Valgas slimnīca

Valkas novada dome ar Nacionālo veselības dienestu ir izstrādājusi atvieglotu kārtību, kādā Valkas novada iedzīvotāji varēs saņemt atmaksu par Valgas slimnīcā saņemtajiem pakalpojumiem. Valkas novada iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt Valgas slimnīcu kā alternatīvu, kad tiek izdarīta izvēle par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietu. Valgas slimnīca atrodas tuvāk kā Vidzemes slimnīca Valmierā un nodrošina plašāku pakalpojumu klāstu kā Vidzemes slimnīca Valkā. Tajā pašā laikā jāatceras, ka par veselības aprūpes pakalpojumiem Valgā sākotnēji būs jāmaksā pilna cena un jārēķinās ar valodas barjeru. Pakalpojumi Igaunijā parasti ir dārgāki kā Latvijā, tāpēc pacientam jārēķinās ar to, ka visu samaksāto summu nekompensēs.

 

Pirms izvēles par pakalpojuma saņemšanu, pacienti ir aicināti iepazīties ar informāciju par pakalpojumiem Valgas slimnīcā, speciālistiem, to valodas prasmēm un kompensācijas saņemšanas kārtību.

Valgas slimnīcas reģistratūras tālruņa numurs ir +372 766 5100. Reģistratūra pieņem zvanus krievu un angļu valodā. Valgas slimnīcā darbojas 27 speciālisti 16 dažādās specialitātēs. Visi speciālisti pacientus var pieņemt krievu valodā. 24 no 27 speciālistiem var pacientus pieņemt angļu valodā. 3 speciālisti runā latviešu valodā. Ar pilnu speciālistu sarakstu un to valodas prasmēm var iepazīties šajā dokumentā: Valgas slimnīcas speciālisti (.xslx)

 

Pacientiem jāatceras, ka iegādājoties pakalpojumu Valgas slimnīcā, vispirms būs jāsamaksā pilna pakalpojuma cena, neatkarīgi no tā, kādi atvieglojumi pacientam ir pieejami Latvijā. Jāņem vērā, ka speciālista vizītes laikā pacients var tikt nosūtīts uz papildus izmeklējumiem, par kuriem uz vietas ir jāmaksā. Pilns Valgas slimnīcā pieejamo pakalpojumu saraksts ir pieejams dokumentā Valgas slimnīcas pakalpojumu izcenojums (.docx)

 

Ņemot vērā valodas barjeru gan starp speciālistiem, gan dokumentos, pacienti ir aicināti iesaistītos speciālistus mudināt papildus valsts valodai nosūtījumos un izrakstos veikt papildinājumus krievu vai latīņu valodā. Pacientiem, apsverot izvēli lietot pakalpojumu Valgā, būtu jāpalūdz savam ģimenes ārstam nosūtījumā iekļaut papildus paskaidrojumus krievu vai latīņu valodā pēc iespējas, ja tādi ir nepieciešami. Lietojot pakalpojumu Valgā, pacienti ir aicināti speciālistiem palūgt paskaidrot savus secinājumus un hipotēzes papildus otrā valodā. Tas ir nepieciešams, lai gan ģimenes ārsti Valkā, gan speciālisti Valgā spētu savā starpā viens otru informēt par Jūsu kā pacienta specifisko situāciju un veikt visus pareizos izmeklējumus.

Iedzīvotājs var saņemt izdevumu atmaksu par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu Valgā tad, ja pakalpojums saņemts pēc tādas pašas kārtības kā valsts apmaksāts pakalpojums Latvijā. Iedzīvotājam tiks atmaksāta tā pakalpojuma samaksas daļa, cik noteiktais pakalpojums maksā Latvijā.

 

Pakalpojumu saņemot ir jāsaglabā visi pakalpojumu saņemšanu un apmaksu apliecinoši dokumenti. Šajā gadījumā tie ir par pakalpojuma pilnu samaksu saņemtie čeki Valgā, ģimenes ārsta nosūtījums par šāda speciālista nepieciešamību (ja tas nav tiešās pieejamības speciālists), citi nosūtījumi no Valgas slimnīcas speciālista, kas apliecina slimnīcā lietoto pakalpojumu nepieciešamību, ja tādi ir izmantoti. Piesakoties kompensācijai, jāatceras, ka ja pacients ir kādā no papildus atvieglojumu grupām Latvijā, viņam ir jāpievieno dokuments, kas apliecina piederība šai atvieglojumu grupai. Jāatceras, ka dokumentus nav nepieciešams tulkot. Ja tos plānots iesniegt elektroniski, dokumentus var arī neskenēt, bet fotografēt un pievienot. Galvenais, lai uz tiem būtu salasāma visa informācija.

 

Kompensācijai par veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu Valgas slimnīcā ir jāpiesakās Nacionālajā veselības dienestā, iesniedzot iesniegumu, kuram pievienoti visi augstāk minētie dokumenti. Dokumentus var iesniegt 3 veidos – caur portālu Latvija.lv, sūtot tos pa pastu, vai piesakoties kompensācijai Nacionālajā veselības dienestā klātienē . Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot e-pakalpojumu portālā Latvija.lv kompensācijas saņemšanai un doties pēc palīdzības klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 25, Valkā, ja tas ir nepieciešams.

 

Kārtība kādā iedzīvotājiem jāpiesakās kompensācijai un instrukcija par pieteikuma aizpildīšanu portālā Latvija.lv ir aprakstīta sīkāk šajā dokumentā Izdevumu atmaksas apraksts (.pdf)

 

Iesniegums, kas ir jāpievieno pie pieteikuma kompensācijai ir pieejams šeit. Ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski, iesniegumu pēc aizpildīšanas var ieskenēt vai nofotografēt vai to aizpildīt Word formātā. Tas pieejams šeit Izdevumu atmaksas iesniegums (.docx)

 

Nacionālais veselības dienests apstrādās Jūsu pieteikumu 30 dienu laikā, sniedzot kompensāciju vai sniedzot atbildi par pieprasījuma apstrādes laika pagarinājumu. Apstrādes laiks var būt garāks, ja saņemtais pakalpojums ir sarežģīts vai ir nepieciešami papildus dokumenti.

No 2020.gada pieteikšanās kompensācijai notiek atvieglotā kārtībā. Valkas novada dome un  Nacionālais veselības dienests, sadarbībā ar Valgas slimnīcu ir izstrādājuši pacientiem ērtāku kompensēšanas sistēmu.

 

Mērķis sistēmas efektivizācijai ir pieteikšanās kārtību padarīt maksimāli ērtu pacientiem. Salīdzināšanai, pieteikuma iesniegšanai un izskatīšanai jābūt analogai kādā tā ir pacientam un apdrošinātājam, kur šobrīd pacienti var iesniegt dokumentus elektroniski un pāris dienu laikā saņemt atbildi uz savu pieteikumu un kompensējamo summu bankas kontā.

 

Uzlabojumi:

  • dokumenti vairs nav obligāti jāiesniedz papīra formā, pietiek ar to iesniegšanu tikai elektroniski
  • neviens dokuments nav papildus jātulko vai jāpaskaidro no pacienta puses
  • pacientiem tiek iespēja dokumentu iesniegšanu veikt Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 25, Valkā
  • dokumentu izskatīšana notiek efektīvāk, nodrošinot pieteikuma izskatīšanu 30 dienu laikā

Valgas slimnīcas reģistratūra (pieteikšanās pakalpojumiem) +372 766 5100

 

Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvais tālrunis (kompensāciju jautājumos) +371 8000 1234

 

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs +371 6695 4878