Vakances

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009114839) uz noteiktu laiku  (7 mēnešiem) aicina darbā Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas tūrisma speciālistu (kods pēc profesiju klasifikatora – 4221 03). Darba vietas adrese Rīgas iela 22, Valka.

 

Darba pamatpienākumi:

-          Veikt biroja ikdienas darbus: klientu apkalpošanu, atbildēt uz telefonu zvaniem un e-pastiem;

-          Apkopot informāciju par tūrisma iespējām (objektiem un pakalpojumiem) Valkas novadā;

-          Organizēt un piedalīties jaunu tūrisma maršrutu un taku izveidē;

-          Piedalīties ar tūrisma attīstību veicinošo projektu izstrādāšanā un ieviešanā;

-          Piedalīties ar TIB darbību saistīto pasākumu organizēšanā (Robežtirgus, tūrisma izstādes, gadatirgi u.c.).

 

Prasības pretendentiem:

-          vidējā/vidējā profesionāla izglītības, vēlams ar tūrismu saistītā mācību programmā;

-          pieredze darbā tūrisma jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;

-          zināšanas un prasmes apmeklētāju uzņemšanā un pasākumu organizēšanā;

-          valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu valodu zināšana (citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);

-          iespēja strādāt pēc darba grafika (arī sestdienās, svētdienās);

-          organizatoriskās, sadarbības un komunikācijas prasmes.

 

Piedāvājam:

-          Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu, ar iespēju sevi apliecināt un profesionāli attīstīties;

-          Stabilu atalgojumu – 955,00 euro mēnesī (bruto);

-          Sociālās garantijas.

 

Iesniedzamie dokumenti:

-       pieteikuma vēstule;

-       pretendenta CV;

-       izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Nepieciešamos dokumentus ar norādi “Tūrisma speciālists” līdz 2023.gada  17. martam plkst. 17:00 iesūtīt elektroniski Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai Aritai Ārgalei uz e-pastu: arita.argale@valka.lv.

 

Sīkāka informācija, zvanot – tālr.: 20234413

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

 

 

Valkas novada bāriņtiesa (reģ.Nr. 90009191325) uz nenoteiktu laiku konkursa kārtībā aicina darbā bāriņtiesas priekšsēdētāju (kods pēc profesiju klasifikatora  – 1344 05 ).

 

Darba pamatpienākumi:

-       Nodrošināt Bāriņtiesas darbību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Bāriņtiesas nolikumam;

-       Pārstāvēt Bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;

-       Izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un nodrošināt atbilžu sagatavošanu uz tiem;

-       Konsultēt iedzīvotājus bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumos;

-       Sagatavot un vadīt Bāriņtiesas sēdes;

-       Piedalīties nepilngadīgā dzīves apstākļu apsekošanā, jautājuma sagatavošanā un risināšanā

-       Veikt citus Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un bāriņtiesas nolikumā paredzētos pienākumus.

Prasības pretendentiem:

-        Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

-        persona ir sasniegusi 30 gadu vecumu;

-        vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;

-        valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-        nevainojama reputācija;

-          uz pretendentu nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktajiem ierobežojumiem;

-          vēlama apgūta Ministru kabineta noteikumos noteikto bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programma.

-        teicamas iemaņas darbā ar datoru Microsoft Office programmām;

-        B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

-       atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-       Stabilu atalgojumu – 1400,00 EUR (bruto) mēnesī;

-       Veselības apdrošināšanu;

-       Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

Iesniedzamie dokumenti:

-       pieteikuma vēstule;

-       pretendenta CV;

-       izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-       citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;

-       valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (ja nepieciešams).

 

Nepieciešamos dokumentus ar norādi “Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs” līdz 2023. gada 15. martam iesūtīt elektroniski Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai Aritai Ārgalei uz e-pastu: arita.argale@valka.lv.

 

Sīkāka informācija, zvanot – tālr.: 20234413

 

 Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

 

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009114839)  konkursa kārtībā uz nenoteiktu laiku aicina darbā Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas projektu vadītāju (kods pēc profesiju klasifikatora – 2422 01). Darba vietas adrese Beverīnas iela 3, Valka.

 

Darba pamatpienākumi:

-          Sagatavot projektu iesniegumus, kas saistīti ar Valkas novada attīstību;

-          Vadīt vai koordinēt Valkas novada pašvaldības projektu īstenošanu, sagatavot projektu pārskatus;

-          Piedalīties projektu ieviešanai nepieciešamo iepirkumu un citu dokumentu sagatavošanā;

-          Piedalīties novada plānošanas dokumentu izstrādē;

-          Konsultēt pašvaldības darbiniekus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus projektu darba jautājumos.

 

Prasības pretendentiem:

-         Atbilstoša augstākā izglītība;

-         Praktiskā darba pieredze projektu sagatavošanā;

-         Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, ļoti labas angļu valodas zināšanas, krievu valodu zināšana tiks uzskatīta par priekšrocību;

-         Labas analītiskās, organizatoriskās, sadarbības un komunikācijas prasmes.

