Biedrība “Medību klubs EZERKALNI” projekta “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana” (Nr. 20-09-AL12-A019.2202-000006) ietvaros ir jau iegādājusies šaušanas stendu ar kustīgo mērķi. Stendam ir speciāli izgatavota vadības pults, ar kuras palīdzību var regulēt ...

10.07.2020

  Valkas novada dome īsteno projektu “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām” (Nr. 19-09-AL29-A019.2201-000002) un labiekārtošanas darbi ir pabeigti. Labiekārtošanas darbus veica Ivars Pilskalns, izgatavojot un uzstādot jaunus vides elementus. Tagad atliek sagatavot visu dokumentāciju un iesniegt Lauku ...

10.07.2020

  Ghetto Games aicina 6.jūnijā cilvēkus doties pārgājienos #HikeForFun. Šajos pārgājienā dosimies visi kopā, bet katrs atsevišķi! Dalībnieki startē katrs no savas vietas un katrs veic savu maršrutu.   Dalība pārgājienā ir BEZMAKSAS! Reģistrācijas anketa: ŠEIT Facebook https://www.facebook.com/events/535584697138829/     Mazāka ...

10.07.2020

“Baznīcu nakts” rīkotāji aicina 30.maija vakarā skatīties notikuma tiešraidi savās viedierīcēs, sekojot “Baznīcu nakts” kontam vietnē Facebook. Svinīgā “Baznīcu nakts” atklāšanas tiešraide sāksies pulksten 18.00 no Siguldas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas. Vakara gaitā tiešraides ...

10.07.2020

Nāc mācīties Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 10. klasē!  Izvēlies kādu no piedāvātajiem "izvēles groziem" :    1. Uzņēmēju klase Programma: Uzņēmējdarbība un loģistika Mēs piedāvājam: Praksi uzņēmumos un pašvaldības iestādēs Dalību nacionālajos un starptautiskajos projektos Specializēto ...

10.07.2020

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt vietējās kopienās iecienītu ikgadēju pasākumu rīkošanu, kā arī jaunu tradīciju pasākumu iedibināšanu biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” (turpmāk - Partnerība) teritorijā, viena projekta īstenošanai piešķirot finansējumu ne vairāk kā 150 EUR ...

10.07.2020

Nomas līguma termiņš 5 gadi   Pilsēta/pagasts   Zemes gabala kadastra apzīmējums   Nosaukums   Zemes platība Zemes gabala minimālā nomas maksa gadā (euro) bez PVN, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” ...

10.07.2020

Kārķu pagastā:   Nosaukums Kadastra apzīmējums Nomas objekts Platība (m2)     Nr.11 135,0     Nr.24 175,4     Nr.25 154,5 “Dārziņi” 9466 005 0323 Nr.28 185,8     Nr.29 135,2     Nr.37 272,6     Nr.46 126,0     Nr.47 189,0     Nr.48 135,0     Nr.49 231,0     Nr.50 216,0     Nr.51 238,0 “Dārziņi” 9466 ...

10.07.2020

Šodien, 26. maijā, Valgas rātsnama ēkā norisinājās Valkas un Valgas pašvaldību pārstāvju kopīgā sanāksme, kurā tika pārrunāts, kā pilsētu iedzīvotājiem arī šogad radīt pilsētu svētku noskaņu, ņemot vērā esošos ierobežojumus Covid-19 pandēmijas dēļ.   Neskatoties uz to, ka ikgadējie Valkas-Valgas ...

10.07.2020

Trešo gadu pēc kārtas Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) organizē “Lauku dienas”, kas šogad sakarā ar valsī noteiktajiem ierobežojumiem, pirmo reizi notiks e vidē. Šī gada pasākuma tēma “Ziemas kviešu audzēšana un kaitīgo organismu ierobežošana”. Visi ...

10.07.2020

Mīlestība ir kā gaisma. Tās maigumā uzplaukst zieds – Bērniņš – vislielākais Brīnums. Trausls kā ābeļzieds.                      / Anita Anitīna/   Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī Covid-19 ...

10.07.2020

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina atbalstīt Igaunijas-Latvijas programmas iniciatīvu un aizpildīt anketu par nākamā programmēšanas perioda atbalsta prioritātēm. Aptauju īpaši aicināti aizpildīt valsts iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, kā arī privātā sektora pārstāvji u.c. Pārrobežu ...

10.07.2020
10.07.2020

Kā liecina policijas prakse, tikai nelielu daļu no visām policijā reģistrētajām zādzībām no dzīvokļiem paveic mērķtiecīgi un profesionāli zagļi. Daudzos gadījumos zādzība bijusi veiksmīga tieši dēļ pašu īpašnieku vieglprātīgās attieksmes – neaizslēgtas dzīvokļu durvis, neaizvērti logi, balkoni, ...

10.07.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 28. maijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē.   Darba kārtība: 1. Par biroja telpas Nr. 6 Rīgas ielā 24, Valkā nomas tiesību izsoli. 2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar nevalstisko organizāciju “Health Institute”. 3. Par *** iesniegumu ar lūgumu pagarināt ...

10.07.2020