Pasākums mazajiem “Nāc nu šurpu, metenīti!”
09.02.2023. 10:00
Vijciema PII pagalmā
PII grupai “Pipariņi” pasākums “Meteni, meteni, kur liki pīrāgu?”
28.02.2023. 10:00
Mierkalna tautas nams
Žetonvakars
03.03.2023. 18:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Jauniešu deju kolektīva "Vendigs" jubilejas koncerts
11.03.2023. 00:00
Valkas pilsētas kultūras nams