Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 2018. g. 28. augustā tika pabeigti pēdējie remontdarbi, un jau kopš jaunā mācību gada sākuma skolēnus un skolotājus priecē moderna un ergonomiska mācību vide.   Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabinetos.    Šobrīd ...

29.06.2020

Ģimenes, kuras atgriezušās Valkas novadā no ārzemēm, aicinām uz kopīgu pasākumu Kārķos 2020. gada 8.augustā, kur kopā ar kārķēniešiem, Valkas novada vadību un speciālistiem būs iespēja  plkst. 11.00 paviesoties Kārķu baznīcā, pēc tam * iziet  Lustiņdruvas dabas taku (pa spēkam gan maziem, ...

29.06.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 19.jūnijā ir notikusi rakstiska izsole uz sekojošu nomas objektu: Zemes vienības kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha) Izsoles sākumcena. EUR par 1ha gadā 9488 0005 0325 “Alieši ...

26.06.2020
25.06.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 25. jūnijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē.   Darba kārtība: 1.   Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu. 2.   Par Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastu traktortehnikas maksas pakalpojumu izcenojumu ...

19.06.2020
19.06.2020

Klāt vasaras karstie mēneši, kuros atelpu no mācībām izbauda Valkas pilsētas jaunākā paaudze. Arī daudziem vecākiem sācies atvaļinājuma laiks, kas ļauj pilnvērtīgi izbaudīt silto laiku kopā ar savām atvasēm.   Diemžēl, laicīgi plānotie Valkas pilsētas bērnu rotaļu laukuma darbi ir aizkavējušies, un tas ...

19.06.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 19. jūnijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.     Par nekustamā īpašuma „Valsts mežs Cepurītes”(kad.nr.94960010007), Zvārtavas pagastā sastāvā esošās zemes vienības sadalīšanu pirms kadastrālās uzmērīšanas veikšanas;   2.     ...

17.06.2020

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.   Saskaņā ...

17.06.2020

  Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība īstenoja Lauku atbalsts dienesta projektu “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” (Nr.19-09-AL12-A019.2203-000005). Projekta mērķis bija iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas ...

16.06.2020

Tā kā centralizētā karstā ūdens sagatavošanas pašizmaksa vasaras mēnešos ir ļoti augsta – 79 eiro par vienu kubikmetru, un, mūsuprāt, šādu cenu nevarētu atļauties neviens klients, karstais ūdens Varoņu ielas daudzdzīvokļu mājās centralizēti netiks padots līdz apkures sezonas sākumam.   Aptaujājot ...

13.06.2020

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2020.gada 28.maijā ...

13.06.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 15.jūnijā plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu. Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis 2.   Par Valkas novada Kārķu un Ērģemes ...

12.06.2020
12.06.2020

  Vakar, 11. jūnijā, Valgas – Valkas pilsētu svētku ietvaros, topošajā dvīņu pilsētas centrā svinīgi tika ierakta piemiņas kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.   “Projekts ir ļoti nozīmīgs Valkai - Valgai, kas ir viena pilsēta divās valstīs, jo vēsturiski tā ir viena pilsēta, kas tika sadalīta ...

12.06.2020