Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 20.augustā plkst. 14.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība:   1) Pašvaldības plānotie infrastruktūras projekti (reģionālās attīstības investīciju vajadzības 2021.-2027.gada plānošanas periodā).   Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības ...

16.08.2018

Valkas novadā no 21.– 23.augustam norisināsies pasākums “Veselības nedēļa – 2018”, Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2/16/I/035) pakalpojuma “Ārstniecības personu pakalpojumi Veselības nedēļas īstenošanai ...

16.08.2018

Šodien, 14.augustā plkst.17.00, Rīga TV24 ēterā raidījumā "Preses Klubs" viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Diskusiju raidījums “Preses Klubs” TV ekrānā ir skatāms katru dienu, un tajā sabiedrībā pazīstamas personības diskutē par aktualitātēm medijos.   Raidījumu ...

14.08.2018

Komiteja notiks 2018.gada 13.augustā, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība :   1.   Par Valkas novada domei piederošo autobusu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis   2.   Par iesnieguma ...

10.08.2018

Komiteja notiks 2018.gada 13.augustā, plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība :   1. Valkas novada iedzīvotāja iesniegums par telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomu. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs   2. Par autobusu pieturvietas “Brīdaga” ...

10.08.2018

Sēde sasaukta pulksten 13.augustā plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība :   1.     Par iesnieguma izskatīšanu par fizisko aktivitāšu finansēšanu Kārķu pagastā. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs   2.     ...

10.08.2018
10.08.2018

Valkas novada dome arī šogad dāvinās pirmās klases audzēkņiem dāvanu karti kancelejas preču iegādei 15.00 EUR apmērā. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pirmklasnieku vecāki dāvanu karti var saņemt pie skolas sekretāres Raiņa ielā 28a. Ērģemes pamatskolā, Kārķu un Vijciema sākumskolās dāvanu karti varēs saņemt pie ...

08.08.2018

Vizuālas pārmaiņas ir piedzīvojis Valkas EKO laukums Austras ielā 10. Iedzīvotāji joprojām tiek aicināti pārstrādei derīgus materiālus neizmest sadzīves atkritumu konteineros, bet nogādāt tos EKO laukumā. Tā ir katra iedzīvotāja iespēja ietaupīt, samazinot rēķinu, kas tiek piestādīts par sadzīves atkritumu konteineru tukšošanu.   EKO ...

08.08.2018

Lai iedzīvotājiem ieviestu skaidrību par karstā ūdens padeves atslēgumiem pilsētā, Valkas novada domes siltumapgādes nodaļa dara zināmu, ka dzīvojamo māju siltummezglos uzstādītajiem siltumenerģijas skaitītājiem vienu reizi divos gados ir jāveic verifikācija (pārbaude), kā to paredz MK noteikumi Nr. 40   Tuvākā vieta, ...

06.08.2018

 2017. gada 16. oktobrī Valkas novada dome un SIA “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350 parakstīja līgumu par būvdarbiem projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”. Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ...

06.08.2018

Piektdien, 2018.gada 10.augustā, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem ...

06.08.2018

Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa trešā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2018. gada 15. augustam.   Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa ...

03.08.2018

Līdz ar augusta iestāšanos, noslēgušies darbi pie Valkas novada domes iesniegtā projekta “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem” LEADER programmā īstenošanas.  Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība "No Salacas līdz Rūjai".   Projekts īstenots Eiropas ...

03.08.2018

No šodienas sākas laika atskaite līdz Pasaules talkai, kas norisināsies 2018.gada 15. septembrī.   Talku organizētāju apvienība „Let’s Do It! World” aicina cilvēkus visapkārt zemeslodei pie­dalīties līdz šim lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā  pasaulē. Talkošana sāksies ...

02.08.2018