Trešdien, 8.septembrī, notiks Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes un finanšu ministra Jāņa Reira pirmā šī gada tikšanās, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar pašvaldību vajadzībām 2022.gada budžetā un vidējā termiņā.   Tikšanās laikā ar finanšu ministru ...

07.09.2021

Valkas novada pašvaldība, atbilstoši Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 29. jūlija lēmumam (protokols Nr.10, 13.§), ir uzsākusi darbu pie jaunās pašvaldības attīstības programmas izstrādes.   Kā viens no posmiem sekmīgai attīstības programmas izstrādei ir tematisko darba grupu ...

07.09.2021

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pirmajā valdes sēdē pēc jaunā sastāva apstiprināšanas pašvaldību pārstāvji diskutēja par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto pedagogu atalgojuma modeli un pašvaldību budžeta vajadzībām 2022.gadā.   Uzklausot izglītības un zinātnes ministres Anitas ...

03.09.2021

No 2021. gada 30. augusta līdz 30. septembrim publiskajai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam pilnveidotā redakcija (2.0) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.   Vidzemes plānošanas reģiona ...

03.09.2021

Šī gada 26. augusta Valkas novada pašvaldības domes sēdē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums noteikt vienotu siltumenerģijas tarifu Valkas pilsētai un Sēļu ciema katlu mājas patērētājiem, un samazināt esošo siltumenerģijas tarifu.   Šī gada sākumā Sēļu ciema mājas Nr.20 un Nr.22 pārgāja SIA “Valkas ...

03.09.2021

Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:   Automašīnu Škoda Octavia, valsts reģ. Nr. GZ 6560, ražošanas gads – 2008. nosacītā cena 700,00 EUR bez PVN. Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa ...

03.09.2021

2021.gada 3. septembrī Sēde sasaukta pulksten 15:00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē   Darba kārtība: 1.     Par atbalstu skolēnu ēdināšanai 2021./2022. mācību gadā. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes ...

02.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām (izņemot dzīvnieku ganības):   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9488 006 0405 “Stūriņi” 0.25 Rezerves ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības daļas nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9496 008 0123 “Skuķi” 5.78 Pašvaldībai ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības daļas nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9488 006 0317 “Saulstari” 0.645 Rezerves ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības daļas nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām (izņemot dzīvnieku ganības):   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss Cita nozīmīga informācija 9488 ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības daļas nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9496 006 0108 “Lauri” 6.72 Pašvaldībai ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā zemes platība ha Zemes gabala statuss 9496 006 0086 “Krustiņi” 0.4 Rezerves zemes ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 27. augustā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – zemes gabalam Valkā, “Celtnieks 191”, kadastra apzīmējums 9401 008 0348, platība 0.06 ha, uz kura atrodas pašvaldības valdījumā esošā mazēka (turpmāk tekstā – Nomas ...

01.09.2021

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 27. augustā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – zemes gabalam Valkā, “Celtnieks 187”, kadastra apzīmējums 9401 008 0344, platība 0.0835 ha, uz kura atrodas pašvaldības valdījumā esošā mazēka (turpmāk tekstā – Nomas ...

01.09.2021