- Kapsētas

Valkas novada domes Kapsētu kapavietu aktēšanas komisija 2018.gada 14.-16.augustā veica Cimzes kapu, bet 21.augustā veica Meža kapu apsekošanu Valkā.

 

Apsekošanas mērķis bija noskaidrot kuras kapavietas netiek koptas. Ar apsekošanas rezultātiem var iepazīties zemāk redzamajos kapsētu plānos, kuros gaiši zilā krāsā ir iekrāsotas nekoptās kapavietas.

 

Saskaņā ar Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajiem noteikumu Nr.13 "Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi" 4.14.punktu, kapavietu, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, šim mērķim pašvaldības izveidota komisija var atzīt par neuzraudzītu un gadījumā, ja kapavietas uzturētājs arī pēc lēmuma saņemšanas par kapavietas atzīšanu par neuzraudzītu nekādas darbības nav veicis, kapavietas nomas līgums var tikt vienpusēji lauzts.

 

Līdz ar to aicinām piederīgajiem sakopt nekoptās kapavietas.

 

 

MEŽA KAPI

CIMZES KAPI

 

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

1

Vienreizējā maksa par jaunu kapavietu:

 

 

1.1.

Cimzes kapos:

 

 

1.1.1.

Vienvietīga kapavieta (5.25m2)

gb

41,32

1.1.2.

Divvietīga kapavieta (9m2)

gb

57,85

1.1.3.

Trīsvietīga kapavieta (12m2)

gb

74,38

1.1.4.

Četrvietīga kapavieta (15m2)

gb

90,91

1.2.

Meža, Ebreju kapos:

 

 

1.2.1.

Vienvietīga kapavieta (5.25m2)

gb

24,79

1.2.2.

Divvietīga kapavieta (9m2)

gb

41,32

1.2.3.

Trīsvietīga kapavieta (12m2)

gb

57,85

1.2.4.

Četrvietīga kapavieta (15m2)

gb

74,38

1.3.

Stoķu, Ērģemes, Vijciema, Aumeisteru kapos:

 

 

1.3.1.

Vienvietīga kapavieta (5.25m2)

gb

8,26

1.3.2.

Divvietīga kapavieta (9m2)

gb

16,53

1.3.3.

Trīsvietīga kapavieta (12m2)

gb

24,79

1.3.4.

Četrvietīga kapavieta (15m2)

gb

33,06

2

Maksas pakalpojumi:

 

 

2.1.

Kapličas iznomāšana:

 

 

2.1.1.

Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos (izremontētas kapličas)

diennakts

3,305

2.1.2.

Ērģemes, Vijciema, Stoķu kapos

diennakts

1,65

2.2.

Kapličas iznomāšana bēru ceremonijas laikā:

 

 

2.2.1.

Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos (izremontētas kapličas)

1 reize

8,26

2.2.2.

Ērģemes, Vijciema, Stoķu kapos

1 reize

4,13

2.3.

Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijā (Meža, Aumeisteru kapos)

1 reize

3,305

2.4.

Apbedījuma vietas ierādīšana esošā vietā

1 reize

8,26

2.5.

Dēļu iznomāšana kapu malu nostiprināšanai

1 reize

4,13