Maksas pakalpojumi

 

Nr.

p.k.

Pakalpojums veids

Mēr-

vienība

Cena (EUR)

bez PVN

1.

Atzinuma, izziņas sagatavošana par būvobjekta atbilstību faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem

 

 

1.1.

Ēkām ar apbūves laukumu līdz 400m2

gab.

7.11

1.2.

Ēkām ar apbūves laukumu virs 400m2

gab.

14.23

1.3.

Inženierbūvēm

gab.

14.23

2.

Atsevišķu kopiju sagatavošana no arhīvā reģistrētajām lietām

gab.

7.11

3.

Būvprojektu kopiju izgatavošana

 

 

3.1.

1 sējums – no 1 līdz 50 lapām

gab.

28.46

3.2.

1 sējums – no 51 līdz 150 lapām

gab.

42.69

 

1 sējums – no 151 līdz 250 lapām

gab.

56.91

4.

Dokumentu kopēšana

 

 

4.1

Lapas izmērs A4

gab.

0.15

4.2

Lapas izmērs A3

gab.

0.30

5.

Reklāmu, izkārtņu, dizaina elementu vai mazo arhitektūras formu izvietošanas saskaņošana

gab.

9.96

6.

Arhīvā reģistrēto lietu papildināšana ar būvprojekta izmaiņām

gab.

7.11

7.

Būvatļauju derīguma termiņa pagarināšana vai pārreģistrācija

 

 

7.1.

Ģimenes dzīvojamām mājām un to palīgēkām

gab.

7.11

7.2.

Pārējām ēkām un inženierbūvēm

gab.

21.34

 

Maksas pakalpojumu cenas norādītas bez PVN.