Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Valkas novada derīgo izrakteņu atradnes, kurās tiek veikta derīgo izrakteņu ieguve un 2020. gadā ir spēkā esošās zemes dzīļu ieguves licences vai derīgo izrakteņu atļaujas.

 

Administratīvā piederība           (novads, pagasts)

Atradnes nosaukums

Derīgais izraktenis

Zemes dzīļu izmantotājs

Valkas nov., Ērģemes pag.

"Omuļi-2"

Smilts-grants, smilts

AS “Latvijas valsts meži”

Valkas nov., Ērģemes pag.

"Pentsils"

Smilts

AS “Latvijas valsts meži”

Valkas nov.,   Valkas pag

"Zīles (Dores)"

Smilts-grants, smilts

AS “Latvijas valsts meži”

Valkas nov.,   Valkas pag

"Sedaskalni"

Smilts

SIA "Valkas meliorācija"

Valkas nov.,   Valkas pag

"Ķeizaru purvs"

Kūdra

SIA "LAUNAS"

Valkas nov.,   Valkas pag

"Viesturi-2018"

Smilts

SIA "Identika"