Domes sēde
29.03.2018. 10:00
Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, 2.st. zāle
Livonijas darba gadatirgus
19.04.2018. 11:00
Valgas kultūras un interešu centrā
Sakopsim Turnas tautas nama apkārtni!
21.04.2018. 09:00
Turna
Lielā talka Zvārtavā
28.04.2018. 00:00
Zvārtavas pagasts
Lielā talka Valkā
28.04.2018. 09:00
Valka
Lielā talka Ērģemes kapos
28.04.2018. 10:00
Ērģeme
Talka Vijciemā
28.04.2018. 10:00
Vijciema pagasts
Valkas-Valgas pilsētas svētki
07.06.2018 - 10.06.2018
Valka, Valga
>