Sociālo lietu komitejas sēde
13.07.2022. 09:00
Beverīnas 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
13.07.2022. 10:00
Beverīnas 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
13.07.2022. 13:00
Beverīnas 3
Finanšu komitejas sēde
13.07.2022. 15:00
Beverīnas 3
Ērģemes pagasta svētki
28.07.2022 - 30.07.2022
Ērģemes pagasts
Ērģemes pagasta vides rotājumu konkurss
28.07.2022 - 30.07.2022
Ērģemes pagasts
Domes sēde
28.07.2022. 10:00
Beverīnas 3