Olimpiādes un konkursi

Valkas  novada skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2021./2022. mācību gadā

 Laura Zalužinska (9.kl.) Valsts bioloģijas olimpiādē ieguvusi III pakāpes diplomu

(skolotāja Līga Lāce - Jeruma)

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Angļu valoda
10. - 12.kl.

 

03.11.2021.  Kārtība

līdz 20.10.2021.

https://edu.lu.lv/

 Rezultāti  01.12.(1.kārta)

04.02. (2.kārta)

 -

Bioloģija
9. – 12. kl.

 

25.11.2021.

 Kārtība

 līdz 11.11.2021. 

https://edu.lu.lv/

 

 Rezultāti 26. - 28.01.

 Laura Zalužinska (9.kl.);

Marks Roberts Ragže (11.kl.)

Krievu valoda (svešvaloda)
8. - 12.kl.

 02.12.2021. Kārtība  

 līdz 17.11.2021. 

https://edu.lu.lv

 Rezultāti  10.02.2022.  -

Vēsture
9. - 12.kl.

 

 09.12.2021.  Kārtība

 

 līdz 25.11.2021. 

https://edu.lu.lv/

 

Rezultāti

15.02. (9kl.);

14.02. (12.kl.)

 -

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

 

09.02. (mainīts!)
 Kārtība

  līdz 23.12.2021. 

https://edu.lu.lv/
 Rezultāti    Jānis Jaunslavietis (9.kl.)

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

 

10.01.

Kārtība

 

 līdz

http://www.lio.lv/

 

Rezultāti 23.-25.02.
 -

Fizika
9. - 12.kl.

 

14.01.  Kārtība

 

 līdz 05.01.2022.

https://edu.lu.lv/

Rezultāti 07.-08.04.  -

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

 

21.02. (mainīts!)

 Kārtība

 

 līdz 03.01.2022. 

https://edu.lu.lv/

Rezultāti    Elza Jaunslaviete (12.kl.)

Matemātika
9. - 12.kl.

 

 21.01.  Kārtība  

līdz 07.01.2022.

ŠEIT

Rezultāti 10.-11.03.  Edgars Bauga (12.kl.); Linards Matejs Dauga (9.kl.)

Ekonomika
10. – 12.kl.

 

25.01.

Kārtība

 

 līdz 11.01.2022.

https://edu.lu.lv/

Rezultāti 01.03.  -

Ķīmija
9. - 12.kl.

 

01.02.

Kārtība  

 līdz 18 .01. 2022.

https://edu.lu.lv/

Rezultāti 29.-31.03.  -

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

 

08.02.  Kārtība

 

 līdz 25.01.2022.

https://edu.lu.lv/

Rezultāti  13.-14.04  Emīls Reinis Rabuško (10.kl.)

Matemātika
5. – 8.kl.

 

 01.04.

Kārtība

 līdz 25.03.2022.

ŠEIT

Rezultāti  -  _

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi

 Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2021./2022. mācību gadā (VISC Rīkojums)

 

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://edu.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355