Sociālo lietu komitejas sēde
20.09.2021. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
20.09.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
20.09.2021. 13:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
20.09.2021. 15:00
Beverīnas iela 3
Mobilā diagnostika
21.09.2021. 10:00 - 17:00
Valka, Raiņa iela 28A (pie ģimnāzijas)
Attīstības lietu komitejas sēde
21.09.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Domes sēde
30.09.2021. 10:00
Beverīnas iela 3