Mobilā diagnostika
10.08.2020. 10:00
Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas)
Sociālo lietu komitejas sēde
17.08.2020. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
17.08.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
17.08.2020. 13:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
17.08.2020. 14:30
Beverīnas iela 3
Domes sēde
27.08.2020. 10:00
Beverīnas iela 3