SDA Valkas draudzes jubilejas pasākums
23.11.2019. 11:00
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Izrāde bērniem "Nemo un draugi no Madagaskaras"
23.11.2019. 15:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Zvārtavas pagasta amatierkolektīvu 10 gadu jubilejas pasākums "Un tieši tāpēc..."
23.11.2019. 19:00
Mierkalna tautas nams
Seminārs mežu apsaimniekotājiem
27.11.2019. 10:00
Kārķu tautas nams
J. Ziemeļnieka Strenču tautas teātra izrāde R. Lukss “Atvari”
30.11.2019. 17:00
Vijciema tautas nams
Pilsētas egles iedegšanas pasākums
30.11.2019. 17:00
Lugažu laukums
J. Ziemeļnieka Strenču tautas teātra izrāde E. Cālītis “Laikmeta varoņi”
30.11.2019. 18:00
Vijciema tautas nams
Valkas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Mēs Latvijā”
01.12.2019 - 25.12.2019
Vijciema tautas nams
Akcija “brīvGRĀMATA” – no grāmatu plaukta 1.stāvā ņem, maini vai dāvini grāmatu
01.12.2019 - 15.12.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka
1.Adventa Dievkalpojums
01.12.2019. 10:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Pirmā Adventa dievkalpojums
01.12.2019. 14:00
Kārķu baznīca
Ģitārista Andra Grīnberga koncerts
01.12.2019. 15:00
Kārķu baznīca
Pirmā Adventa Dievkalpojums
01.12.2019. 16:00
Vijciema baznīca
Daiļliteratūras izstāde “Balta kā sniegs”.
02.12.2019 - 30.12.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Literatūras izstāde “Atver durvis, atver vārtus, Ziemassvētki klāt. Katru gadu tie kā burvis nāk mūs visus mierināt”
02.12.2019 - 30.12.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka