Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana

Datu apmaiņa ar sertificētajiem mērniekiem notiek tikai ar e-pasta palīdzību. Mūsu adrese: lasma[punkts]engere[uz]valka[punkts]lv vai ingars[punkts]silins[uz]valka[punkts]lv

 

Esošās topogrāfiskās informācijas saņemšanai nepieciešams nosūtīt datu pieprasījumu ar pielikumu dgn vai dwg formātā (LKS-92 koordinātu sistēmā) ar interesējošo teritoriju un atbildē tiks bez maksas nosūtīta esošā topogrāfiskā informācija par pielikumā norādīto teritoriju planšetu veidā. Informāciju izsniedzam tikai dgn formātā.

 

Gatavos darbus var sūtīt mums ievietošanai topogrāfiskās informācijas datu bāzē bez īpaša pieteikuma, tikai norādot komersanta rekvizītus. Topogrāfiskajiem uzmērījumiem jābūt veiktiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 (2012.gada 24.aprīlis) “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un saskaņotiem ar komunikāciju turētājiem. Darba reģistrācija tiek apliecināta ar īpaša parauga rakstlaukumu, kas tiek ievietots attiecīgajā plānā. Katram darbam tiek piešķirts unikāls reģistrācijas numurs, atbilstoši 2016.gada 29.decembra Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.22 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valkas novadā" (http://www.valka.lv/wp-content/faili/saisto%C5%A1ie%20not.Nr.22.pdf).

 

Pēc datu pārbaudes un reģistrācijas uz e-pastu tiek izsūtīts rēķins. Parakstīts rēķins vēlāk tiek nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi.

 

Lūdzam datu apmaiņā izmantot dgn formātu, jo konvertācija ir par maksu.

 

Informatīvie tālruņi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas jautājumiem: t.647 07499.