Valkas pilsētas kultūras nams

 

Kontaktinformācija

Adrese: Em.Dārziņa ielā 8, Valkā

Kultūras nama direktors Aivars Ikšelis 64722360,29423675 aivars.ikselis@valka.lv
Direktora vietniece Līga Pandalone 29440558 liga[punkts]pandalone[uz]valka[punkts]lv
Saimniecības vadītājs Aleksandrs Primaks   aleksandrs[punkts]primaks[uz]valka[punkts]lv
Administrators/kasieris   64723055; 20235967  

 

Darbības mērķi: Sadarbojoties ar citām pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, veikt valsts kultūrpolitikas aktuālo mērķu un uzdevumu īstenošanu . Piedāvājot daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus, uzturēt un izkopt Latvijas kultūras daudzveidību, jo sevišķi sekmējot nacionālo un vietējo kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu un pārmantošanu, veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību, veidot labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai.

 

 

Pasākumi, ar kuriem mēs lepojamies:

Starptautiskais laikmetīgā teātra festivāls “Tālvils’’

 „Tālvils”  – pasaules profesionālo, municipālo un labāko amatierteātru jaunā gadsimta teātra mākslas izteiksmes, satura, veida un meklējumu Starptautiskais teātru festivāls Latvijas –Igaunijas pierobežas reģionā. Festivāla aizsākums meklējams 1996. gadā.

 

Latvijas Nacionālās operas un Igaunijas Nacionālās operas mākslinieku koncerts

 

Pirmoreiz Operas svētki, kā šo koncertu sauc valcēnieši, notika 2003. gadā pēc toreizējā Valkas pilsētas mēra Venta Armanda Kraukļa ierosmes. Šajos koncertos dziedājuši daudzi Latvijā un ārpus Latvijas robežām pazīstami Operas mākslinieki.

 

Valkas pilsētas ielu svētki

Ieskicē ielas vēsturi, aktivizējot konkrētās ielas iedzīvotājus un iestādes, aicinot līdzdarboties arī citus pilsētniekus un Valkas viesus.

 

Amatiermākslas kolektīvi

Tautas lietišķās mākslas studija „Saulīte’’
Valkas pilsētas teātris
Folkloras ansamblis „Nāburgi”
Folkloras deju kopa „Sudmaliņas”
Folkloras deju kopas „Sudmaliņas” kapella
Valkas novada sieviešu koris “Ziemeļstīga’’
Senioru koris „Dziesmu rota”
Senioru deju kolektīvs „Zelta rudens”
Senioru dramatiskais kolektīvs
Modes deju grupa “Aija’’
Vīru vokālais ansamblis ‘’Lai skan!’’