Mobilā diagnostika Kārķos
04.04.2023. 10:00 - 17:00
Pie Kārķu feldšerpunkta
Lielais labdarības Robežtirgus
06.05.2023 - 07.05.2023