- Kapsētas

Valkas novada pašvaldības Kapsētu kapavietu aktēšanas komisija 2021.gada 9.-10.septembrī veica Cimzes kapu, bet 16.septembrī veica Meža kapu apsekošanu Valkā.

Apsekošanas mērķis bija noskaidrot kuras kapavietas netiek koptas. Ar apsekošanas rezultātiem var iepazīties zemāk redzamajos kapsētu plānos, kuros ir iekrāsotas nekoptās kapavietas.

Saskaņā ar Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajiem noteikumu Nr.13 "Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi" 4.14.punktu, kapavietu, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, šim mērķim pašvaldības izveidota komisija var atzīt par neuzraudzītu un gadījumā, ja kapavietas uzturētājs arī pēc lēmuma saņemšanas par kapavietas atzīšanu par neuzraudzītu nekādas darbības nav veicis, kapavietas nomas līgums var tikt vienpusēji lauzts.


Līdz ar to aicinām piederīgajiem sakopt nekoptās kapavietas.

 

MEŽA KAPI

CIMZES KAPI

 


Valkas novada domes Kapsētu kapavietu aktēšanas komisija 2018.gada 14.-16.augustā veica Cimzes kapu, bet 21.augustā veica Meža kapu apsekošanu Valkā.

 

Apsekošanas mērķis bija noskaidrot kuras kapavietas netiek koptas. Ar apsekošanas rezultātiem var iepazīties zemāk redzamajos kapsētu plānos, kuros gaiši zilā krāsā ir iekrāsotas nekoptās kapavietas.

 

Saskaņā ar Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajiem noteikumu Nr.13 "Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi" 4.14.punktu, kapavietu, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, šim mērķim pašvaldības izveidota komisija var atzīt par neuzraudzītu un gadījumā, ja kapavietas uzturētājs arī pēc lēmuma saņemšanas par kapavietas atzīšanu par neuzraudzītu nekādas darbības nav veicis, kapavietas nomas līgums var tikt vienpusēji lauzts.

 

Līdz ar to aicinām piederīgajiem sakopt nekoptās kapavietas.

 

MEŽA KAPI

CIMZES KAPI

Valkas novada kapsētu pakalpojumu izcenojumi apstiprināti ar Valkas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu "Par pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada kapsētās" (protokols Nr.9,9.§).

 

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, EUR

1.

Kapličas iznomāšana:

 

 

 

 

1.1.

Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos

diennakts

4,13

0,87

5,00

1.2.

Ērģemes, Stoķu kapos

diennakts

4,13

0,87

5,00

2.

Kapličas iznomāšana bēru ceremonijas laikā:

 

 

 

 

2.1.

Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos

1 reize

16,53

3,47

20,00

2.2.

Ērģemes, Stoķu kapos

1 reize

12,40

2,60

15,00

3.

Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijā (Meža, Aumeisteru kapos)

1 reize

3,305

0,694

4,00

4.

Dēļu iznomāšana kapu malu nostiprināšanai

1 reize

4,13

0,87

5,00

5.

Par atkritumu izvešanu

1 reize

4,13

0,87

5,00

 

Kapi

Adrese

Kapu pārvaldnieks

Tālrunis

Valkas pilsēta
Cimzes kapi
Miera iela 2
Rita Luguze
26400894
Meža kapi
Varoņu iela 31
Iluta Apine
26311928
Brāļu kapi Rīgas iela 37A    
Vācu kapi Varoņu iela 31A    
Valkas pagasts
Stoķu kapi  Sēļi, Valkas pagasts
Ligita Sīmane

29459171

Ērģemes pagasts

Ērģemes kapi  Ērģemes pagasts Ilze Cīrule 26167985
Vijciema pagasts
Vijciema kapi 

 Vijciema pagasts

Saiva Ozoliņa 26439928
Zvārtavas pagasts
Aumeisteru kapi   Zvārtavas pagasts Gunta Aluki 26493336