Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros ir izgatavots un uzstādīts informācijas stends, kur redzama informācija gan par “Green railways” projektu, gan pieejamiem posmiem, gan par Valku un Valgu. Stends atrodas uz Rīgas un Poruka ielu krustojuma, blakus ...

19.10.2018

  Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa ceturtā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2018. gada 15. novembrim.   Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa ...

19.10.2018

  No 1. līdz 30. novembrim - Valkas novada centrālajā bibliotēkā,  izstāde "Cimdi ar īpašo stāstu" No 1. novembra līdz 31. decembrim - Valkas novadpētniecības muzejā, fotoizstāde "Jaunsardzei - 25" No 1. līdz 3. novembrim - Lugažu laukumā,  gaismas instalācija "Gadsimta gaismas piramīda" No 1. līdz 2. novembrim ...

17.10.2018

Zemes komisija sasaukta 2018. gada 18. oktobrī plkst. 13.00 Beverīnas ielā 3 , Valkā   Darba kārtība :   Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu; Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Kļavas” zemes vienības sadalīšanai; Par ...

15.10.2018

  2018. gada 23. janvārī Valkas novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Woltec” par būvdarbiem projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”, kas paredz internāta pārbūvi. Lai veicinātu skolēnu skaitu Valkas novadā, tiks izbūvēts moderns, mūsdienu ...

15.10.2018

Valkas novada domes Kapsētu kapavietu aktēšanas komisija 2018.gada 14.-16.augustā veica Cimzes kapu, bet 21.augustā veica Meža kapu apsekošanu Valkā.   Apsekošanas mērķis bija noskaidrot kuras kapavietas netiek koptas. Ar apsekošanas rezultātiem var iepazīties zemāk redzamajos kapsētu plānos, kuros gaiši ...

12.10.2018

  2018. gada 21. jūnijā starp Valkas novada domi un SIA “AA Active”, reģ. Nr. 40003735621, tika parakstīts līgums par mēbeļu piegādi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas un Raiņa ielas korpusiem projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”. ...

11.10.2018

Komitejas sēde notiek 2018.gada 12.oktobrī, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē   Darba kārtība : 1.     Par finansiālu atbalstu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu piedalīšanos Ģitāristu sesijā Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs   2.     ...

11.10.2018

Saimniecisko lietu komiteja sasaukta 2018. gada 12. oktobrī plkst. 13.00 , Valkā, Beverīnas ielā 3.    Darba kārtība :   1. Par kapa vietas apgānīšanu. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs   2.Par servitūta ceļu nekustamam īpašumam “Zāģezers”. Ziņo ...

11.10.2018

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2018. gada 12. oktobrī :  plkst. 8:00,Valkā, Ausekļa ielā 5, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā  plkst. 9:00,Valkā, Ausekļa ielā 5, iepazīšanās ar paveiktajiem remontdarbiem ēkas 2.stāva korpusā plkst. 9.30,Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu ...

11.10.2018

Šodien Tallinā norisinās Latvijas - Igaunijas starpvaldību komisijas sēde pārrobežu sadarbības veicināšanai, kuras laikā tiek pārrunāti abu valstu divpusējās sadarbības aktuālie jautājumi un turpmākās sadarbības attīstības virzieni. Sēdē piedalās arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. ...

10.10.2018

Piektdien, 12. oktobrī 8.00 – Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ausekļa ielā 5 9.00 – iepazīšanās ar paveiktajiem remontdarbiem ēkas 2.stāva korpusā, Ausekļa ielā 5 9.30 – Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Sociālo lietu komitejas sēde (darbs ...

09.10.2018

    2018. gada 15. maijā starp Valkas novada domi un SIA “Evento”, reģ. Nr. 44103019110, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas un Raiņa ielas korpusos projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”. ...

09.10.2018

Piektdien, 2018.g., 12.oktobrī, no plkst.9:30 līdz plkst.12:30, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klientus klātienē pieņems Valsts darba inspekcijas speciālists un sniegs konsultācijas, kā arī informāciju saistībā ar Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem ...

09.10.2018

Šogad Valkas novada septiņās bibliotēkās – Valkā, Lugažos, Ērģemē, Kārķos, Sēļos, Vijciemā un Zvārtavā – tika īstenota Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts”.   Tās ietvaros Valkas novadā Mazā Pūčulēna skolu apmeklēja 14 pirmsskolas vecuma bērni kopā ...

08.10.2018