Turnas tautas nams

 

Turnas tautas nama vadītāja: Baiba Karpova

Adrese: Valžkalni, Turna, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711

Telefons: 28308292

e-pasts: turnatn[uz]valka[punkts]lv

 

Turnas tautas nams

Mērķis – rūpēties par kultūru, nodrošināt Valkas novada Ērģemes pagasta kultūras mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu un kultūras aktivitāšu koordinēšanu un plānošanu, kultūras vērtību radīšanu, izplatīšanu un saglabāšanu Ērģemes pagastā, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības veicināšanu un nodrošināšanu.

 

Pasākumi, ar kuriem lepojamies:

Lieldienu zaķa skrējiens

Skrējiens ar katru gadu kļūst arvien populārāks un pulcē arvien lielāku dalībnieku skaitu. Skrējiens notiek no Ērģemes pieturas līdz Turnas tautas namam 6 km, pa ceļam veicot interesantus pārbaudījumus, tāpēc šajā skrējienā labprāt piedalās arī bērni, pēc tam jau tradicionālā Līvijas zupa un bērnu dramatiskā kolektīva teatralizēts uzvedums

 

Mūsdienu deju grupu salidojums-koncerts „Deju virpulis”

Pasākums, kas jau arī kļuvis kā tradīcija aprīļa beigās pulcināt Turnas tautas namā mūsdienu deju grupas ne tikai no Valkas novada, bet arī no Burtnieku, Strenču, Kocēnu, Priekuļu, Vecpiebalgas un Alojas novadiem

 

 

Ražas balle, kas parasti notiek novembra sākumā un tiek organizēta sadarbībā ar pagasta zemniekiem, uzņēmējiem, vakara gaitā tiek sumināti labākie darba darītāji

 

 

Amatiermākslas kolektīvi:

1.Turnas tautas nama dramatiskais kolektīvs

2.Turnas tautas nama bērnu dramatiskais kolektīvs

3.Turnas tautas nama mūsdienu deju grupa

4.Turnas tautas nama senioru deju grupa

5.Turnas tautas nama bērnu popgrupa

6.Turnas tautas nama aušanas pulciņš