Lilitas Ikales un Lienes Polakenas radošo darbu Modes skate
20.10.2017. 19:00
Turnas tautas nams
Ballīte kopā ar grupu “Tranzīts”
20.10.2017. 22:00
Turnas tautas nams
Pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem “Bērnu rīts”
21.10.2017. 11:00 - 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Pasākums “Pa garo pupu” (Senioru klubam “Zelta rudens” -15)
21.10.2017. 15:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Izstāde “Valcēnieša Artura Gobas 85 gadskārtu lokos”
23.10.2017 - 23.11.2017
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Spēļu pēcpusdiena bērniem “Nāc ar mani rotaļās”
25.10.2017. 12:00
Ērģemes bibliotēkā
Satikšanās un darbošanās ar Artura Gobas dzejoļiem “Ar labiem draugiem spēlēties”
25.10.2017 - 27.10.2017
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Jāņa Tomaševska grāmatas “Neatkarības čuksti: Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes vēsture" prezentācija
27.10.2017. 15:00
Valkas pilsētas kultūras nama 2.stāva foajē zālē
“Artura pēcpusdiena”: dzejnieka un publicista Artura Gobas 85 gadu jubilejas pasākums
28.10.2017. 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Reformācijas 500. gadadienai veltīts koncerts un dievkalpojums
31.10.2017. 17:00
Valkas - Lugažu ev.lut. baznīcā
Valdas Lārmanes zīmējumu izstāde
01.11.2017 - 30.11.2017
Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā
Valkas novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde “Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes nodibināšanās un darbība”
01.11.2017 - 17.10.2017
Vijciema tautas namā
Izstāde “Mūsu novadnieki-Lāčplēša ordeņa kavalieri”
02.11.2017 - 15.11.2017
Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā
Novada amatierteātru diena
04.11.2017. 11:00
Valkas pilsēta un Saieta nams Lugažu muiža
Bērnu izrāde "Rotaļlietu stāsti"
06.11.2017. 18:00
Valkas pilsētas kultūras nams
>