2021. gada 16. augustā Sēde sasaukta pulksten 13:00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē   Darba kārtība: 1. Par energo datu monitoringu pašvaldībā.Ziņo – Kristiāns Varts, SIA “Lafivents” pārdošanas vadītājs 2.Par atpūtas zonas “GAISIŅŠ” ...

13.08.2021

Pašvaldībām pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieviešanas ir jārisina virkne juridisko jautājumu saistībā ar apvienošanos, tostarp jāpārskata vairums normatīvo aktu, kā arī jāatrisina dažādi infrastruktūras savietojamības jautājumi, tāpēc ir nepieciešams pārejas periods sociālās palīdzības ...

13.08.2021

2021. gada 16. augustā Sēde sasaukta pulksten 10:00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē   Darba kārtība:1. Par nolikuma Nr. __ “Valkas Jāņa Cimzes Ģimnāzijas nolikums” apstiprināšanu.Ziņo – Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta ...

13.08.2021

2021. gada 16. augustā Sēde sasaukta pulksten 8:15 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē   Darba kārtība:1. Par Latvijas Studentu fonda iesnieguma izskatīšanaZiņo – Natālija Dubrovska, Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja 2. Par saistošo noteikumu ...

13.08.2021

12. augustā notika Labklājības ministrijas (LM) deinstitucionalizācijas* (DI) projekta ietvaros rīkotās kampaņas "Cilvēks, nevis diagnoze"* Vidzemes plānošanas reģiona pasākums – rožu dobes ierīkošana, kas tika apvienots ar  DI projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Vidzemes reģionā” ...

13.08.2021

Pabeigta Lauku atbalsta dienesta projekta “Āra lasītavas izveide Vijciemā” īstenošana un Valkas novada Vijciema pagastā “Druvās” uzstādīta koka nojume / lapene ar soliem un grāmatu plauktie. Lai piesaistītu jaunos lasītājus un dažādotu bērnu aktivitātes, kamēr vecāki lasa, iegādātas āra spēles – ...

13.08.2021

Ceturtdien, 12. augustā Valkā norisinājās Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros izveidoto sociālo pakalpojumu sniegšanas objektu - dienas centra (Rūjienas ielā 3E) un grupu dzīvokļu ēkas (Tālavas ielā 33) atklāšanas pasākums.   Jauno objektu atklāšana notika ...

12.08.2021

Ņemot vērā Administratīvi teritoriālo reformu un jaunās pašvaldību teritorijas, ir būtiski turpmāk nesamazināt mērķdotāciju pašvaldībām vietējo autoceļu uzturēšanai, perspektīvā domājot par tās palielināšanu. To trešdien, 11.augustā, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Tautsaimniecības ...

12.08.2021

Trešdien, 11.augustā, ievēlēta jaunā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja, un pirmo reizi pēdējo pašvaldību sasaukumu vēsturē par LPS komitejas vadītāju ir ievēlēts lielo pilsētu mērs.   Komitejas locekļi ar balsu vairākumu par priekšsēdētāju ...

11.08.2021

  No 9. līdz 29. augustam, 150 Latvijas skolu pašpārvaldes piedalīsies trīs dienu mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai. Mācību laikā pašpārvalžu līderi un atbalsta persona-skolotājs apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu ...

11.08.2021

Vispārējo pakalpojumu sniedzēji Vidzemē līdz nedēļas beigām vēl var pieteikties dalībai tiešsaistes seminārā par viņu lomu darbā ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, ko 17. augustā organizē Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Labklājības ministriju un Profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze”. ...

10.08.2021

Šonedēļ uz sēdēm sanāk Latvijas Pašvaldību savienības komitejas, kuru dienaskārtībā ir to priekšsēdētāju un viņu vietnieku ievēlēšana. LPS aicinājumam tikties ar komiteju dalībniekiem un pārrunāt aktuālos jautājumus atsaukušies arī nozaru ministri.   Komiteju vadība no jauna tiek ievēlēta ...

10.08.2021

2021. gada 6. augustā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) 11 pašvaldību jaunievēlētie priekšsēdētāji Reģionālās attīstības likumā noteiktajā kārtībā kopsapulcē apstiprināja jauno VPR Attīstības padomi, un pēc kopsapulces notika arī pirmā VPR Attīstības padomes sēde jaunajā sastāvā, kuras laikā tika ...

10.08.2021

Tāds tad daudz nedomās par savu dzīves dienu īsumu, tāpēc, ka Dievs viņa sirdi apdāvina ar prieku.                                                               ...

09.08.2021
09.08.2021