Folklora un tautas mūzika

 

Vadītāja:   Mārīte Magone

Nodarbību laiks: Ceturtdienās 19.00- 22.00

Adrese: Valkas pilsētas kultūras nams, Em.Dārziņa 8,Valka,Valkas novads, LV-4701

Vadītājas tālrunis: 29198900

Vadītājas e-pasts: marite[punkts]magone[uz]valka[punkts]lv 

 

 

 

Vadītāja:   Unda Ozoliņa

Nodarbību laiks: piektdienās 19.00- 22.00

Adrese: Valkas pilsētas kultūras nams, Em.Dārziņa 8,Valka,Valkas novads, LV-4701

Vadītājas tālrunis: 26420679

Vadītājas e-pasts: unda.ozolina@gmail.com

 

Kārķu tautas mūzikas kapela “Senās skaņās”

Vadītāja: Biruta Kalniņa

Nodarbības laiks: trešdienas 11.00- 13.00

Adrese, kur kolektīvs darbojas: Kārķu pagasta tautas nams

Vadītājas e-pasts: ulrikakalnina@gmail.com

 

Vadītāja:   Lolita Medne

Nodarbību laiks: 

Adrese, kur kolektīvs darbojas: Valkas pilsētas kultūras nams, Em.Dārziņa 8,Valka,Valkas novads, LV-4701

Vadītājas tālrunis: 29849729

Vadītājas e-pasts: meloss2@inbox.lv

Vadītājs:   Kristers Briedis

Nodarbību laiks: Ceturtdienās19.00 - 21.00

Adrese: Valkas pilsētas kultūras nams, Em.Dārziņa 8,Valka,Valkas novads, LV-4701

Vadītājas tālrunis: 22495390

Kontakt- e-pasts: agronoms.briedis@gmail.com