Iesniegumu veidlapas

Iesniegums Valkas novada pašvaldībai:

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaidei:

 

Zemes jautājumos:

 

Koku ciršanas atļaujas saņemšanai:

 

Publiska pasākuma rīkošana

 

Dzīvokļu jautājumos

 

Dzīves vietas deklarēšana:

 

Izglītība

 

Dzimtsaraksti: 

 

Bāriņtiesa

 

Sociālais dienests