Valkas pilsētas kultūras namā 2022. gada 24. augustā plkst. 10.00 JĀŅA CIMZES VALKAS RUDENS  LASĪJUMI “Skolēns skolā, skolotājs skolā”.  Uzaicinātie lektori: Asoc. prof. Dita Nīmante.  Tēma “Pētījumos balstīti ieteikumi efektīvai klasvadībai, jauno mācību gadu uzsākot” Mg.psych. Iluta Krūmiņa. ...

09.08.2022

Valkas novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentu Jāņa Cimzes balvai Valkas novadā.  Jāņa Cimzes balvu ik gadu piešķir par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā. ...

09.06.2022

Valkas pilsētas kultūras namā 2021. gada 25. augustā plkst. 10.00 JĀŅA CIMZES VALKAS RUDENS  LASĪJUMI “Domāt, runāt, sadzirdēt”. Uzaicinātie lektori: Dace Briede-Zālīte, Jauniešu akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja. Tēma “Pozitīvā domāšana mērķu sasniegšanā” ...

10.08.2021

9. jūnijā, tiešsaistē, norisinājās ikgadējie Iespējamās misijas “Ietekmes stāsti”, kuros nodibinājuma programmas dalībnieki atklāj divos gados gūto pieredzi, izaugsmes ceļu, kļūstot par profesionāļiem.   Pasākums ik gadu pulcē ne tikai nodibinājuma absolventus, draugus un atbalstītājus, bet arī citus ...

11.06.2021

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties ...

11.01.2021

Valkas pilsētas kultūras namā 2020. gada 25. augustā plkst. 10.00 norisināsies JĀŅA CIMZES RUDENS VALKAS LASĪJUMI “Cilvēks un izglītība  pārmaiņu apstākļos”.   Uzaicinātie lektori: Ilga Kreituse – latviešu politiķe, vēsturniece. 6. Saeimas priekšsēdētāja, 5. un 6. Saeimas deputāte. ...

12.08.2020

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa aicina Valkas novada PII pedagogus 2020. gada 1. aprīlī piedalīties 6 st. kursos Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Ausekļa ielā 5) no plkst. 11.00 – 16.00 Tēma: Matemātiskās pasakas un stāsti – līdzeklis matemātisko priekšstatu apguvei, īstenojot ...

19.02.2020

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa aicina Valkas novada pedagogus, klašu audzinātājus 2019. gada 25. oktobrī piedalīties 6 stundu klašu audzinātāju kursos, praktiskajās nodarbībās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a) no plkst. 12.00 – 16.00 Tēma: Pašizziņa ...

08.10.2019

Seminārs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Valkā 2019. gada 26. augustā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Ausekļa ielā 5) no plkst. 10.00 līdz 16.50 Kursu saturs: Anita Skalberga – „Kā kļūt par pedagogu, kuru ciena katrā ģimenē”; Jāzeps Logins – „Dabaszinības pirmskolā un sākumskolā”; Daiga ...

20.08.2019

Valkas pilsētas kultūras namā 2019. gada 22. augustā plkst. 10.00 JĀŅA CIMZES RUDENS VALKAS LASĪJUMI “Radošuma resurss izglītības dienaskārtībā”.     Uzaicinātie lektori: Evija Papule – 13. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre. Tēma “Svarīgi par izglītību Latvijā”. (Šobrīd ...

27.06.2019

Dabas aizsardzības pārvalde organizē 12 stundu kursus Dabaszinību apguves sekmēšana pirmsskolā Valkas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem Kursu pirmā diena 2019. gada 11. aprīlī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Ausekļa ielā 5) no plkst. 13.00 – 16.00 (pavisam plānotas 3 nodarbības)   Lektore: ...

20.03.2019

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa organizē (6 st.) kursus Valkas novada izglītības iestāžu pedagogiem 2018. gada 28. decembrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā plkst. 14.00 – 17.00 Tēma: Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jautājumos   Lektore: Renāte Alberga - VBTAI Bērnu tiesību ...

20.09.2018

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas zālē  2018. gada 23. augustā plkst. 10.00 notiks JĀŅA CIMZES RUDENS VALKAS LASĪJUMI „Neiespējamais kļūst iespējams”   Uzaicinātie lektori:  Aivars Dresmanis – lektors, personības izaugsmes treneris, NLP praktiķis.  Tēma “Metakognitivitāte – skolotāju ...

13.08.2018

Kursi (6 st.) Valkas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem 2017.gada 27. decembrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a) Plkst. 10.00 – 14.30   Tēma: Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā   Kursu saturs: Kas ir karjeras attīstības atbalsts un pedagoga lomu karjeras ...

18.12.2017

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija organizē konferenci Vidzemes reģiona pedagogiem Tēma: Skola – atspēriena punkts dzīvei Laiks: 2017. gada 14. decembris no plkst. 13:00 – 16:00 Vieta: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (Raiņa ielā 28a) Diskusiju – meistarklases vadīs pārstāvji no Augstskolas RISEBA, Valsts izglītības ...

23.11.2017