūt sertificētam psihologam, reģistrētam Psihologu reģistrā;
 • augsta atbildības sajūta, lojalitāte pašvaldības darbā, sabiedrības interešu aizstāvība, godīgums, uzticamība, spēja organizēt savu darbu, precizitāte, spēja pārvarēt stresa situācijas, lietišķa attieksme ar darbu saistītos jautājumos.

 

Darba alga brutto par 0,7 darba slodzi – 560 eiro

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 30.augustam Valkas novada sociālajā dienestā, Rūjienas ielā 3D, Valkā, vai elektroniski dienesta vadītājai: natalija.dubrovska@valka.lv

 

Papildus informācija: 64725937 vai 29452453

AS "Smiltenes piens" - viens no Latvijas vadošajiem piena produktu pārstrādes uzņēmumiem ar 100 gadu uzkrāto un apgūto pieredzi šajā nozarē, aicina darbā

 

PIENA PRODUKTU PĀRSTRĀDĀTĀJU

Mūrnieku ielā 2, Smiltenē

 

DARBA PIENĀKUMI:

 • Ražot piena produktus atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām;
 • Pārbaudīt iepakojamā materiāla, piena produktu un ražošanas iekārtu stāvokli;
 • Veikt darba telpu, iekārtu un inventāra mazgāšanu un dezinfekciju;

 

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • Pamata, vidējā profesionālā izglītība rūpniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Augsta atbildības sajūta un godīga attieksme pret darbu;
 • Komunikabilitāte un spēja strādāt komandā.

 

PIEDĀVĀJAM:

 • Darba vietu Smiltenes centrā;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Atbildīgu darbu un vērtīgu pieredzi stabilā un atpazīstamā uzņēmumā;
 • Draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu.

 

Atalgojums sākot no 850 EUR pirms nodokļu samaksas.

Savu CV ar norādi "Piena produktu pārstrādātājs (-ja)" sūti uz uz e-pastu: birojs@smiltenespiens.lv

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola nākošajā - 2019./2020. mācību gadā aicina darbā koncertmeistaru/ klavieru pedagogu un sitamo instrumentu pedagogu.

 

Ja esi mobils, arī studējošais, tad vari to savienot ar pedagoga darbu pie mums. Valkas novadā deklarētajiem studentiem ir iespējas saņemt novada stipendiju, kas ir vērā ņemams pamats darba gaitu sākumā. Ir mājokļa iespējas.

 

Tevi sagaida:
Iespējas iesaistīties Valkas/Valgas (Igaunija) sabiedriskajā, izglītības un kultūras dzīvē, izbaudīt ikdienu divās valstīs, dzīvot zaļā un sakoptā vidē, iesaistīties projektu aktivitātēs un daudzi citi izaicinājumi.

 

Tuvāka informācija: direktore Līga Veinberga 29356739
e-pasts: muzikas.skola@valka.lv

Valkas novada domes (  reģ.Nr.90009114839 ) Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa  pastāvīgā darbā aicina :

 

 • Traktora –automašīnas vadītāju (kods pēc profesiju klasifikatora -834106);

 

 • Ekskavatora vadītāju (kods pēc profesiju klasifikatora-834201)

 

Piedāvājam:

 • Pilnas  amata likmes darbu;
 • Atalgojumu 650 – 780 EUR par likmi (pirms nodokļu nomaksas),
 • Papildatvaļinājumu,
 • Atvaļinājuma pabalstu,
 • Sociālās garantijas.

 

Pieteikties Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā, Raiņa ielā 25A, Valkā, iesniedzot CV, izglītību apliecinošu dokumentu, uzrādot transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

                    

Papildus informācija pa tālruni 29431717 vai 26333885.

Valkas novada domes (  reģ.Nr.90009114839 ) Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa aicina darbā:

 

 • Sezonas strādnieku uz laiku (5 mēneši)  darbam ar trimeri

(kods pēc profesiju klasifikatora – 962201)

 

Piedāvājam:

 • Pilnas amata likmes darbu;
 • Atalgojumu 550 – 650 EUR par likmi (pirms nodokļu nomaksas).

 

 

Pieteikties Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā, Raiņa ielā 25A, Valkā.

 

Papildus informācija pa tālruni 29431717 vai 26333885.

Darba līgums – uz noteiktu laiku

Izglītība – vidējā

 

Amata pienākumi

Veikt klientu sanitāri – higiēnisko aprūpi (ķermeņa kopšanu, pamperu maiņu, ģērbšanu,

veļas maiņu);

Regulāri veikt gulošo klientu pozicionēšanu, izmantojot palīgierīces;

Veikt klienta ēdināšanu atbilstoši tā spējām (4 reizes dienā), mazgāt traukus;

Palīdzēt klientiem apģērbties un klāt gultas, veikt ķermeņa un gultas veļas maiņu, veicināt klienta pašaprūpi, u.c.

 

Darba samaksa – pēc nostrādātām stundām – 2.965 eur/h, par naktsstundām, svētku stundām, virsstundām.

