LIFE LOCAL ADAPT

Valkas novada pašvaldība īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Projekta devītā ziņu lapa angļu valodā un vācu valodā.

 

Valkas novada pašvaldība ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada pašvaldības

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas

Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

 

Valkas novada pašvaldība īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Projekta astotā ziņu lapa angļu valodā un vācu valodā.

 

Valkas novada pašvaldība ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada pašvaldības

Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas

Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

 

 

 

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Projekta septītā ziņu lapa angļu valodā un vācu valodā.

 

Valkas novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

 

 

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Projekta sestā ziņu lapa angļu valodā un vācu valodā.

 

Valkas novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

 

 

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Projekta piektā ziņu lapa angļu valodā un vācu valodā.

 

Valkas novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

 

 

 

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Iznākusi projekta ceturtā ziņu lapa angļu valodā.

 

Ziņu lapā apkratīts projekta progress un aktivitātes 2018. gadā, kā arī plānotās projekta aktivitātes 2019. gadā.

 

Valkas novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

 

 

 

 

 

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Iznākusi projekta trešā ziņu lapa angļu valodā un vācu valodā.

 

Trešajā ziņu lapā aprakstītas Valkas novada domes aktivitātes pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā. No 30 valsts līmeņa klimata pārmaiņu riskiem kā nozīmīgi Valkas novadam tika identificēti riski ar visaugstāko iestāšanās un ietekmēšanas iespējamību: (1) Hronisko slimību (SAS, diabēts, u.c.) saasinājumi un nāves gadījumu pieaugums; (2) Paaugstinās saslimšanas un/vai endēmiskas kļūst infekciju slimības, ko izplata pārnēsātāji; (3) Vētru bojājumu pieaugums jumtu segumam; (4) Sadales tīklu bojājumi vēja brāzmu ietekmē; (5) Lietus gāžu plūdu radīto ceļu bojājumi. Pēc klimata pārmaiņu nelabvēlīgās ietekmes ierobežošanas pasākumu izvērtēšanas, līdz 2018.gada beigām tiks sastādīts rīcības plāns – Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija. Papildus trešajā projekta ziņu lapā aprakstītas pārējo projekta partneru aktivitātes un plānotie projekta pasākumi.

 

Valkas novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

 

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Iznākusi projekta otrā ziņu lapa angļu valodā. 

 

Otrajā ziņu lapā lielāks uzsvars likts uz projekta reģionu Stīrija (Styria), Austrijā, aprakstot projekta īstenošanas progresu, īstenotās darba grupas un aktivitātes karstuma viļņu ietekmes mazināšanai. Papildus sniegta informācija arī par projekta sanāksmi Grācā, Austrijā, kas norisinājās šī gada jūnijā, ar klimata jautājumiem saistītām starptautiskām konferencēm un plānotajām aktivitātēm 2018.gadā.

 

Valkas novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

 

   

Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).

 

Iznākusi projekta pirmā ziņu lapa angļu valodā.

 

Projekta mērķi ir jautājumu, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, integrēšana vietējo pašvaldību administratīvajā darbībā, pašvaldību zināšanu par pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumiem paaugstināšana un datu pieejamības un informācijas par klimata pārmaiņu ietekmi paaugstināšana. Projekta uzdevums ir veicināt Eiropas Savienības Pielāgošanās stratēģijas virsmērķa sasniegšanu un klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un īstenošanu, dot ieguldījumu pret klimata pārmaiņām noturīgas Eiropas veidošanā un atbalstīt efektīvākas klimata pārvaldības realizēšanu, izstrādājot un ieviešot Valkas novada pašvaldības vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās pārvaldības pieejas un risinājumus reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

 

Valkas novada dome ir viens no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija). Projekta kopējās izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270 EUR un valsts budžeta finansējums 16 400 EUR.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Jana Putniņa

 

 

 

   

 

Projekta nosaukums, Nr.

LIFE LOCAL ADAPT (Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā / Integration of climate change adaption into the work of local authorities), Nr. LIFE15 CCA/DE/000133

Programma, fonds

Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2015 apakšprogramma LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām

Projekta īstenošanas laiks

2016.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Projekta mērķi

  • Specifisku pielāgošanās klimata pārmaiņām rādītāju ieviešana sadarbībā ar projektā iesaistītajām pašvaldībām.
  • Jautājumu, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, integrēšana vietējo pašvaldību administratīvajā darbībā.
  • Paaugstināt pašvaldību zināšanas par pielāgošanās klimata pārmaiņām jautājumiem.
  • Uzlabot datu pieejamību un informāciju par klimata pārmaiņu ietekmi.

Projekta uzdevumi

Veicināt Eiropas Savienības Pielāgošanās stratēģijas virsmērķa sasniegšanu un klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un īstenošanu, dot ieguldījumu pret klimata pārmaiņām noturīgas Eiropas veidošanā un atbalstīt efektīvākas klimata pārvaldības realizēšanu, izstrādājot un ieviešot Valkas novada pašvaldības vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās pārvaldības pieejas un risinājumus reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Projekta partneri

Projekta vadošais partneris: Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija); projekta partneri: Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, Department Climate Service Center Germany (Vācija), Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Austrija), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vācija), Ústav výzkum globální změny AV ČR, v.v.i. (Čehija) un Valkas novada domes.

Programmas finansējums

30 270 EUR

Valsts budžeta finansējums

16 400 EUR

Valkas novada domes līdzfinansējums

4 540 EUR

Projekta koordinators,

kontaktinformācija

 

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana.putnina@valka.lv