Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināti pašvaldības iesniegtie projekti LEADER programmā, kurus plānots īstenot Kārķos. Projekti tiks īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ...

23.08.2019

Trešdien, 21. augustā Valkas novada domes priekšsēdētājs, Reģionālo attīstības centru apvienības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis viesosies SFK rīkotājā biznesa forumā "Darījumu cilvēku saiets".   Pasākums sāksies, plkst. 17.30, bet plkst. 19.30 vakara viesis - Vents Armands Krauklis sarunās sīkāk ...

19.08.2019

Sestdien, 2019. gada 24. augustā aicinām pārgājienā - ekspedīcijā "Kur sākas Ķire?". Pārgājiena sākums pulksten 10.00 Kārķu pagastā, netālu no pagasta centra, pie Lustiņdruvas karšu paviljona (Valkas - Rūjienas ceļa labajā pusē, apmēram 100 m aiz Ķires upes tilta).   Pārgājiena garums aptuveni 2 km (apmēram 500 ...

19.08.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 19.augustā plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA “Ingra”. Ziņo - Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis   2.   Par telpu nomas termiņa ...

16.08.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 19.augustā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par finansiālu atbalstu hokejista T.J. dalībai nometnē. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs   2.   Par Ērģemes pagasta ...

16.08.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 19. augustā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1.   Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3E, Valkā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”. ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi ...

15.08.2019

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma "Ērģemes sakaru nodaļa", Ērģemes pagastā, Valkas novadā, atsavināšanu.   Nekustamais īpašums "Ērģemes sakaru nodaļa" sastāv no vienstāva pasta ēkas, palīgceltnēm un zemes gabala 847 m2 platībā, ...

14.08.2019

2. septembrī plkst. 16.00 pie Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” (Semināra iela 27) notiks svinīgā atklāšana par godu pabeigtajiem ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbiem.   Atjaunošanas darbos ietilpa ēkas jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma siltināšana, ...

14.08.2019

Valkas novada dome arī šogad dāvina Valkas novada vispārizglītojošo skolu pirmās klases audzēkņiem dāvanu karti kancelejas preču iegādei 15.00 EUR apmērā.   Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pirmklasnieku vecāki dāvanu karti var saņemt pie skolas sekretāres Raiņa ielā 28a.   Ērģemes pamatskolā, Kārķu ...

14.08.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 12. augustā plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3   1.         Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Bērzi” sadalīšanu;   2.         Par adresācijas datu sakārtošanu nekustamam īpašumam ...

08.08.2019

2019. gada jūnijā biedrība “Vijmalieši” saņēma Lauku atbalsts dienesta lēmumu par projekta “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000008) apstiprināšanu un uzsāka tā īstenošanu. Projekta ...

07.08.2019

2019. gada 26. jūlijā Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 9.3.1.1/18/I/015 par Eiropas Savienības fonda projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” īstenošanu.   Projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot ...

06.08.2019

  2019. gada 17. augustā plkst. 13:00 vecās Valkas dzelzceļa stacijas teritorijā, Poruka ielā 4, ikvienam Valkas novada iedzīvotājam un ciemiņam būs iespēja uzzināt vairāk par projektu “Green Railways” (Nr. Est-Lat24), kā arī visiem apmeklētājiem būs iespēja izbraukt ar sliežu velosipēdiem. Uz Valkas dzelzceļa ...

06.08.2019

2019. gada jūnijā biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” saņēma Lauku atbalsts dienesta lēmumu par projekta “Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000001) apstiprināšanu un uzsāka ...

02.08.2019

Rīt, 3. augustā plkst. 21.00, Rīga TV24 ēterā skatieties raidījumu “Nacionālo interešu klubs”, kurā viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   “Nacionālo interešu klubs” ir iknedēļas diskusiju raidījums par Latvijai un latviešiem svarīgām tēmām, ...

02.08.2019