 

Piedāvājam:

-         Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu, ar iespēju sevi apliecināt un profesionāli attīstīties;

-         Stabilu atalgojumu –1245,00 euro mēnesī (bruto);

-         Sociālās garantijas;

-         Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

 

Motivācijas vēstule, CV un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas iesniedzamas Valkas novada pašvaldībā – Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, iesniedzot tās  Priekšsēdētāja sekretariāta sekretārei vai elektroniski nosūtot dokumentus Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai A.Ārgalei – arita.argale@valka.lv 

 

Sīkāka informācija, zvanot – tālr.: 20234413.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009114839) konkursa kārtībā uz nenoteiktu laiku aicina darbā Valkas – Valgas sadarbības koordinatoru (kods pēc profesiju klasifikatora – 3343 06).

 

Darba pamatpienākumi:

-          koordinēt informācijas apmaiņu starp Valkas un Valgas pašvaldībām;

-          organizēt un piedalīties Valkas – Valgas pašvaldību kopējās sanāksmēs, pasākumos un projektos;

-          organizēt Valkas – Valgas pašvaldību sanāksmes, nodrošināt sanāksmju norisi, nosūtīt iesaistītajām personām nepieciešamo informāciju un materiālus par sanāksmēm vai plānotajiem pasākumiem;

-          kārtot lietvedības dokumentus – izstrādāt sanāksmju darba kārtību, veikt sanāksmju protokolēšanu un citu nepieciešamo materiālu apkopošanu izskatīšanai sanāksmēs, nodrošinot dokumentu saglabāšanu atbilstoši arhīva un lietvedības prasībām,

-          tulkot pašvaldību sadarbībai nepieciešamo informāciju no latviešu uz igauņu un no igauņu uz latviešu valodu;

-          organizēt informatīvo materiālu (preses relīzes, informatīvie materiāli par jebkuru sadarbības tēmu) sagatavošanu un izplatīšanu latviešu un igauņu valodās;

-          piedalīties Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projektu sagatavošanas procesā un īstenošanā;

-          piedalīties kopīgu publisku pasākumu un aktivitāšu, kas veicina sadarbību starp pašvaldību iedzīvotājiem, organizēšanas procesā;

-          koordinēt Valkas un Valgas sadarbību pārvaldības, attīstības, ekonomikas, kultūras, sporta, izglītības, tūrisma jomās ar mērķi veicināt Valkas/Valgas sociāli ekonomisko attīstību un starptautisko atpazīstamību;

-          koordinēt darbības, kas saistītas ar Valkas - Valgas kopīgās tīmekļa vietnes visitvalgavalka.com un saistīto sociālo mediju kanālu pārvaldību, izstrādi un satura veidošanu;

 

Prasības pretendentiem:

-          Amatam atbilstoša izglītība;

-          Labas analītiskās, organizatoriskās un komunikācijas prasmes;

-          Ļoti labas latviešu un igauņu valodas zināšanas, angļu un krievu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;

 

Piedāvājam:

-          Atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-          Stabilu atalgojumu -1370.00 euro (bruto) mēnesī;

-          Sociālās garantijas;

-          Apmaksātu papildatvaļinājumu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

-          Pieteikuma vēstule;

-          Pretendenta CV;

-          Izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

 

Nepieciešamos dokumentus ar norādi “Valkas – Valgas sadarbības koordinators” iesūtīt elektroniski Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai A.Ārgalei uz e-pastu: arita.argale@valka.lv.

Tel. informācijai: 20234413

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

 


 

Valka municipality (reg. No. 90009114839) is looking for the Valka-Valga co-operation coordinator (profession code according to the classification - 3343 06) for an non-fixed period.

 

Basic job responsibilities:

 • to coordinate the exchange of information between Valka and Valga municipalities;
 • to organize and participate in joint meetings, events and projects of Valka - Valga municipalities;
 • to organize the meetings of Valka - Valga municipalities, to ensure the practicalities, to send the necessary information and materials about the meetings or planned events to the involved persons;
 • to arrange record keeping - to develop the agenda of the meetings, to take minutes of the meetings and to compile other necessary materials for consideration at the meetings, ensuring the preservation of documents in accordance with the requirements of the archives and record keeping,
 • to translate the information necessary for the co-operation of local governments from Latvian into Estonian and from Estonian into Latvian;
 • to organize the preparation and distribution of informative materials (press releases, informative materials on any topic of co-operation) in Latvian and Estonian;
 • to participate in the process of preparation and implementation of Latvian-Estonian cross-border co-operation projects;
 • to participate in the organizing of joint public events and activities that promote cooperation between local residents;
 • to coordinate the co-operation between Valka and Valga in the fields of governance, development, economy, culture, sports, education, tourism with the aim of promoting the socio-economic development and international recognition of Valka / Valga;
 • to coordinate activities related to the management, development and content creation of the Valka - Valga joint website visitvalgavalka.com and related social media channels;

 

Requirements for applicants:

 • Education relevant to the position;
 • Good analytical, organizational and communication skills;
 • Very good knowledge of Latvian and Estonian, knowledge of English and Russian will be considered an advantage;

 

We offer:

 • Responsible and interesting work in a dynamic work environment;
 • Stable salary -1370.00 euros (gross) per month;
 • Social guarantees;
 • Paid additional leave

 

Documents to be submitted:

 • Application letter;
 • Applicant's CV;
 • Educational documents, certificates, etc. copies of documents.

