08.10.2019
Kursi klašu audzinātājiem

Valkas novada

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa aicina

Valkas novada pedagogus, klašu audzinātājus

2019. gada 25. oktobrī

piedalīties 6 stundu klašu audzinātāju kursos, praktiskajās nodarbībās

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a)

no plkst. 12.00 – 16.00

Tēma: Pašizziņa un gribas audzināšana skolā

   Programmā izzināsim personību dažādos aspektus, noteiksim savas stiprās un vājās puses. Diskutēsim, kā varam pamanīt šīs puses skolēnos, kā tās varam izmantot audzināšanas darbā. Domāsim, kā varam palīdzēt skolēniem attīstīt tos personības aspektus, kas nav tik izteikti, bet ir nepieciešami mērķu sasniegšanai. Programmas otrajā daļā apgūsim mērķu uzstādīšanas metodes, kas ikdienā var palīdzēt skolēniem izvirzīt savus personīgos mērķus un veikt pašnovērtējumu par savu progresu mācībās. Šo metožu rezultātā skolēns labāk apzinās sevi, spēj audzināt gribasspēku un veikt pašrefleksiju par saviem sasniegumiem.

 

 Lektore: Dr. admin, Kristīne Zaksa, Biedrības „Domāts – Darīts” struktūrvienības - Pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektore.

 

Kursu dalībnieki saņems apliecības.

 

Interesentiem pieteikties līdz 22.10.2019.  ŠEIT

Pieteiktie dalībnieki

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.