Lietišķā māksla

Vadītāja:   Inese Pētersone

Nodarbību laiks: Otrdienās 11.00- 16.00            

Adrese: Valkas pilsētas kultūras nams, Em.Dārziņa 8, Valka

Vadītājas tālrunis: 26375211

Vadītājas e-pasts: inese1957[uz]inbox[punkts]lv

Vadītāja:   Ārija Dzintra Tomiņa

Nodarbību laiks: Trešdienās 17.00-18.00

                          Ceturtdienās 13.00-15.00

Adrese: BJC MICE, Semināra iela 27, Valka, LV4701

Vadītājas tālrunis: 29497103

Vadītājas e-pasts: arijatomina[uz]inbox[punkts]lv

Vadītāja: Inese Pētersone 

Nodarbību laiks: piektdienas 13:00 – 16:00

Adrese: Kārķu tautas nams, Kārķi,  Valkas novads, LV - 4716

Vadītāja tālrunis: 26375211

Vadītāja emails: inese1957[uz]inbox[punkts]lv

Vadītāja: Daiga Ūdre

Nodarbību laiks trešdienas 9.00-15.00

Adrese: „Valžkalni”, Turnas tautas nams, Ērģemes pagasts Valkas nov. LV-4711

Tālrunis: 28600398

Vadītāja e-pasts: daigaturna@inbox.lv

Vadītāja : Anita Lotiņa

 Nodarbību laiks: ceturtdienas 18.00-20.00

 Adrese: Dainas, Vijciema pamatskola, rokdarbu klase, Vijciema pagasts

Vadītāja tālrunis:28345483

Vadītāja e-pasts: anlot[uz]inbox[punkts]lv

Vaditāja: Ārija Dzintra Tomiņa

Nodarbību laiks: individuālās nodarbības

Adrese: BJC Mice Semināra iela 27, Valka, Valkas nov., LV 4701

Vadītāja telefons: 29497103

Vadītāja e pasts: arijatomina@inbox.lv