 

Send the necessary documents with the indication “Valka - Valga Cooperation Coordinator” electronically to the head of the Personnel Department of Valka Municipality to e-mail: arita.argale@valka.lv.

Tel. for information: 20234413

 

Based on the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council), Valka Municipality informs that the personal data indicated in the application documents will be processed only to ensure the selection process.

 


Valka vald (reg nr 90009114839) võtab tähtajatu tööajaga tööle Valga-Valka koostöö koordinaatori (kutsekood klassifikaatori järgi - 3343 06).

 

Peamised tööülesanded:

 • Valga ja Valka omavalitsuste infovahetuse koordineerimine;
 • Valga ja Valka omavalitsuste ühiste koosolekute, ürituste ja projektide korraldamine ning neil osalemine;
 • Valka – Valga omavalitsuste regulaarsete koosolekute korraldamine, vajaliku eelinformatsiooni ja materjalide koondamine ja osalistele saatmine;
 • asjaajamise korraldamine, koosolekute päevakordade koostamine, koosolekute protokollimine;  arutelude ja muude vajalike materjalide ettevalmistamine; dokumentide nõuetekohase arhiveerimise tagamine;
 • omavalitsuste koostööks vajaliku teabe tõlkimine nii läti keelest eesti keelde kui eesti keelest läti keelde;
 • läti- ja eestikeelsete infomaterjalide (pressiteated, koostööalased infomaterjalid jms) koostamine ja levitamine;
 • Eesti-Läti piiriüleste koostööprojektide ettevalmistamises ja elluviimises osalemine;
 • piiriüleste avalike ürituste ja kohalike elanike koostööd edendavate tegevuste korraldamine;
 • Valga ja Valka omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine valitsemise, arengu, majanduse, kultuuri, spordi, hariduse ja turismi vallas eesmärgiga edendada Valga-Valka sotsiaalmajanduslikku arengut ja rahvusvahelist tuntust;
 • Valga-Valka ühise veebilehe www.visitvalgavalka.com ja sellega seotud sotsiaalmeediakanalite haldamise, arendamise ja sisuloomega seotud tegevuste korraldamine

 

Nõuded kandideerijale:

 • ametikohale vastav haridus
 • hea analüüsi-, organiseerimis- ja suhtlemisoskus
 • väga hea läti ja eesti keele oskus, inglise ja/või vene keele oskus on suureks eeliseks

 

Omaltpoolt pakume:

 • vastutusrikast ja huvitavat tööd dünaamilises töökeskkonnas
 • stabiilset töötasu 1370.00 eurot (bruto) kuus
 • tasulist lisapuhkust

 

Esitatavad dokumendid:

 • CV
 • motiveeritud sooviavaldus
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • muud dokumendid, mida kanditaat peab oluliseks

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata elektrooniliselt Valka valla personaliosakonna juhataja e-postile arita.argale@valka.lv märksõnaga “Valka-Valga koostöö koordinaator”

 

Täpsemat informatsiooni saab telefoni +371 2023 4413

 

Lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 2016/679, kasutab Valka vald kandideerimisdokumentides märgitud isikuandmeid üksnes värbamisprotsessi läbiviimiseks.

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde (reģ.Nr. 4401903356) uz noteiktu laiku aicina darbā pirmsskolas mūzikas skolotājas/us (kods pēc profesiju klasifikatora – 2342 02). Darba vietas adrese Ausekļa iela 44, Valka.

 

Darba pamatpienākumi:

 • plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši Iestādē izvirzītajiem mērķiem, ievērojot izglītojamo vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu un spējas;
 • izstrādāt un iesniegt pedagoģiskā darba tematisko plānojumu, piedalīties mācību priekšmetu programmas izstrādāšanā;
 • plānot un organizēt rotaļnodarbības katrai grupai saskaņā ar Iestādē apstiprināto rotaļnodarbību (mācību priekšmetu) sarakstu, nodrošinot mūzikas mācību satura apguvi;
 • veidot metodisko materiālu bāzi nodarbībām un citiem pasākumiem iestādē un atbildēt par mūzikas inventāra izmantošanu, uzglabāšanu;
 • plānot un organizēt pasākumus (svētkus, tematiskās pēcpusdienas, jautros brīžus un citas aktivitātes) sadarbībā ar Iestādes pedagogiem, veikt pasākumu izvērtējumu, kopā ar skolotājiem veidot scenārijus svētkiem un pārējiem pasākumiem.

 

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību;
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • augsta atbildības izjūta;
 • spēja plānot savu darbu atbilstoši prioritātēm.       