 

Kontaktinformācija

Tālrunis – 64725982, 29457508

e-pasts: socnams@valka.lv

 

Adrese  

Sociālās aprūpes nams, Rūjienas iela 3e, Valka, LV-4701

 

CV, izglītības dokumenta kopiju var iesniegt Sociālās aprūpes namā personīgi, sūtīt pa pastu vai elektroniski

SIA “Aptieka Valka” aptieka (Reģ.Nr.44103013565) Valkā piedāvā darbu FARMACEITAM vai FARMACEITA ASISTENTAM.

 

Alga mēnesī (bruto): 1100 EUR līdz 1300 EUR. 
Kopējais atalgojums atkarīgs no profesionālās pieredzes, kompetencēm un sasniegtajiem rezultātiem.

 

MĒS SAGAIDĀM: 
Farmaceita vai farmaceita asistenta izglītību.
Teicamas saskarsmes spējas.
Vēlēšanos strādāt komandā.
Precizitāti un vēlmi nepārtraukti pilnveidot zināšanas un prasmes farmācijā.

 

MĒS PIEDĀVĀJAM:
Motivējošu atalgojumu.
Sociālās garantijas.
Profesionālās attīstības iespējas un regulāras apmācības.

 

Piesakies sūtot CV uz e-pastu : aptiekavalka@e-apollo.lv vai ienesot to personīgi Aptiekā ( Rīgas iela 13, Valka)

Sazināsimies ar kandidātiem personīgi.

Brīvās vakances Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā:

 

1. Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors (2 vakances).

 

Amata pienākumi :

 • Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, uz valsts un pašvaldību autoceļiem, ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem;
 • Operatīvi reaģēt uz sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī citiem likumpārkāpumiem, normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt likumpārkāpēju noskaidrošanu un aizturēšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportlīdzekļu meklēšanas pasākumus;
 • Veikt sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļu satiksmes negadījumu kā arī citu materiālu dokumentālu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību dažāda veida masu kultūras un sporta pasākumu laikā, kā arī ārvalstu delegāciju sagaidīšanas, pavadīšanas un eskortēšanas laikā.

 

2. Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas jaunākais inspektors (2 vakances).

 

Amata pienākumi :

 • Veikt sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļu satiksmes negadījumu kā arī citu materiālu dokumentālu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Operatīvi reaģēt uz sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī citiem likumpārkāpumiem, normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt likumpārkāpēju aizturēšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportlīdzekļu meklēšanas pasākumus;
 • Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, uz valsts un pašvaldību autoceļiem, ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem.

 

3. Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas kārtībnieks (2 vakances).

 

Amata pienākumi :

 • Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, tai skaitā uz valsts un pašvaldību autoceļiem un ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem;
 •  Veikt īslaicīgā aizturēšanas vietā ievietoto aizturēto, apcietināto, notiesāto, administratīvi aizturēto un arestēto, kā arī Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā aizturēto personu apsardzību, atbilstoši Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu darba organizācijas noteikumiem;
 • Veikt aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanu atbilstoši Valsts policijas aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas noteikumiem un starpresoru vienošanās prasībām.

 

Prasības kandidātiem:

Atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7.panta prasībām

 

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

profesionālā izglītība (vismaz 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

 

Izglītības tematiskā joma (ar kodu)*

Izglītības programmu grupa (ar kodu)*

38 Tiesību zinātne

380 Tiesību zinātne

86 Civilā un militārā aizsardzība

861 Personu un īpašuma aizsardzība

 

Amata pildīšanai nepieciešama profesionālā pieredze un zināšanas:

 • “B” kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība,
 • iemaņas darbā ar datoru,
 • 1 gadu darba pieredze Valsts policijā vai citās tiesībsargājošās iestādēs.

 

Reģ. Nr. 40003004220

 

DARBA PIENĀKUMI:

 • pasažieru pārvadāšana ar autobusu saskaņā ar grafiku
 • darbs ar kases aparātu
 • biļešu pārdošana pasažieriem
 • pasažieru apkalpošana

 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • vidējā izglītība
 • D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (95.kods)
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes
 • latviešu valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas (krievu, angļu vai vācu)
 • vēlams D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs vismaz divi gadi

 

UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ:

 • darbu stabilā uzņēmumā
 • darba samaksu 800-1100 EUR (bruto)
 • sociālās garantijas
 • profesionālu apmācību un karjeras izaugsmes iespējas

 

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi vakancei “Autobusa vadītājs Valkas autoostā” iesniegt līdz 2019.gada 12.martam:

 • sūtot elektroniski uz personals@vtu-valmiera.lv
 • sūtot pa pastu uz adresi: “Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
 • personīgi Valkas autoostas kasē Rīgas ielā 7 Valkā, t.26578684 vai SIA “VTU Valmiera” administrācijas ēkas “Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 205.kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00.

 

Informācija 29231565

SIA Recruitment Group ( Reģ. nr. 44103112560 ) aicina darbiniekus pie logu un durvju pakošanas Igaunijā. 

 

Darbs tiek organizēts 8h maiņās (rīta 6:00 - 14:30, vakara 14:30 - 23:00). Darbs siltā, jaunā un pēc EU standartiem drošā ražošanas cehā. Cehs arī aprīkots ar modernāko ventilācijas tehniku. Fizisks darbs.

