Otrdien, 30. jūnijā, atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 ...

01.07.2020

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu zemes vienību, bez apbūves tiesībām, nomu:  Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha) kadastrālā vērtība uz 01.01.2020. EUR Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā) EUR 9452 ...

01.07.2020
30.06.2020

  2020. gada 30. aprīlī apritēja gads, kopš tika uzsākti būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros. Šajā datumā arī beidzās līguma izpildes termiņš būvniecības ...

29.06.2020

  Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 2018. g. 28. augustā tika pabeigti pēdējie remontdarbi, un jau kopš jaunā mācību gada sākuma skolēnus un skolotājus priecē moderna un ergonomiska mācību vide.   Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabinetos.    Šobrīd ...

29.06.2020

Ģimenes, kuras atgriezušās Valkas novadā no ārzemēm, aicinām uz kopīgu pasākumu Kārķos 2020. gada 8.augustā, kur kopā ar kārķēniešiem, Valkas novada vadību un speciālistiem būs iespēja  plkst. 11.00 paviesoties Kārķu baznīcā, pēc tam * iziet  Lustiņdruvas dabas taku (pa spēkam gan maziem, ...

29.06.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 19.jūnijā ir notikusi rakstiska izsole uz sekojošu nomas objektu: Zemes vienības kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha) Izsoles sākumcena. EUR par 1ha gadā 9488 0005 0325 “Alieši ...

26.06.2020
25.06.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 25. jūnijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē.   Darba kārtība: 1.   Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu. 2.   Par Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastu traktortehnikas maksas pakalpojumu izcenojumu ...

19.06.2020
19.06.2020

Klāt vasaras karstie mēneši, kuros atelpu no mācībām izbauda Valkas pilsētas jaunākā paaudze. Arī daudziem vecākiem sācies atvaļinājuma laiks, kas ļauj pilnvērtīgi izbaudīt silto laiku kopā ar savām atvasēm.   Diemžēl, laicīgi plānotie Valkas pilsētas bērnu rotaļu laukuma darbi ir aizkavējušies, un tas ...

19.06.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 19. jūnijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.     Par nekustamā īpašuma „Valsts mežs Cepurītes”(kad.nr.94960010007), Zvārtavas pagastā sastāvā esošās zemes vienības sadalīšanu pirms kadastrālās uzmērīšanas veikšanas;   2.     ...

17.06.2020

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.   Saskaņā ...

17.06.2020

  Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība īstenoja Lauku atbalsts dienesta projektu “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” (Nr.19-09-AL12-A019.2203-000005). Projekta mērķis bija iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas ...

16.06.2020

Tā kā centralizētā karstā ūdens sagatavošanas pašizmaksa vasaras mēnešos ir ļoti augsta – 79 eiro par vienu kubikmetru, un, mūsuprāt, šādu cenu nevarētu atļauties neviens klients, karstais ūdens Varoņu ielas daudzdzīvokļu mājās centralizēti netiks padots līdz apkures sezonas sākumam.   Aptaujājot ...

13.06.2020