Mobilā diagnostika
28.01.2021. 10:00 - 17:00
Valka, Raiņa iela 28A (pie ģimnāzijas)
Domes sēde
28.01.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
12.02.2021. 13:00
Beverīnas iela 3
Attīstības lietu komiteja
12.02.2021. 14:30
Beverīnas iela 3
Sociālo lietu komitejas sēde
15.02.2021. 08:15
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
15.02.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
15.02.2021. 14:30
Beverīnas iela 3
Mobilā diagnostika
16.02.2021. 10:00 - 17:00
Valka, Raiņa iela 28A (pie ģimnāzijas)
Domes sēde
25.02.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Mobilā diagnostika
02.03.2021. 10:00 - 17:00
Valka, Raiņa iela 28A (pie ģimnāzijas)