Domes sēde
28.05.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Attīstības lietu komitejas sēde
12.06.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Sociālo lietu komitejas sēde
15.06.2020. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
15.06.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
15.06.2020. 13:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
15.06.2020. 14:30
Beverīnas iela 3
Domes sēde
25.06.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Kārķu pagasta svētki
07.08.2020 - 08.08.2020
Kārķu pagasts