Līdz 2022. gada 1.aprīlim valsts amatpersonām Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāiesniedz valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācija par 2021.gadu. Deklarācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).    Atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai kārtējā ...

15.03.2022

Valkas novada pašvaldība turpina sniegt palīdzību un uzņemt karā cietušos bēgļus no Ukrainas. Diemžēl, jau drīzumā pašvaldībai pieejamās izmitināšanas vietas būs aizpildītās, tāpēc vēlreiz aicinām iedzīvotājus un uzņēmumus, it īpaši nakstmītņu nozares pārstāvjus, iesaistīties palīdzības ...

14.03.2022

2022.gada 15.martā Sēde sasaukta plkst.14:00   Sēdes norises vieta: nolūkā ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību, domes sēde tiks organizēta attālināti, izmantojot tiešsaistes rīku “Zoom”, nodrošinot deputātu un speciālistu dalību tiešsaistē.   Pieslēdzoties domes sēdei, lūdzam norādīt ...

14.03.2022

Valkas novada pašvaldība atgādina, ka līdz 2022. gada 31. martam veicams pirmais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.   Atgādinām, ka saskaņā ar likumu, nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmaksā reizi ceturksnī - līdz maksājuma paziņojumā norādītajiem termiņiem, vai vienu reizi gadā avansa ...

14.03.2022

Ņemot vērā neizmērojamo informācijas apjomu par Ukrainas karu un palīdzību karā cietušajiem, Valkas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.valka.lv izveidota sadaļa “Atbalsts Ukrainai”.   Turpmāk visu informāciju, kas saistīta ar Ukrainas krīzi, publicēsim ne tikai jau ierastajās sadaļās (piem., "Pašvaldība"), ...

11.03.2022

Atsaucoties Odesas apgabala valsts administrācijas lūgumam pēc palīdzības, Vidzemes plānošanas reģiona 11 pašvaldības uzsākušas ziedojumu vākšanu, lai iegādātos un nosūtītu lietas, kas šobrīd Odesas apgabalā ļoti trūkst. Konts ziedot.lv tika atvērts 10.martā, un jau šobrīd tajā ziedojumus ...

11.03.2022

Lai sniegtu koordinētu atbalstu Ukrainai un Ukrainas bēgļiem, aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas palīdzēt, reģistrēties palidziukrainai.lv!   Par savu gatavību palīdzēt karā cietušajiem, aicinām informēt arī Valkas novada pašvaldības atbildīgo koordinatori par bēgļiem: Rominu Meļņiku, ...

11.03.2022

Šonedēļ Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome un Vidzemes plānošanas reģiona Administrācija uzsākušas organizēt ārkārtas palīdzības sniegšanu Odesas apgabalam Ukrainā.  Pašvaldību domēs tuvākajās dienās tiks lemts par finanšu līdzekļu novirzīšanu Vidzemes reģiona ...

10.03.2022

Valkas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000009) LEADER programmā, kuru plānots īstenot Sēļos. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības ...

10.03.2022

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) nosūtījusi vēstuli Krievijas pilsētu un pašvaldību vadītājiem ar lūgumu palīdzēt izbeigt karu Ukrainā, kas līdz šim ir prasījis vairāku simtu civiliedzīvotāju dzīvību. Krievijas pašvaldību mēri aicināti izmantot savu ietekmi, lai panāktu mieru   Vēstulē ...

09.03.2022

2022.gada 24.februārī Valkas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai (protokols Nr.2, 9.§).Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, sākot no 2022.gada 14.marta. Ar Valkas novada attīstības ...

09.03.2022

No 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.   Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās ...

08.03.2022

Piektdien, 11. martā plkst. 14:00-16:00 aicinām interesentus piedalīties starptautiskā vebinārā “Saules parki iedvesmo. Saules enerģijas izmantošana pašvaldību un uzņēmumu attīstībā”. Pasākumā tiks aplūkota Latvijas un Igaunijas pieredze – to organizē Vidzemes plānošanas reģions Latvijā un Tartu ...

08.03.2022

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā “Vecspilves”, kadastra numurs 9452 002 0067, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0067, platība 0.2ha un dzīvojamās mājas.   Izsoles sākuma cena 4760.- EUR.   Reģistrācijas ...

08.03.2022

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām iekštelpām – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, trešais stāvs, telpas Nr.9 (12,6m2) un Nr.10 (25,5m2), kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0503 001.   Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem ...

08.03.2022