Notārs

No 2023. gada 1. jūnija Valkā nav pieejami zvērināta notāra pakalpojumi klātienē.

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 2. pantu: Novadu teritoriālajās vienībās, kurās nav notāra, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61. pantā norādītos uzdevumus.

 

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

 

Tuvākā vieta, kur saņemt zvērināta notāra pakalpojumus ir Valmiera:

Plašāka informācija pieejama www.latvijasnotars.lv .