Multimediju strūklaku šovs
09.06.2023. 23:00
Putras kalns pie Pedeles
Dejas izrāde “Vilkaču mantiniece”
10.06.2023. 22:00
Valkas brīvdabas estrāde