Piedāvājam:

 • Dinamisku, atbildīgu darbu;
 • Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • Atalgojumu – 872 euro (bruto) mēnesī.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • Pretendenta CV;
 • Izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

 

Pretendentiem iesniedzamos dokumentus līdz 2022.gada  1.septembrim sūtīt uz e-pastu: inta.kruska@valka.lv

Tel. informācijai: 28343765

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātā konkursa atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Valkas novada Pašvaldības policija (reģ.Nr. 90010993513) uz nenoteiktu laiku aicina darbā Pašvaldības policijas inspektoru uz 0.5 slodzi (kods pēc profesiju klasifikatora –3355 14 ).

 

Darba pamatpienākumi:

 • Patrulēt sabiedriskās kārtības uzturēšanai, veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, novērst un pārtraukt administratīvo pārkāpumus, noskaidrot pārkāpumu izdarījušās personas;
 • Veikt administratīvā pārkāpuma procesu savas kompetences ietvaros vai sagatavot lietas nosūtīšanu pēc piekritības;
 • Veikt personu datu apstrādi, lai nodrošinātu procesuālo darbību veikšanu un noteiktu personas identitāti;
 • Sniegt pirmo palīdzību un organizēt citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzīgā stāvoklī esošai personai savas kompetences ietvaros;
 • Izskatīt saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

 

Prasības pretendentiem:

 • Amatam atbilstoša izglītība;
 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un vismaz 3 gadu pieredze autovadīšanā;
 • Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veselības stāvoklis veicamajam darbam;
 • Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes, spēja risināt konfliktsituācijas, prasme strādāt komandā;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (angļu, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • Labas datora lietošanas prasmes.

 

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
 • Stabilu atalgojumu – 527,50 EUR (bruto) mēnesī;
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • Pretendenta CV

 

Pretendentiem iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu: diana.juga@valka.lv

Tel. informācijai: 26370198

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Valkas Jāņa Cimze ģimnāzija ( reģ.nr. 90009114839) aicina darbā pirmsskolas un sākumskolas pedagogu ( kods pēc profesiju klasifikatora: pirmsskolas izglītības skolotājs 2342 01; sākumizglītības skolotāja 2341 02)
Darba vietas adrese-Ausekļa iela 5, Valka

 

Darba pamatpienākumi:

 

veikt skolotāja pienākumus;

 

Piedāvājam:

 

likme no 950- 1000 euro mēnesī

labus darba apstākļus

 

Prasības pretendentam:

 

∙ izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

∙ sadarbspējīgs Covid 19 sertifikāts – saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3. punktu un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 104. punktu;

∙ augsta atbildības sajūta, precizitāte;

∙ prast plānot un organizēt savu darbu.

 

Plašāka informācija : dir.vietniece A.Kušķe 28300964 vai vjcgimnazija@gmail.com

SIA “VTU VALMIERA” aicina darbā autobusa vadītāju Valkas autoostā.

 

DARBA PIENĀKUMI:

 • pasažieru pārvadāšana saskaņā ar darba grafiku
 • darbs ar elektronisko kases aparātu
 • biļešu pārdošana
 • pasažieru kvalitatīva apkalpošana

   

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība, vēlams 95. koda apmācības
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes
 • latviešu valodas zināšanas

 

UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ:

 • darbu stabilā uzņēmumā
 • darba samaksu 1000–1200 EUR (bruto)
 • pilnas sociālās garantijas
 • koda mācības
 • veselības apdrošināšanas iespējas
 • dinamisku un profesionālu darba vidi
 • profesionālu apmācību un karjeras izaugsmes iespējas

 

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi vakancei „Autobusa vadītājs Valkas autoostā” lūdzam iesniegt:

 • sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv
 • personīgi Valkas autoostas kasē Rīgas ielā 7, Valkā
 • personīgi SIA „VTU Valmiera” administrācijas ēkas „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 205. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00

 

Informācijai 25908243

* Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai.

 

Citas aktuālās vakances:

 

 

 

Profesijas kods – 3355 29

 

Galvenie amata pienākumi:

-          veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, uz valsts un pašvaldību autoceļiem, ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem;

-          operatīvi reaģēt uz sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī citiem likumpārkāpumiem, normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt likumpārkāpēju aizturēšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportlīdzekļu meklēšanas pasākumus;

-          veikt sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļu satiksmes negadījumu kā arī citu materiālu dokumentālu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-          veikt aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanu atbilstoši Valsts policijas aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas noteikumiem un starpresoru vienošanās prasībām;

-          veikt īslaicīgās aizturēšanas vietas telpu un īslaicīgā aizturēšanas vietā ievietoto aizturēto, apcietināto, notiesāto, administratīvi aizturēto un arestēto, kā arī Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā aizturēto personu uzraudzību, novērošanu un apsardzību, atbilstoši Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu darba organizācijas noteikumiem, Aizturēto personu turēšanas kārtības likumam;

-          savas kompetences ietvaros veikt informācijas apstrādi un ievadi datu bāzēs, nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas konkrētajās datu bāzēs, tādējādi nodrošinot maksimāli precīzas informācijas esamību un pieejamību. Pēc nepieciešamības elektroniskā veidā sagatavot pārskatus un atskaites.

 

Prasības pretendentiem:

-          atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

-          profesionālā izglītība (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis), tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība;

-          zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;

-          spēja sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā;

-          B kategorijas vadītāja apliecība.

