Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros ir izgatavots un uzstādīts informācijas stends, kur redzama informācija gan par “Green railways” projektu, gan pieejamiem posmiem, gan par Valku un Valgu. Stends atrodas uz Rīgas un Poruka ielu krustojuma, blakus ...

22.10.2018

2. novembrī plkst. 16.00 pie Valkas pilsētas kultūras nama, sagaidot Latvijas simtgadi, jauniešu pasākuma “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” ietvaros notiks  ekstrēmais velo šovs “Greentirals Bike Tour NIGHT”.         Visiem interesentiem būs iespēja vērot unikālu ...

22.10.2018

Jaunās spēlfilmas ‘’Tēvs Nakts’’  seanss Valkas pilsētas kultūras namā – 12. novembrī plkst.19.00.   ‘’Tēvs Nakts’’ ir pēc Ineses Zanderes romāna "Puika ar suni. Stāsts par nosargātu noslēpumu" motīviem tapusi filma par Žaņa Lipkes ģimenes centieniem glābt ebrejus 2. ...

22.10.2018

17. novembrī plkst.10.00 pie LPNP pieminekļa būs goda sardze "Brīvības sardzē" , uzrunas, piemiņas ugunskurs, tēja.   Visus, kuri uz šo pasākumu būs ieradušies rakstainos dūraiņos, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis cienās ar svētku torti.   Kultūras ministrijas Latvijas valsts ...

22.10.2018

11. novembrī plkst. 16.30 Valkas ev.lut.baznīcā sāksies Svētbrīdis. Uz Raiņa ielas pie  baznīcas notiks stāšanās lāpu gājienam.   Ap plkst.17.00 lāpu gājiens no baznīcas virzīsies  pa Raiņa  un  Rīgas ielām  , gar monumentālo Valsts karogu un Kārļa Ulmaņa pieminekli Lugažu laukumā , pa ...

22.10.2018

  Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa ceturtā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2018. gada 15. novembrim.   Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa ...

22.10.2018

18. oktobrī Valkas pilsētas stadiona šautuvē norisinājās šaušanas sacensības "Zelta rudens Valka-Valga 2018" .    Tajās piedalijās 61 jaunietis vecumā no 10 līdz 20 gadiem. Tika izcīnīti 10 medaļu komplekti 2 dažādos šaušanas vingrinājumos, 23 no kopumā 30 medaļām palika Latvijā , 18 ...

22.10.2018

Otrdien, 23.oktobrī LTV1 pulksten 22. 05 paredzēta TV pirmizrāde Matīsa Spailes dokumentālajai filmai "2018. Latvijas hronika", kur filmas varonis ir kārķēnietis, topošais lauku īpašuma apsaimniekotājs, Priekuļu tehnikuma 3.kursa audzēknis Arvis Pēterēns. Filma ir viena no dokumentālo filmu sērijām, kas ...

22.10.2018

No 10. līdz 11. novembrim, Igaunijā Rakverē, notiks 1. starptautiskais teātru festivāls “Puse”. Uz šo festivālu ielūgts arī Valkas pilsētas teātris ar Anrī Barbisa noveles dramatizējumu “Maigums”.   Iestudējuma režisors un scenogrāfs – Aivars Ikšelis. Lomā: Evgēnija Kozlova. Izrādes ...

22.10.2018

Valkā 1. un 2. novembrī pasākumā «Latvijas karavīrs laikmetu griežos» tiksies  vairāk kā 300 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām ― no Jaunsardzes, biedrības «Latvijas mazpulki», biedrības «Latvijas skauti un gaidas», Valkas novada skolu jaunieši ...

22.10.2018

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas izstrādātā un Vidzemes plānošanas reģiona atbastītā projekta "Rosinoša kultūrvide un profesionālās mūzikas pieejamība kā vienota platforma kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes reģiona sabiedrībā" ietvaros J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā 7. novembrī plkst.17:30 ...

22.10.2018

Konkurences padome (KP) līdz 16. novembrim aicina Latvijas vidusskolēnus piedalīties stop-motion video konkursā “Konkurencē labāk vairāk”. Konkursa uzdevums ir individuāli vai skolēnu grupā līdz trim dalībniekiem sagatavot stop-motion​ video, kurā oriģinālā veidā atspoguļoti ieguvumi, kas rodas, ja godīgā ...

22.10.2018

  No 1. līdz 30. novembrim - Valkas novada centrālajā bibliotēkā,  izstāde "Cimdi ar īpašo stāstu" No 1. novembra līdz 31. decembrim - Valkas novadpētniecības muzejā, fotoizstāde "Jaunsardzei - 25" No 1. līdz 3. novembrim - Lugažu laukumā,  gaismas instalācija "Gadsimta gaismas piramīda" No 1. līdz 2. novembrim ...

22.10.2018

Valgas Muzeja galerija aicina uz sadarbību un gaida izstāžu pieteikumus 2019.gadam.   Valgas Muzeja darbība ietver Valgas apriņķa, Valgas pilsētas un tās apkārtnes cilvēku un ar viņu dzīves vidi saistīto vēsturiski un kulturāli vērtīgo materiālu vākšanu, pētīšanu, glabāšanu un popularizēšanu. ...

22.10.2018

Zemes komisija sasaukta 2018. gada 18. oktobrī plkst. 13.00 Beverīnas ielā 3 , Valkā   Darba kārtība :   Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu; Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Kļavas” zemes vienības sadalīšanai; Par ...

22.10.2018