02.07.2021
Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu

Valkas novada dome paziņo, ka Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu trešās redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana tiek pagarināta līdz 14.jūlijam.Ar teritorijas plānojuma grozījumu trešo redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, izņemot piektdienas, kad līdz 16:00, vai internetā ŠEIT.

 

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 2021.gada 12.jūlijā plkst. 17:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, Valkā, Valkas novadā. Rakstveida priekšlikumus sūtīt Valkas novada domei, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) uz domes e-pastu: novads@valka.lv 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.