Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 111.punktu, Valkas novada pašvaldība paziņo, ka 2023.gada 26.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Sēlijas iela 6, Valkā pirmās ...

06.02.2023

2022.gada 28.jūlijā Valkas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas.   Rakstveida priekšlikumus sūtīt Valkas novada pašvaldībai, Beverīnas ...

29.07.2022

Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas attālinātā sanāksme notiks 4.aprīlī plkst.16:00 Zoom platformā. Topic: Attistibas programma Zoom Time: Apr 4, 2022 16:00 Riga Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/86085212417?pwd=SituWjJSRFZycEpIbk9XTzVQbkZuZz09 Meeting ID: 860 8521 2417 ...

30.03.2022

2022.gada 24.februārī Valkas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Valkas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai (protokols Nr.2, 9.§).Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, sākot no 2022.gada 14.marta. Ar Valkas novada attīstības ...

09.03.2022

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2021.gada 29.jūlijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu ceturtās redakcijas nodošanu publiskajai ...

16.08.2021

Valkas novada dome paziņo, ka Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu trešās redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana tiek pagarināta līdz 14.jūlijam. Ar teritorijas plānojuma grozījumu trešo ...

02.07.2021

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2021.gada 29.aprīlī ...

12.05.2021

No 1. līdz 30. septembrim norisinājās Valkas mežaparka publiskā apspriešana, kuras laikā Valkas novada Tūrisma un informācijas birojā iedzīvotāji varēja aizpildīt aptaujas anketas. Kopumā tika iesniegtas 17 anketas, ieskaitot vienu kopīgo anketu no Valkas jauniešu domes.   Valkas mežaparka teritoriju plānots iedalīt ...

30.10.2020

Valkas novada dome aicina Valkas pilsētas iedzīvotājus un citus interesentus izteikt savu viedokli par plānoto Mežaparka teritoriju un tās pielietojumu aizpildot aptaujas lapu ŠEIT vai Valkas novada Tūrisma un informācijas birojā.   Valkas novada domes speciālisti un dabas eksperte Ilze Kukāre (saskaņā ar dabas ekspertes ...

01.09.2020

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2020.gada 28.maijā ...

13.06.2020

Sakarā ar valdības 07.04.2020. pieņemtajiem grozījumiem Rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ar kuriem tika pagarināts ārkārtējās situācijas termiņš līdz 2020.gada 12.maijam, visi publiskās apspriešanas klātienes pasākumi ir aizliegti.   Iepazīšanās ar teritorijas plānojuma ...

08.04.2020

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2020.gada 26.martā ...

06.04.2020

Par Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023 otrās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu.   "Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības ...

05.09.2019

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2019.gada 30.maijā ...

05.06.2019

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2018.gada 30.augustā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, Valkā, ar kadastra apzīmējumu ...

06.09.2018