Liliputu cirka viesizrāde
25.10.2019. 18:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Seminārs jauniešiem un citiem interesentiem "Mērķi, motivācija un panākumi"
25.10.2019. 19:00
Kārķu TN/Jauniešu centrs
Atklātās sacensības šaušanā „Zelta rudens 2019”
31.10.2019. 12:10
Valkas pilsētas šautuve
Dinamiski sporta treniņi Kārķos ar Egilu Purviņu
04.11.2019. 18:30
Kārķu sporta nams
Vislatvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru mazbērnu saiets Valkā
11.11.2019. 14:00
Valka
Dinamiski sporta treniņi Kārķos ar Egilu Purviņu
11.11.2019. 18:30
Kārķu sporta nams
Basketbola vakars
13.11.2019. 19:00
Kārķu sporta nams
Pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem “Bērnu rīts”
16.11.2019 - 16.10.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļa)
Seminārs jauniešiem un citiem interesentiem "Sevis izziņa: Temperaments"
22.11.2019. 19:00
Kārķu TN/Jauniešu centrs
Seminārs jauniešiem un citiem interesentiem "Rakstura Līderība"
13.12.2019. 19:00
Kārķu TN/Jauniešu centrs