 

2 vakances darba uzsākšana pēc iespējas ātrāk.

 

Prasības:

vēlme strādāt veiklu un fizisku darbu;
fiziskā noturība 8h pavadīt kājās;
precizitāte, punktualitāte un patstāvīgums;
krievu vai angļu valodas zināšanas (internacionāls kolektīvs);
priekšroka darbiniekiem ar iepriekšēju pieredzi kokapstrādē;
priekšroka darbiniekiem ar savu auto.

 

 

Piedāvājam:
atmaksātu dienesta viesnīcu;
visas DL noteiktās pauzes, pusdienu pārtraukumu;
2 nedēļu apmācību periodu;
algu 5 eur/stundā pēc nodokļu nomaksas;
bonusus par kvalitatīvi paveiktu darbu (50-100 eur/mēnesī)
8h darba dienas maiņu darbā (maiņas mainās pa nedēļām).

 

 

Sīkāka info:

Tālrunis: 26306929
E-pasts: raivis@recruitmentgroup.lv

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija aicina darbā pamatskolas un vidusskolas angļu valodas skolotāju

 

Kontaktinformācija: direktore L. Kreicberga 26540200, sekretāre 64707271

 

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”

Reģistrācijas nr. 90000058112

 

Filiālē „Valka”

Aprūpētājs

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Summētais darba laiks

 

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Algu no 430.00-432.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei.
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

 

 

Būtiskākie amata pienākumi

 • Uzraudzīt klientus un atbildēt par viņu drošību dežūras laikā
 • Iesaistīties sociālā darba speciālistu organizētajās klientu aktivitātēs (ikdienas pastaigas, pasākumi, nodarbības, iepirkšanās u.c.)
 • Veikt dzīvojamo telpu, sanitāro mezglu uzkopšanu
 • Palīdzēt klientiem apģērbties un klāt gultas, mainīt gultas veļu, veicināt klienta pašaprūpi
 • Mazgāt klientus, veikt klientu sanitāro apstrādi (vannošana, nagu un matu sakopšana u.c.)

 

 

Prasības pretendentiem

 • Vispārējā vidējā vai vidējā speciālā izglītība
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību
 • Prasme sarunāties vieglajā valodā
 • Valsts valodas prasme - B līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)

 

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Atzinumu par darbinieka veselības stāvokli ar ģimenes ārsta ierakstu
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

 

 

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle “Valka”, Indrānu iela 5, Valka, LV-4700

 

 

CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Aprūpētājs VSAC “Vidzeme” filiālē “Valka”” līdz 2018. gada 7.decembrim.

 

Tālrunis informācijai - filiālē “Valka” ” 64781259.

 

 

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME (turpmāk – Pārzinis), Reģ.Nr. 90000058112; juridiskā adrese pansionāts “Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234,  vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv.

Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.aizsardziba@vsacvidzeme.gov.lv.

 

 

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

Personāla atlases norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

 

Apstrādes juridiskais pamats:

 • Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Pārzini (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);
 • Saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, tiks glabāta ne ilgāk piecus mēnešus. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

 

Personāla atlases kandidātam:

ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, arī tiesības uz datu pārnesamību.

 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264,  Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

   Valkas pilsētas  pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"( Reģ. Nr.4401901406)

    steidzami aicina darbā pirmsskolas mūzikas skolotāju.

    Kods pēc profesiju klasifikatora - 234202

    Darba alga 710 euro mēnesī.

    Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību.

 

    Pieteikties pie  iestādes vadītājas Lailas Ozoliņas pa tālruni 29442806 , vai elektroniski sūtot pieteikumu un CV uz e-pastu: pasacina@valka.lv

 

 

SIA “efn NORD’ kopš 2005.gada ražo un piegādā autobūves industrijai dažādus pasīvos elektrotehniskos komponentus. Sakarā ar pasūtījumu strauju pieaugumu meklējam Montāžas speciālistus darbam ilgtermiņā Valkā. Darbs montāžas līnijās, pie plastmasas liešanas mašīnām vai hermetizācijas cehā. Līdz gada beigām atvērtas  30 brīvas vakances.  Maiņu darbs – rīta maiņa no 6.00 – 15.00, vakara maiņa no 15.00 – 24.00.

 

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no 500 – 700 EUR,
 • Labus darba apstākļus,
 • Sociālās garantijas,
 • Dažādus papildus bonusus.

 

Prasības:

 • Vismaz pamatskolas izglītība,
 • Laba redze,
 • Vēlme strādāt un mācīties,
 • Spēja uzņemties atbildību,
 • Tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Potenciālajiem darbiniekiem no citurienes palīdzēsim ar dzīves vietas atrašanu vai segsim transporta izdevumus.

 

Gaidām tieši Tevi!

 

Pieteikumu sūtīt: personals[uz]efnnord[punkts]com vai atnest personīgi uz Varoņu iela 35A, Valka. Jautājumu gadījumā zvanīt +371 26950311.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba pārrunām.