Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 29. jūnijā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās ...

06.07.2022

Otrdien, 12. jūlijā plkst. 16:00 Valmierā (Rīgas ielā 10, Valmieras Kultūras centra 3. stāva zālē) iedzīvotājus aicina uz bezmaksas semināru “Energoefektivitāte mājsaimniecībās. Soli pa solim”. Tajā interesentiem tiks stāstīts gan par valsts pieejamo finanšu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanai mājsaimniecībās, ...

06.07.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz objektu Rūjienas iela 31, Valka, Valkas novads, kas sastāv no: 1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193, daļa 9401 008 0193 8002, 1,8137ha platībā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0377 003, un jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193 ...

06.07.2022

Sestdien, 9. jūlijā, par godu Valgas/Valkas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 155. gadadienai notiks pasākums ”Pažarnieku ballīte".   Pasākuma programma: 15:00 Ugunsdzēsēju auto parāde (sākums pie Valkas ugunsdzēsības depo Vienības gatve Nr. 11) 15:45 Gājiens ar sākumu Valgas centrālajā laukumā, līdz Sedes ...

06.07.2022

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros maija mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.09:00, Valkā, ...

05.07.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka fiziskām un juridiskām personām ir iespēja pieteikties veikt ielu tirdzniecību Valkas-Valgas centrā. Nomas mērķis: ielu tirdzniecības veikšana. Tirdzniecībai pieejamas sekojošu zemes vienību daļas:   Raiņa iela 2B (kad. apz. 9401 001 0231); Rīgas iela 7A (kad. apz. 9401 ...

04.07.2022

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.   Saskaņā ...

01.07.2022

Valkas novada pašvaldība līdz 15. jūlija plkst. 12.00 aicina iesniegt “Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras nometņu” projektu pieteikumus.   Nometņu mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ...

30.06.2022

  Jau pagājušajā gadā tika pabeigti Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros plānotie Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas un restaurācijas darbi, tas ir, izbūvēta jauna jumta konstrukcija un dakstiņu jumts, uzstādīts ...

30.06.2022

2022. gada 30. jūnijā Sēde sasaukta pulksten 13:00   Darba kārtība : 1. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Arāji”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 001 0009 sadalīšanai;   2. Par nosacījumu apstiprināšanu ...

29.06.2022
29.06.2022

2022.gada 29.jūnijā Sēde sasaukta plkst. 15.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   1. Par nomas un apbūves tiesību izsoles nolikuma apstiprināšanu uz nomas objektu Valkā, Rūjienas ielā 31 Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece ...

29.06.2022

2022.gada 30.jūnijā Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē     1. Par dzejas autoru-iesācēju konkursa bērniem un pieaugušajiem “Tu arī mani spēsi izpildīt” nolikuma apstiprināšanu Ziņo – Līga Tetere, ...

28.06.2022

Šā gada 23. jūnijā būs atlikušas 100 dienas līdz kārtējām 14. Saeimas vēlēšanām, kuras norisināsies šā gada 1. oktobrī, sestdienā. Tajās tiesības piedalīties būs Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma, lai uz nākamajiem četriem gadiem ievēlētu 100 parlamenta deputātus.   Kā līdz šim ...

22.06.2022

Zāļu dienas vakarā Pinu košu vainadziņu. Tur ieviju rudzu vārpas Ar zilo rudzupuķi. Pastarpēm magonīti, Pļavas balto pīpenīti. Košs sanāca vainadziņš Ko likt man galviņā. Nu varēju ciemos iet Jautri, jautri palīgot! /Latviešu tautas dz./   Priecīgus Līgo svētkus!   Valkas novada ...

22.06.2022