- UZŅĒMĒJDARBĪBA NOVADĀ

Esiet sveicināti Valkas novadā!

 

Attīstot uzņēmējdarbību pie mums, vienmēr jāpatur prātā arī dvīņu pilsētu Valkas un Valgas unikalitāte, jo šis aspekts paver daudz plašākas iespējas attīstīt biznesu un izvēlēties darbaspēku. Tas ļauj arī pilnvērtīgi izmantot to infrastruktūru, ko viena pilsēta var kompensēt otrai. Kopā varam vairāk!

 

Mūsu ieguldījums jauniešu izglītošanā, kultūras un sporta dzīves dažādošanā padara dzīvi novadā par pievilcīgu. Atrašanās Eiropas nozīmes autoceļu un dzelzceļa krustpunktā sniedz papildu pievienoto vērtību biznesa attīstīšanai šeit.

 

Garantējam, ka jautājumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības uzsākšanu pie mums, risināsim bez liekas birokrātijas, radoši, rīkosimies maksimāli ātri. Te ir droša vide investīcijām, ko apliecina arī esošie uzņēmumi, kas jau vairākus gadus veiksmīgi attīstās mūsu novadā.

 

Uz tikšanos! 

Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļu daļā pie Igaunijas robežas, tā platība ir 908 m2, iedzīvotāju skaits 9479. Novads sastāv no 6 administratīvajām vienībām: Kārķu, Ērģemes, Valkas, Vijciema, Zvārtavas pagastiem un Valkas pilsētas. Valkai ir dvīņu pilsēta Valga Igaunijas pusē, un šādi pilsētu veidojumi ir unikāli pasaulē, kas paver arī jaunas attīstības iespējas uzņēmējdarbībā.

 

Valkas novads atrodas nozīmīgu valsts un reģionālās nozīmes autoceļu krustpunktā, te ir pieejama arī dzelzceļa infrastruktūra.

 

Apmēram 58% no novada teritorijas klāj meži, ar ko skaidrojama mežsaimniecības un kokapstrādes attīstība novadā. Otra attīstītākā nozare ir lauksaimniecība, ar specializāciju graudkopībā, piena lopkopībā un kartupeļu audzēšanā. Bez tradicionālajām nozarēm lauksaimniecībā figurē arī savvaļas gaļas lopu audzēšana, kā arī briežkopība.

 

Papildus mežsaimniecības, kokapstrādes un lauksaimniecības uzņēmumu darbībai, novadā pārstāvētas šādas nozares:

 

  • hidrotehnisko objektu būvniecība;
  • plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana;
  • detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem;
  • elektroenerģijas ražošana;
  • metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana;
  • metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana;
  • gaļas pārstrāde;
  • dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība u.c.

 

 

Valkas novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma: lasīt ŠEIT

 

Uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu pa gadiem: lasīt ŠEIT

 

Nozaru uzņēmumu skaits sakārtojumā pēc nozares uzņēmumu kopējā apgrozījuma: lasīt ŠEIT