I. Selecka filma “Zemnieki”
27.01.2023. 18:00
Kārķu tautas nams
Valkas pagasta amatierteātra "Rūdis" izrāde "Meža meitas"
27.01.2023. 18:00
Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža”
Studijas “JOY” ziemas koncerts
28.01.2023. 18:00
Valgas kultūras un interešu centrā
Deju koncerts “Ar deju pa dzīvi eju”
28.01.2023. 18:00
Vijciema tautas nams
Mākslinieces Ilvas Ievānes gleznu izstāde “Atmiņas par jūru”
01.02.2023 - 28.02.2023
Valkas pilsētas kultūras nams (1. stāva foajē)
Literatūras izstāde “Sveces, svecītes”
01.02.2023 - 28.02.2023
Vijciema bibliotēka
Literatūras izstāde “Nāc nākdama, Meteņdiena!”
01.02.2023 - 28.02.2023
Vijciema bibliotēka
Literatūras izstāde “Pasaku pasaulē”
01.02.2023 - 28.02.2023
Vijciema bibliotēka
Literatūras izstādes, veltītas rakstnieku jubilejām: Ārijai Elksnei – 95, Ēvaldam Vilkam – 100.
01.02.2023 - 28.02.2023
Zvārtavas bibliotēka
Dzejas un mūzikas izrāde – “Ziemeļnieks”
10.02.2023. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Koncerts "Deju virpulī"
11.02.2023. 19:00
Kārķu tautas nams
Vijciema tautas namā Karnevāls
11.02.2023. 22:00
Vijciema tautas nams
Stāstījumu kafejnīca "Mana pirmā mīlestība"
14.02.2023. 10:00
Zvārtavas bibliotēka
Multiplikācijas filma pieaugušajiem “Mans laulību projekts”
14.02.2023. 18:00
Kārķu tautas nams
Koncerts ar apvienību "Atspulgi"
17.02.2023. 18:00
Saieta nams "Lugažu muiža"