2023.gada 16.martā Sēde sasaukta pulksten 8:15 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē.   Darba kārtība: 1.     Par zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanu Valkas novada iedzīvotājiem Ziņo – Kristīne Klaipa, Vecākais sociālais darbinieks ...

14.03.2023

Svētdien, 26. martā, no plkst. 15.00 – 18.00 Mākslas telpā "Mala", Lenču ielā 11, Cēsīs notiks tīklošanās pēcpusdiena remigrantiem “Manas mājas Vidzemē”. Pasākuma dalībniekus vienviet uz satikšanos un draudzīgām sarunām aicina Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Inga Madžule.   Ar ...

09.03.2023

  Vidzemes Inovāciju nedēļas 2023 ietvarā, 21. februārī, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) un Latgales plānošanas reģions (LPR) organizēja tiešsaistes diskusiju "VAI REMIGRĀCIJA = INOVĀCIJA?". Tajā piedalījās dažādu jomu eksperti, kuri saistīti ar remigrācijas procesiem Latvijā, kā arī remigranti-uzņēmēji, ...

09.03.2023

2023. gada sezonā SIA “ZAAO” atgādina par iespēju izmantot pakalpojumu - nodot konkrēta veida lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu, piesakot tā savākšanu no adreses bez maksas vai nogādājot to pašiem EKO laukumā vai RAAC “Daibe”.   Pamazām tuvojoties pavasarim, gandrīz katra lauksaimnieka sētā ...

09.03.2023

Piektdien, 24. martā Kārķos notiks pasākums “Sliedes vēl klaudz...”, kas veltīts tiem, kuriem liktenis bija lēmis iet smago Golgāta ceļu. Pulksten 12.30 būs piemiņas brīdis pie Pelēkā akmens. Pēc tam pulksten 13.00 tautas namā tikšanās un sarunas pie tējas tases kopā ar ekspremjeru, politiķi Valdi Birkavu, vēsturnieku, ...

08.03.2023

Pirmdien, 13. martā, Valkas novads pievienosies Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajai platformai (TVP).   Ņemot vērā, ka līdzšinējā www.valka.lv tīmekļa vietne ir būtiski novecojusi, pāreja uz jaunu mājaslapu veicinās publiski radītās informācijas piekļūstamību visām sabiedrības grupām, ...

08.03.2023
08.03.2023

2023. gada 3. martā Cēsīs uz sēdi pulcējās Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk arī VPR) attīstības padomes dalībnieki, lai izvērtētu līdzšinējās Vidzemes kultūras programmas īstenošanas gaitu un rezultātus, kā arī lai  pārskatītu Valsts Kultūrkapitāla fonda jaunās izsludinātās mērķprogrammas ...

07.03.2023

SIA “ZAAO” aicina skolēnus pieteikties programmā “Ēnu diena 2023” un 5. aprīlī viesoties atkritumu poligonā, kļūt par daļu no uzņēmuma un uzzināt vairāk par ikdienas izaicinājumiem, “ēnojot” SIA “ZAAO” strādājošo profesiju pārstāvjus.   SIA “ZAAO” (turpmāk ...

07.03.2023

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2023. gada 20. janvārī bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2027. gada 31. decembrim.   Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas maksas ...

07.03.2023

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz zemes vienību nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:   Nomas objekta atrašanās vieta, kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība, ha Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro Izsoles solis Zemes ...

07.03.2023

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka valsts amatpersonām līdz 2023. gada 3.aprīlim ir jāiesniedz valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācija par 2022.gadu. Deklarācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Kārtējā gada deklarācija par 2022.gadu jāiesniedz 54 781 valsts ...

06.03.2023

Piektdien, 10. martā pulksten 15.00 Kārķu tautas namā RADOŠU DOMU APMAIŅA par sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģiju LEADER projektu programmā 2023.-2027. gadam. Aicinām ikvienu aktīvu cilvēku, uzņēmējus, zemniekus, saimnieciskās darbības veicējus vai arī tos, kuri plāno tādi būt, lai domu apmaiņā noteiktu ...

06.03.2023

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz nākotnes investīciju objektu  “Ražošanas ēka un teritorija “Spundenieki”, Ērģemes pagasts, Valkas novads”, ko veido: daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0134, platība 0,82ha un ražošanas ēkas jaunbūve.   Nosacītā ...

06.03.2023

Atgādinām, ka viedokli un priekšlikumus par izstrādāto saistošo noteikumu projektu iespējams iesūtīt līdz rītdienai, 7.martam, publikācijā zemāk norādītajos veidos.   Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, Valkas novada pašvaldība nodod saistošo noteikumu projektu ...

06.03.2023