 

Piedāvājam:

-          darba vietu izvēlētajā iecirknī ar pilnas slodzes darba laiku;

-          atalgojumu no 849,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 949,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena);

-          sociālās garantijas;

-          interesantu un dinamisku darbu;

-          profesionālu izaugsmi;

-          kvalifikācijas celšanas iespējas.

 

Darba vietas adrese:   

Valkas iecirknis – Tālavas iela 4, Valka, LV-4701

 

Pieteikšanās :

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vidzeme.vp.gov.lv, informācija pa tālruni 64202911.

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Rīgas iela 50, Valmiera, LV-4201.

DARBA APRAKSTS

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu iekšdarbu meistaram. Komandējuma braucieni uz Vāciju. Darbs dažādiem interjera specprojektiem. mēbeļu detaļu montāžu, remontu finiša darbi - špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana, apdares materiālu uzstādīšana, grīdas kājlīstu uzstādīšana u.tml.

 

Prasības: Pieredze celtniecības darbos. Priekšrocība vācu vai angļu valodas zināšanas.

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.


Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 10 EUR/h (bruto).

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Noderēs arī:
- B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

DARBA APRAKSTS

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu mēbeļu galdniekam. Darbs ar lamināta, finierētajām, masīvkoka mēbelēm un dažādiem specprojektiem.

 

Prasības: Pieredze mēbeļu ražošanā, jāprot izgatavot mēbeles pēc dotās skices- rasējuma.

 

Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 8 EUR/h (bruto).

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu rasētājam. Darba pienākums izstrādāt rasējumus atbilstoši interjera dizainera radošajai koncepcijai (tehniskie plāni, griezumi, mezgli u.c.) un nodošana ražošanas daļai. Izstrādāto projektu uzraudzība un komunikācija ar dizaineru un ražošanas darbiniekiem.

 

Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 8 EUR/h (bruto).

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

“Stora Enso” - ražošanas uzņēmums Smiltenes novadā, kas izstrādā un rada risinājumus, izmantojot koksni un biomasu plašam nozaru lokam visā pasaulē, aicina savā komandā  vides un energo procesu vadītāju.

 

Pienākumi:

 • Atbildība par vienības vides atļaujām, vienības enerģijas un oglekļa efektivitātes attīstību un ziņošanu iestādēm;
 • Sistemātiska jauno vides un enerģētikas likumu uzraudzība un īstenošana, izmantojot ikgadējo rīcības plānu;
 • Vides un enerģētikas aspektu un risku novērtējums;
 • Pastāvīgu uzlabojumu veikšana, izmantojot KPI, mērķus, kā arī ikgadējos vides un enerģētikas rīcības plānus;
 • Vienības vides un enerģētikas pārskatu sastādīšana;
 • Enerģijas pārskatu un enerģijas taupīšanas rīcības plānu sastādīšana;
 • Procesu un vadlīniju izstrāde saskaņā ar nodaļu un grupu vadlīnijām, ISO 14001 un ISO 50001 standartiem;
 • Ķīmisko vielu pārvaldība, novērtēšana un apstiprināšana;
 • Atkritumu apsaimniekošana un samazināšana līdz nullei;
 • Enerģijas taupīšanas investīciju sagatavošana Grupas enerģētikas fondā;
 • IMS koordinācija un atbalsts ar IMS dokumentu sagatavošanu;
 • Vides un enerģētikas komunikācija un komandas sanāksmju organizēšana.

 

Prasības:

 • Augstākā izglītība enerģētikas inženierijā;
 • Vismaz 2 gadu praktiskā pieredze enerģētikā un vides rūpniecībā;
 • Pieredze vides procesu vadībā (B atļaujas uzturēšana, grozījumi, vides atskaites, LZP atskaites, iepakojuma plūsmas pārraudzība);
 • Pieredze energo standarta 5001 pārvaldībā un uzturēšanā;
 • Pieredze darbā ar integrētās kvalitātes vadības sistēmām;
 • Lieliskas plānošanas un organizēšanas spējas;
 • Spēcīgas komunikācijas prasmes;
 • Teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas;
 • Derīga B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Piedāvājums:

 • Iespēja strādāt starptautiskā uzņēmumā;
 • Demokrātisks un atsaucīgs kolektīvs;
 • Konkurētspējīgs atalgojums līdz 2800 EUR bruto;
 • Prēmija par paveikto līdz 7% gadā;
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 • Daļēji attālināta darba iespēja;
 • Izaugsmes iespējas.

 

Pieteikties: https://bit.ly/ENV-MAN-001


Vakance atvērta līdz 2023.gada 2. februārim.



 

 

SIA “ZAAO”,

VRN 44103015509, ​

ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, veicinot ilgtspējīgu attīstību Latvijā, piedāvājot mūsdienīgus un atbildīgus resursu pārvaldības risinājumus cilvēkam un videi.

