Valkas pilsētas kultūras namā 2020. gada 25. augustā plkst. 10.00 norisināsies JĀŅA CIMZES RUDENS VALKAS LASĪJUMI “Cilvēks un izglītība  pārmaiņu apstākļos”.   Uzaicinātie lektori: Ilga Kreituse – latviešu politiķe, vēsturniece. 6. Saeimas priekšsēdētāja, 5. un 6. Saeimas deputāte. ...

12.08.2020

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa aicina Valkas novada PII pedagogus 2020. gada 1. aprīlī piedalīties 6 st. kursos Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Ausekļa ielā 5) no plkst. 11.00 – 16.00 Tēma: Matemātiskās pasakas un stāsti – līdzeklis matemātisko priekšstatu apguvei, īstenojot ...

19.02.2020

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa aicina Valkas novada pedagogus, klašu audzinātājus 2019. gada 25. oktobrī piedalīties 6 stundu klašu audzinātāju kursos, praktiskajās nodarbībās Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a) no plkst. 12.00 – 16.00 Tēma: Pašizziņa ...

08.10.2019

Seminārs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Valkā 2019. gada 26. augustā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Ausekļa ielā 5) no plkst. 10.00 līdz 16.50 Kursu saturs: Anita Skalberga – „Kā kļūt par pedagogu, kuru ciena katrā ģimenē”; Jāzeps Logins – „Dabaszinības pirmskolā un sākumskolā”; Daiga ...

20.08.2019

Valkas pilsētas kultūras namā 2019. gada 22. augustā plkst. 10.00 JĀŅA CIMZES RUDENS VALKAS LASĪJUMI “Radošuma resurss izglītības dienaskārtībā”.     Uzaicinātie lektori: Evija Papule – 13. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre. Tēma “Svarīgi par izglītību Latvijā”. (Šobrīd ...

27.06.2019

Dabas aizsardzības pārvalde organizē 12 stundu kursus Dabaszinību apguves sekmēšana pirmsskolā Valkas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem Kursu pirmā diena 2019. gada 11. aprīlī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Ausekļa ielā 5) no plkst. 13.00 – 16.00 (pavisam plānotas 3 nodarbības)   Lektore: ...

20.03.2019

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa organizē (6 st.) kursus Valkas novada izglītības iestāžu pedagogiem 2018. gada 28. decembrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā plkst. 14.00 – 17.00 Tēma: Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jautājumos   Lektore: Renāte Alberga - VBTAI Bērnu tiesību ...

20.09.2018

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas zālē  2018. gada 23. augustā plkst. 10.00 notiks JĀŅA CIMZES RUDENS VALKAS LASĪJUMI „Neiespējamais kļūst iespējams”   Uzaicinātie lektori:  Aivars Dresmanis – lektors, personības izaugsmes treneris, NLP praktiķis.  Tēma “Metakognitivitāte – skolotāju ...

13.08.2018

Kursi (6 st.) Valkas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem 2017.gada 27. decembrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a) Plkst. 10.00 – 14.30   Tēma: Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā   Kursu saturs: Kas ir karjeras attīstības atbalsts un pedagoga lomu karjeras ...

18.12.2017

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija organizē konferenci Vidzemes reģiona pedagogiem Tēma: Skola – atspēriena punkts dzīvei Laiks: 2017. gada 14. decembris no plkst. 13:00 – 16:00 Vieta: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (Raiņa ielā 28a) Diskusiju – meistarklases vadīs pārstāvji no Augstskolas RISEBA, Valsts izglītības ...

23.11.2017

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa organizē 6 st. kursus Valkas novada pedagogiem, audzinātājiem 2017. gada 24. oktobrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a) Plkst. 10.00 – 14.30 Tēma: Uzvedības problēmas skolā, to risinājumu ceļi mācību un audzināšanas procesā Lektore ...

02.10.2017

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa organizē kursus Valkas novada pedagogiem un izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 2017. gada 25. oktobrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a) Plkst. 9.00 – 14.30 Tēma: Bērnu tiesību aizsardzība Lektore Mg. psych. Ina Nagle, Valkas pilsētas ...

02.10.2017

Valkas novada domes  Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa aicina pedagogus u.c. interesentus uz SKOLOTĀJU SKOLOTĀJA JĀŅA CIMZES RUDENS VALKAS LASĪJUMIEM 2017. gada 29. augustā J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā (Semināra ielā 25, Valkā) Plkst. 10.00 Tēma: Mūsu skolas ceturtās industriālās revolūcijas priekšvakarā Darba ...

17.08.2017

Biedrība “Attīstības centrs ģimenei”  organizē radošu konferenci pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, metodiķiem, vadītājiem u.c. “Individuālas pieejas attīstība mācību procesā pirmsskolā un sākumskolā” Datums: 2017. gada 22. augusts Vieta: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (Ausekļa iela 5) Konferences ...

14.08.2017