Sociālo lietu komitejas sēde
19.04.2021. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
19.04.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
19.04.2021. 13:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
19.04.2021. 14:30
Beverīnas iela 3
Attīstības lietu komitejas sēde
19.04.2021. 16:00
Beverīnas iela 3
Domes sēde
29.04.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Mobilā diagnostika
10.05.2021. 10:00 - 17:00
Valka, Raiņa iela 28A (pie ģimnāzijas)