Komisijas

Zemes komisijas nolikums

 

Vents Armands Krauklis – komisijas priekšsēdētājs

Jānis Vindēls – komisijas sekretārs

Jānis Anže

Lāsma Engere

Kristaps Sula

Māris Pandalons

Rolands Rastaks – komisijas priekšsēdētājs

Mārīte Valtiņa – komisijas sekretāre

Komisijas locekļi:

Inese Gaile

Vilnis Vilguts

Arita Ārgal

Ramona Lapiņa

Romina Meļņika

Vents Armands Krauklis – komisijas priekšsēdētājs

Vilmārs Vesingi

Gita Avote

Unda Ozoliņa

Rolands Rastaks

Toms Simtiņš

Arita Ārgale

Valdis Šaicāns

Sapulču, gājienu un piketu komisijas nolikums

 

Jānis Anže

Valdis Šaicāns

Viesturs Zariņš

Gints Stālmeisters

Aleksandrs Golubovs

Daniels Minajevs - komisijas sekretārs

Gints Stālmeisters

Līga Šķepaste

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

 

Ramona Lapiņa – komisijas priekšsēdētāja, izglītības speciāliste

Gunta Dance - izglītības psihologs

Ingrīda Vīlistere - logopēds

Andra Morīte - speciālais pedagogs

Līga Putriņa - ģimenes ārsts

26.01.2023.

Viesturs Zariņš – komisijas priekšsēdētājs

Lāsma Engere - komisijas sekretāre

Agris Simulis

Aida Indusa

Kristaps Sula

Andra Everte

Kristaps Sula - komisijas priekšsēdētājs

Viesturs Zariņš - komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Lāsma Engere - komisijas sekretāre

Jānis Anže

Valda Empele

Jānis Vindēls

Aida Indusa

Medību koordinācijas komisijas nolikums

 

Ingars Siliņš

Jānis Anže

Jānis Jaunslavietis

Didzis Punāns

Edmunds Juškevičs

Valdis Circenis

Arnis Čams

Rolands Rastaks – komisijas priekšsēdētājs

Gita Avote

Unda Ozoliņa

Sandra Pilskalne

Valdis Šaicāns

Komisijas nolikums

 

Ingars Siliņš

Gints Stālmeisters

Ritvars Ozoliņš

Agnis Birkavs

Komisijas nolikums 

Māris Zālītis - komisijas priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis

Viesturs Zariņš

Andris Dainis

Viktors Kaņepe

Agris Simulis

Toms Simtiņš

Dzīvokļu komisijas nolikums

 

Līga Metuzāle - komisijas sekretāre

Andris Dainis

Ivo Meļķis

Dagnija Ozoliņa

Civilās aizsardzības komisijas nolikums

 

Vents Armands Krauklis  komisijas priekšsēdētājs (Valkas novada pašvaldība)
Salvis Stepiņš komisijas priekšsēdētaja vietnieks (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests)

Gints Stālmeisters (Valkas novada pašvaldība)

Andris Gindra (Valkas novada pašvaldība)

Aigars Roga (Valkas novada pašvaldības dome)

Sandis Cipruss (Valsts robežsardze)

Aivars Gailis (SIA “Latvijas propāna gāze)

Sergejs Majors (Valsts policija)

Valdis Šaicāns (Valkas novada Zvārtavas un Vijciema pagastu pārvalde)

Ligita Sīmane (Valkas novada Valkas pagasta pārvalde)

Pēteris Pētersons (Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalde)

Guntis Lošins (AS “Sadales tīkls”)

Jānis Batalauskis (SIA “Vidzemes slimnīca”)

Jānis Jaunslavietis (Valsts meža dienests)

Ingus Auziņš (Zemessardze)

Vija Kazaka (Valmieras reģionālā vides pārvalde)

Mārcis Ulmanis (PVD Ziemeļvidzemes pārvalde)

Ināra Berežaņina (Vidzemes reģionālais NMP dienests)

Administratīvās komisijas nolikums

 

Ieva Bērziņa – komisijas priekšsēdētāja

Romina Meļņika - komisijas priekšsēdētājas vietniece

Kristīne Klaipa

Ritvars Ozoliņš

Andris Dainis

Līga Metuzāle

Linda Ščerbane