Olimpiādes un konkursi

Valkas  novada skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2020./2021. mācību gadā

 

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Angļu valoda
10. - 12.kl.

 (tiešsaiste)

04.11.2020.  Kārtība

 https://edu.lu.lv/

 Rezultāti  

05.02.

 -

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

26.11.2020.

 Kārtība

 līdz 12.11.2020. 

https://edu.lu.lv/

 

 Rezultāti 20. - 22.01.  -

Vēsture
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

 10.12.2020.  Kārtība

 

 līdz 26.11.2020. 

https://edu.lu.lv/

 

Rezultāti

16.02. (9kl.);

15.02. (12.kl.)

 -

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(tiešsaiste)

04.01.  Kārtība

  līdz 21.12.2020. 

https://edu.lu.lv/
 Rezultāti 26.03.  Agnese Rāte 9.kl.

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

12.01.

Kārtība

 

 līdz

http://www.lio.lv/

 

 - 24.-26.02.
 -

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

15.01.  Kārtība

 

 līdz 04.01.

https://edu.lu.lv/

Rezultāti 29.-30.03.  -

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

18.01.

 Kārtība

 

 līdz 04.01.2020. 

https://edu.lu.lv/

Rezultāti 08.03.  Agnija Reiniece 12.kl.

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

26.01.

Kārtība

 

 līdz 12.01.

https://edu.lu.lv/

Rezultāti 09.03.  Krišjānis Zauska 12.kl.

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

29.01. Kārtība

 līdz 22.01.

https://edu.lu.lv/

 

Rezultāti 11.-12.03.

 

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

02.02.

Kārtība  

 līdz 19.01.

https://edu.lu.lv/

 - 06.-08.04.  -

ZPD

 01.02.

 Nolikums

 

 

 -

 05.03. (Reģions);

31.03. (Valsts)

 -

Matemātika
5. – 8.kl.

 

 26.02.

Kārtība

 līdz 12.02.

https://edu.lu.lv/

Rezultāti  -  

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

09.02.  Kārtība

 

 līdz 26.01.

https://edu.lu.lv/

Rezultāti  15.-16.04  Dāniels Dubovskis 11.kl.

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi

 Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2020./2021. mācību gadā (VISC Rīkojums)

 

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://edu.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355