 

Aicinām pievienoties komandai

Atkritumvedēja vadītāju

 (8332 01)

 

Mēs piedāvājam:

-       Pilnu darba slodzi, normālo darba laiku ar summētā darba laika organizāciju četru mēnešu pārskata periodā;

-       Labus darba apstākļus;

-       Bruto atalgojumu no 1360.00 mēnesī;

-       Piemaksu par papildus darba apjomu;

-       Degvielas izdevumu kompensāciju darbinieka nokļūšanai uz darbu;

-       Sociālās garantijas;

-       Kvalifikācijas celšanas iespējas;

-       Nelaimes gadījumu apdrošināšana uzsākot darbu;

-       Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika beigām.

 

Darba pienākumi:

-       Sadzīves atkritumu, lielgabarīta atkritumu un šķiroto atkritumu savākšana;

-       Ievērot darba drošības noteikumus, pārvietojot konteinerus (smags fizisks darbs) un strādājot ar hidrauliskajiem manipulatoriem;

-       Uzturēt automašīnu tehniski labā stāvoklī un savlaicīgi ziņot par tehniskajiem bojājumiem.

 

Prasības:

-       Vidējā vai vidējā speciālā izglītība;

-       C kategorijas autovadītāja apliecība; 95 kods;

-       Vismaz viena gada pieredze automašīnas vadīšanā;

-       Vēlama pieredze darbā ar hidrauliskajiem manipulatoriem;

-       Labas tehniskās zināšanas;

-       Prasme rīkoties ārkārtas situācijās;

-       Komunikācijas prasmes, kas orientētas uz klientu apkalpošanu;

-       Prasme pielietot darbā tehnisko inventāru;

-       Organizatoriskās prasmes.

 

Pieteikties: CV (dzīves apraksts) lūdzam iesniegt personīgi Rīgas ielā 32, Personāla daļā vai sūtīt e-pastā darbs@zaao.lv. Tālrunis uzziņai 26207402. Pieteikumus gaidām līdz 2023.gada 17.februārim.

Informējam, ka Jūsu pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201

 

SIA “ZAAO”,

VRN 44103015509, ​

ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas sniedz kvalitatīvus pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, veicinot ilgtspējīgu attīstību Latvijā, piedāvājot mūsdienīgus un atbildīgus resursu pārvaldības risinājumus cilvēkam un videi.

 

Aicinām pievienoties komandai

Otrreizējo izejvielu šķirotāju (9612 01)

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā "Daibe"

 

Mēs piedāvājam:

-       Pilnu darba slodzi, normālo darba laiku;

-       Labus darba apstākļus;

-       Bruto atalgojums no 750.00 līdz 1000 EUR mēnesī;

-       Sociālās garantijas;

-       Nelaimes gadījumu apdrošināšana;

-       Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

 

Darba pienākumi:

-       Veikt otrreizējo izejvielu šķirošanu atbilstoši noteiktajām prasībām;

-       Ievērot darba aizsardzības un drošības tehnikas prasības;

-       Strādājot lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus.

-       Prasme pielietot darbā tehnisko inventāru.

 

Prasības:

-       Vismaz pamatizglītība;

-       Prasme rīkoties ārkārtas situācijās;

-       Komunikācijas prasmes.

 

Pieteikties: CV (dzīves apraksts) lūdzam sūtīt e-pastā darbs@zaao.lv vai iesniegt personīgi Valmieras birojā, Rīgas ielā 32, Personāla daļā līdz 2023.gada 17.februārim.

Tālrunis uzziņām 26207402

 

Papildus informācija:

Uzņēmums nodrošina darbinieku nogādāšanu uz/no darba šādos maršrutos:

-       Zilaiskalns- Rubene-Daibe

-       Valmiera-Rubene-Daibe

-       Straupe-Rozula-Daibe

-       Cēsis-Raiskums-Auciems- Stalbe-Daibe

 

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201.

 

Sveiks, pozitīvais un čaklais darbiniek!

 

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS meklē tieši Tevi! Piedāvājam intervētāja vakanci vērienīgā, starptautiskā pieaugušo kompetenču novērtēšanas pētījumā (PIAAC). Šis pētījums Latvijā notiek pirmo reizi un ir visplašākais pieaugušo prasmju pētījums pasaulē. Uzrunāto cilvēku atsaucība dalībai pētījumā ir ļoti svarīga, jo tas ir ieguldījums Latvijas situācijas izzināšanā un uzlabošanā. Darbs Rīgā vai citās Latvijas teritorijās, iespēja labi nopelnīt. Kontakttālrunis:  27741893

 

Darba pienākumi:

- iedzīvotāju mudināšana un pārliecināšana piedalīties pētījumā;

- iedzīvotāju intervēšana konkrētās adresēs;

- iegūto atbilžu ievadīšana datorā.

 

Prasības:

- pozitīva attieksme;

- teicamas saskarsmes prasmes;

- augsta stresa noturība;

- augsta atbildības sajūta;

- precizitāte un spēja plānot savu laiku;

- prasme rīkoties ar planšetdatoru;

- valsts valodas zināšanas;

- citu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;

- savs auto un B kategorijas vadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam:
- darbu dzīvesvietas pilsētā vai novadā;

- divu dienu apmaksātas mācības Rīgā;

- jaudīgu atbalsta komandu;

- regulāru darbu 4-6 mēnešu garumā starptautiskā pētījumā ar iespēju turpināt darbu citos pētījumos pēc minētā pētījuma noslēgšanas;

- atalgojumu atbilstoši paveiktajam

  600-1400 eur mēnesī un vairāk (neto);

- iespējas sevi pilnveidot, apgūt jaunas iemaņas un zināšanas;

- elastīgu darba laiku;

- apmaksātus pasta un transporta izdevumus darba izpildei.

