Valkas novada Sociālais dienests informē:   1.   ir saņemtas vienreizlietojamas maskas, ko bez maksas var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas. Maskas tiek izsniegtas personām no 12 gadu vecuma, jo bērni vecumā 12 gadiem  arī turpmāk varēs lietot nemedicīnisku (auduma) masku.  Katrai personai tiek ...

21.01.2022

Šodien, 2022. gada 21. janvārī, Sabiedriskā transporta padome lēma uz eksperimenta laiku atklāt jaunu maršrutu Valka–Sēļi–Lugaži–Valka. Četru mēnešu ilgā laika periodā izvērtējot eksperimentālo reisu rezultātus, Sabiedriskā transporta padome lems par to iekļaušanu kopējā maršrutu ...

21.01.2022

2022.gada 24.janvārī Sēde sasaukta plkst. 10:00 Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.   Darba kārtība: 1.      Par Administratīvi juridiskās nodaļas reorganizāciju, 2.      Par Attīstības un plānošanas nodaļas reorganizāciju, 3.      ...

20.01.2022

Uzņēmējdarbības jomā   Attīstības nodaļa ik gadus izstrādā un ievieš Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētos projektus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Valkas novada teritorijā, tas ir, autoceļu (grantsceļu), ielu un ietvju pārbūvē un atjaunošanā, ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojuma ...

18.01.2022

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros februāra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.09:00, ...

18.01.2022

2022. gada 17. janvāra Valkas novada pašvaldības Saimniecisko lietu komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par ietvju, brauktuvju un stāvlaukumu izbūvi.   Katru gadu, plānojot Valkas novada pašvaldības budžetu, tiek paredzēti līdzekļi ietvju, brauktuvju seguma un stāvlaukumu izbūvei. Ņemot vērā, ka finanšu ...

18.01.2022

Valkas un Valgas pašvaldības īsteno kopīgo projektu “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas ...

17.01.2022

SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona pašvaldību iedzīvotāju vērtējums sadarbībai ar uzņēmumu ir augsts un pozitīvo novērtējumu skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir vēl vairāk pieaudzis. Kā liecina pagājušā gada novembrī veiktās klientu aptaujas dati, 98% aptaujas dalībnieku sadarbību ar ZAAO ...

17.01.2022

Trešdien, 19. janvārī no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 interesenti tiek aicināti uz vebināru “VENTILĀCIJA DAUDZDZĪVOKĻU ĒKĀS. Pieredzes apmaiņa: Igaunijas un Latvijas daudzdzīvokļu ēku piemēri.”.   Edgars Augustiņš, Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts norāda: “Šoziem ...

17.01.2022

Turpinot stiprināt inovācijas entuziastu kopienu reģionos, no 2022. gada 21. līdz 25. februārim Vidzemes plānošanas reģions jau ceturto gadu organizēs Vidzemes inovāciju nedēļu, par tās virstēmu šogad izvirzot jēdzienu “simbioze”. Pasākuma platformas iniciatori aicina uzņēmumus, organizācijas, pašvaldības, ...

17.01.2022

2022.gada 17.janvārī Sēde sasaukta plkst. 15:00 Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.   Darba kārtība : 1. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās ...

17.01.2022

2022.gada 17.janvārī Sēde sasaukta pulksten 13:00 Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.   Darba kārtība : 1. Par LR Satiksmes ministrijas piedāvāto valsts vietējo autoceļu posmu pārņemšanu. Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors   2. ...

14.01.2022

2022.gada 17.janvārī Sēde sasaukta pulksten 10:00 Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.   Darba kārtība: 1. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās ...

14.01.2022

Valkas novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajam plānam, kā ...

14.01.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gadā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai, pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem nr. 11 “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo ...

14.01.2022