Valkas novada dome īstenojusi projektu “Gaismas sistēmu modernizācija Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža"”. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 14 elektroenerģiju taupoši LED starmeši / prožektori un papildu aprīkojums.   Projekta mērķis ir mūsdienu prasībām atbilstošas ...

29.07.2020

Valkas novada dome informē, ka sakarā ar intensīvi notiekošajiem būvdarbiem projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros, joprojām līdz 1.oktobrim būs ierobežota satiksme Raiņa – Latgales – Rīgas ielu rajonā.   Šobrīd automašīnu kustība ir atļauta tikai pa Rīgas ...

29.07.2020

  Labklājības ministrija īsteno ESF projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura mērķis ir sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana.    Viena ...

29.07.2020

  2018. gada 16. novembrī tika pabeigti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi, kā rezultātā tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas ...

27.07.2020
27.07.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 30. jūlijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē.   Darba kārtība : 1.   Nevalstiskās organizācijas “Health Institute” iesnieguma izskatīšana par papildus telpu piešķiršanu. 2.   Par zemesgabala “Dzelzceļa līnijas posms līdz ...

27.07.2020

Valkas novada dome informē, ka iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai, pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem nr. 11 “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai ...

27.07.2020
23.07.2020

Atsaucoties uz iedzīvotāju publikāciju, kas aktīvi tika apspriesta š.g. 20. jūlijā sociālo tīklu platformā Facebook par trīs nokaltušām eglēm Varoņu ielā 42, Valkas pilsētas Lauktehnikas rajonā, pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieki ir apzinājuši esošo situāciju.   Valkas ...

23.07.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 22. jūlijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.     Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu; 2.     Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Valkā, Blaumaņa iela 9B un ...

20.07.2020

Valkas novada dome laika posmā no 2020.gada 29.jūlija līdz 31.jūlijam organizē dienas nometni - sadraudzības pasākumu Valkas novada izbraukušo ģimeņu bērniem/jauniešiem kopā ar mūsu novada skolēniem.   Sākotnēji pasākums tika plānots kā 5 dienu nometne laikā no 2020.gada 29.aprīļa līdz 5.maijam, bet ārkārtējās ...

17.07.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 20.jūlijā plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Nevalstiskās organizācijas “Health Institute” iesnieguma izskatīšana par papildus telpu piešķiršanu. Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas ...

17.07.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 20.jūlijā plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas ...

17.07.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 20.jūlijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes lēmumos par jaunizveidojamo Valkas pirmsskolas izglītības iestādi. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs   2.   ...

17.07.2020

Domes ārkārtas sēde sasaukta 2020. gada 20. jūlijā plkst. 14.20, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība: 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā ”Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošanu” ...

16.07.2020