 

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” aicina darbā uz noteiktu laiku:

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU

 

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;
 • darba pieredze sabiedrisko attiecību jomā ne mazāk kā 1 gads;
 • valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 • angļu valoda C1 līmenis atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • latviešu valodas C2 līmenis;
 • teicamas latviešus valodas runas un rakstu kultūra,
 • prasme apstrādāt informāciju, rediģēt tekstus, gatavot publikācijas un preses relīzes, informatīvos materiālus un pārskatus masu medijiem un sadarbības partneriem;
 • prasme racionāli organizēt darbu paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos;
 • augsta atbildības sajūta, teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi;
 • padziļinātas datorprasmes, pieredze darbā ar Adobe Photoshop, InDesign, Canva u.c.;
 • orientācija uz rezultātu un risinājumu meklēšanu, spēja uzņemties iniciatīvu;

 

Darba pienākumi:

 • nodrošināt komunikāciju starp slimnīcu un tās ietekmes pusēm, lai veicinātu atbalstu slimnīcas darbībai, veidotu labvēlīgu attieksmi, mērķtiecīgi celtu slimnīcas reputāciju un informētu par aktualitātēm;
 • sadarboties ar masu medijiem, sagatavot relīzes (laikrakstiem, televīziju, žurnāliem, avīzēm, portāliem), izmantot sociālos medijus/tīklus;
 • piedalīties slimnīcas informatīvo kampaņu, konferenču un pasākumu organizēšanā;
 • slimnīcas mājas lapas satura uzturēšana;
 • administrēt slimnīcas sociālos tīklus;
 • piedalīties slimnīcas vizuālā tēla izveidē, organizēt slimnīcas reprezentācijas materiālu izstrādi;
 • veidot slimnīcas iekšējo komunikāciju: veidot slimnīcas iekšējo avīzi, rīkot formālus un neformālus pasākumus, nodrošināt informācijas apriti starp vadību un darbiniekiem;
 • sniegt atbalstu vadībai atskaišu un prezentāciju sagatavošanā, noformēšanā;
 • analizēt, apkopot un atspoguļot operatīvos darbības datus, iesniedzot to vadībai;
 • sadarbībā ar vadošajiem speciālistiem veikt uzņēmuma pašvērtējumu ilgtspējas, dažādības u.c. jomās atbilstoši izstrādātajām politikām;
 • organizēt un nodrošināt darbinieku apmierinātības aptauju un nodrošināt atgriezenisko saiti par rezultātiem, sniegt priekšlikumus vadībai darbinieku apmierinātības celšanai;
 • piedalīties Slimnīcas KSA politikas procesu ieviešanā un īstenošanā;
 • veikt aptaujas un pētījumus par Slimnīcai svarīgiem jautājumiem;
 • līdzdalība Slimnīcas pasākumu organizācijā, kā arī līdzdalība sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru komunikācijas projektu ieviešanā, nodrošinot gan organizatorisko, gan tehnisko atbalstu;

 

Piedāvājam:

 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • darbu profesionālā kolektīvā;
 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;
 • iespējas realizēt jaunas idejas;
 • teicamus darba apstākļus sakārtotā vidē;
 • ģimenei draudzīgs darba devējs, ilgtspējas indeksa zelta kategorijas laureāts;
 • stabilu atalgojumu, veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešu darba slimnīcā un citus labumus atbilstoši iekšējos normatīvos noteiktajam.

 

Darba līgumu piedāvājam slēgt uz noteiktu laiku.

Darba samaksa (bruto) – mēnešalga  no 1230.00 EUR.

 

Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtot uz e-pastu  - svetlana.karanikova@strencupns.lv vai pa pastu uz adresi - Valkas iela 11, Strenči, Valmieras novads, LV-4730, ar norādi vakancei “Sabiedrisko attiecību speciālists” līdz 17.02.2023.

Jautājumu gadījumā zvanīt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai, tālr. 25480530.

 

1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kontaktinformācija: Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, LV -4730, e-pasts: info@strencupns.lv.

