2. oktobrī, no 9:00 līdz 13:00, Valkā norisināsies Rudens tirdziņš, kura laikā tiks slēgts Raiņa ielas posms no krustojuma ar Viestura ielu līdz krustojumam ar Latgales ielu.   Tirdziņš norisināsies arī Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā, tāpēc autovadītājus lūdzam ievērot drošību un ātruma ...

24.10.2021

Šo sestdien, 2. oktobrī Rīga TV24 ēterā būs skatāms raidījums "Naudas cena", kurā viesosies Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Analītiskajā raidījumā “Naudas cena” žurnālists Armands Puče ar viesiem diskutē un analizē aktuālos ekonomikas procesus un finanšu ...

24.10.2021

Viena no Valkas novada Sociālā dienesta prioritātēm ir klientu apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem. Lai pilnveidotu un uzlabotu iestādes darbu, aicinām izteikt savu viedokli, par mūsu darbu aizpildot anketu.    ANKETA (.doc)   Anketu iespējams izdrukāt un aizpildīt rakstiski, vai elektroniski.   Aizpildīto ...

24.10.2021

Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā   Nosaukums Kadastra apzīmējums Nomas objekts Platība (m2) KĀRĶU PAGASTĀ “Dārziņi” 9466 005 0323 Nr.11 135,0 Nr.28 185,8 Nr.29 135,2 Nr.40 358,0 Nr.45 195,0 Nr.46 126,0 Nr.47 189,0 Nr.49 231,0 Nr.50 216,0 Nr.51 238,0 “Dārziņi” 9466 ...

24.10.2021

Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā   Nomas līguma termiņš 5 gadi Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Zemes platība, ha Zemes gabala minimālā nomas maksa gadā (euro) ...

24.10.2021

Izdots jaunākais Valkas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma “Valkas Novada Vēstis” numurs.   Septembra izdevumā lasiet: Valkā svinīgi atklātas DI projekta ietvaros izveidoto sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas; Dzimtsarakstu nodaļa uzsāk savas darbības otro simtgadi; par mēbeļu galdnieku ...

24.10.2021

2021. gada 30. septembrī Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.     Par nekustamā īpašuma „Kranķi”, Zvārtavas pagastā, sadalīšanu; 2.     Par nekustamā īpašuma „Stūrnieki”, Kārķu pagastā, sadalīšanu un jauna nekustamā ...

24.10.2021

Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros aizvadītas apmācības valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) darbiniekiem, kur tiem bija iespēja klātienē iepazīt biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. ...

24.10.2021

Valkas bibliotēka oktobrī lasītājiem atvērta darba dienās (pl.10.00 – 18.00), sestdienās (pl.9.00-14.00).   Bibliotēkā var veikt grāmatu un žurnālu apmaiņu, iespējams izmantot publiski pieejamos datorus, pieejamas arī lasītavas.   Grāmatas pirms bibliotēkas apmeklējuma  ir iespējams rezervēt, izmantojot ...

24.10.2021

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir izstrādājusi informatīvu materiālu-bukletu ar mērķi vienuviet apkopot informāciju par normatīvo regulējumu un atbalsta iespējām ieslodzīto personu ģimenēm. Buklets skaidro praktiskos aspektus, kā tuvinieki var pārvarēt psiholoģiskās problēmas ģimenē un kā veidot pareizu izpratni par ģimenes locekļu ...

24.10.2021

Līdz 2021. gada 28. septembrim vienu vakcīnas pret Covid-19 devu Latvijā ir saņēmuši 910 311 cilvēki, bet pilnībā vakcinēti ir 836 007 cilvēki.   No kopējā iedzīvotāju skaita vakcināciju pret Covid-19 uzsākuši 48%, pabeiguši 44%; no iedzīvotājiem vecumā no 12 gadiem – vakcināciju uzsākuši ...

24.10.2021

Oktobrī   1. oktobrī plkst.19.00 – jauna latviešu spēlfilma “Bedre” Kārķu tautas namā   8. oktobrī plkst. 10.00 - Kārķos Vidzemes mazpulku vadītāju seminārs (praktiska un teorētiska nodarbība dabā "Koks – Draugs un Brīnums", lektors SIA "Labiekoki" arborists un Bulduru Dārzkopības vidusskolas ...

24.10.2021

1. oktobrī plkst. 17.00 Vijciema tautas namā muzikāla vakarēšana “Rudens valsis”.   1.oktobris – Starptautiskā senioru diena. Uz pasākumu laipni aicināti seniori, kuri var uzrādīt Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcināciju vai vīrusa izslimošanu. Dalība pasākumā iepriekš ir jāpiesaka ...

24.10.2021

Mēdz teikt, ka mūsu dzīves vērtība nav tas, ko pēc sevis atstājam, bet tas, kā mēs nodzīvojam savu dzīvi. Katrā pilsētā un novadā ir cilvēki, kuru vārds ir atpazīstams daudz plašākā valsts vai pat pasaules mērogā. Tradicionāli, tie ir inteliģences pārstāvji ar savu atstāto pienesumu valsts kultūras, zinātnes, arhitektūras, ...

24.10.2021

24. septembrī Ogrē notika Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) Attīstības padomes izbraukuma sēde. Tajā tika aicināts piedalīties arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, lai informētu klātesošos pašvaldību vadītājus par aktualitātēm reģionālās attīstības ...

24.10.2021