 

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs varat iegūt interneta mājas lapā: https://strencupns.lv/

 

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” aicina pastāvīgā darbā:

DIENAS STACIONĀRA VISPĀRĒJĀS APRŪPES MĀSU

 

Prasības pretendentam:

·         vidējā profesionālā, 1.līmeņa augstākā vai augstākā izglītība veselības aprūpē;

·         reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;

·         valsts valodas zināšanu atbilstība Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

·         emocionāla noturība, teicamas empātijas spējas un tolerance;

·         augsta atbildības sajūta, teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

·         prasme strādāt komandā un organizēt pienākuma izpildi;

·         orientācija uz rezultātu un risinājumu meklēšanu;

·         spēja pieņemt patstāvīgus un uz attīstību vērstus lēmumus;

·         spēja vadīt kolektīvu, uzņemties iniciatīvu;

·         prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Darba pienākumi:

·         organizēt, vadīt, kontrolēt Dienas stacionāra darba izpildi;

·         pieņemt apmeklētājus;

·         nodrošināt kompetentu un lietišķu atbilžu sniegšanu klātienē, pa tālruni un e-pastu par risināmajiem jautājumiem, sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību;

·         nodrošināt Dienas stacionāra pakalpojuma saņēmušo pacientu datu ievadi statistikai un apmaksai;

·         ievadīt pacientu talonus sistēmā;

·         sadarbībā ar ambulatorajiem psihiatriem un rehabilitācijas centra “Rasa” organizēt pacientu plūsmu un pierakstīšanos uz pakalpojuma saņemšanu;

·         veikt pacientu psihoedukāciju;

 

Piedāvājam:

·         profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;

·         darbu profesionālā kolektīvā;

·         atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;

·         iespējas realizēt jaunas idejas;

·         teicamus darba apstākļus sakārtotā vidē;

·         ģimenei draudzīgs darba devējs, ilgtspējas indeksa zelta kategorijas laureāts;

·         stabilu atalgojumu, veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešu darba slimnīcā un citus labumus atbilstoši iekšējos normatīvos noteiktajam:

·         Iespēja pretendēt uz kompensāciju Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” (strādājot pilnu darba slodzi). Vairāk informācija par projektu pieejama šeit : talakizlitiba.lv

 

Darba līgumu piedāvājam slēgt uz nenoteiktu laiku, normālais darba laiks, 5 dienu darba nedēļa no 08:00-16:30.

 

Darba samaksa (bruto) – mēnešalga 1580.00 EUR.

 

Atbilstoši VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” iekšējiem normatīvajiem aktiem un darba vides risku novērtējumam ir noteiktas piemaksas:

·         par darbu īpašos apstākļos – 10% no noteiktās mēnešalgas;

·         par darba stāžu ārstniecībā (ārstniecības personām, kurām darba stāžs ārstniecībā no 5 līdz 21 un vairāk gadu) – 1-5% no noteiktās mēnešalgas.

 

Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) sūtot uz e-pastu  - svetlana.karanikova@strencupns.lv vai pa pastu uz adresi - Valkas iela 11, Strenči, Valmieras novads, LV-4730, ar norādi vakancei “Dienas stacionāra vispārējās aprūpes māsa” līdz 25.02.2023.

 

Jautājumu gadījumā zvanīt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai, tālr. 25480530.

 

1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kontaktinformācija: Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, LV -4730, e-pasts: info@strencupns.lv.

 

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs varat iegūt interneta mājas lapā: https://strencupns.lv/

 

Starptautisks aizsardzības industrijas uzņēmums SIA “Defence Partnership Latvia” aicina pievienoties komandai MEHĀNIĶI.

 

Pienākumi:

 • Veikt militāro transportlīdzekļu montāžas un komplektēšanas darbus;
 • Izpildīt darbus atbilstoši ražošanas instrukcijām;
 • Veikt transportlīdzekļu dzinēju, transmisijas un mehānisko daļu diagnostiku, uzturēšanu un remontu;
 • Veikt transportlīdzekļu regulārās apkopes;
 • Veikt darba operāciju uzskaiti;
 • Apgūt montāžas un komplektēšanas prasmes ārpus Latvijas;
 • Doties ar darbu saistītos braucienos Latvijas teritorijā.

 

Prasības:

2 gadu pieredze automehāniķa darbā;

Mehāniķa izglītība;

Zināšanas par transportlīdzekļu mehānismiem un to uzbūvi;

Zināšanas par transportlīdzekļu diagnostikas sistēmām un metodēm;

Pieredze darbā ar tehnisko dokumentāciju, darba instrukcijām un rasējumiem, kā arī 3D modeļiem, tiks uzskatīts par priekšrocību;

Militārais dienests tiks uzskatīts par priekšrocību;

Teicamas latviešu valodas zināšanas;

Labas angļu valodas zināšanas (B līmenis) tiks uzskatīts par priekšrocību;

C kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;

Iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;

Augsta atbildības sajūta un precizitāte uzdevumu izpildē.

 

Piedāvājam:

Stabilu atalgojumu –1500-1700 EUR /Bruto;

Sociālās garantijas;

Interesantu un dinamisku darba vidi;

Darbu saliedētā kolektīvā;

Profesionālas pilnveidošanās un izaugsmes iespējas;

Darba vietu Cēsīs.

 

Ja redzi savu atbilstību amatam, sūti mums savu CV ar norādi – Mehāniķa amatam uz epastu: agnese.zvirbule@patriagroup.com

 

Mēs sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases procesa nākamajai kārtai.

 

Nosūtot pieteikumu Jūs piekrītu, ka SIA “Defence Partnership Latvia” ir tiesības veikt Jūsu pieteikuma dokumentā minēto personas datu apstrādi atlases procesa ietvaros.