- Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

VALKAS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

 

 

Ar 2017.gada 1.jūniju Valkā savu darbību uzsācis Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kur iedzīvotāji šobrīd var saņemt valsts iestāžu pakalpojumus, e-pakalpojumus un informāciju par Valkas novada pašvaldības pakalpojumiem.

 

Valkas novada VPVKAC mērķis ir sniegt atbalstu, informāciju un konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par valsts iestāžu pakalpojumiem, valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu un nodrošināt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi, kā arī par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

 

VPVKAC klientus pieņem un sniedz interesējošo informāciju katru darba dienu.

   

VPVKAC darba laiks:

Pirmdiena: 8:00 – 18:00

Otrdiena: 8:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 17:00

Piektdiena: 8:00 – 16:00

Sestdiena, svētdiena: slēgts

 

Informāciju un konsultācijas var saņemt:

 • klātienē Rīgas ielā 25, 1.stāvā, Valkā
 • zvanot pa tālruni: 66954878
 • sūtot elektronisku pastu uz:

 

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

 • informēšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
 • informēšana par pieprasītākajiem valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem;
 • palīdzība valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
 • apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://www.latvija.lv;
 • atsevišķu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana ar VPVKAC personāla palīdzību pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā;
 • sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā;
 • “klienta darba vietas” nodrošināšana - centra darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejama darba vieta, kas tehniski aprīkota ar datoru, interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir arī brīvpieejas internets darbam ar personālo datoru.

 

Valsts iestāžu pakalpojumi:

 

Valsts ieņēmumu dienests – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par VID e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā https://eds.vid.gov.lv

 

VID konsultatīvais tālrunis: 67120000

 

https://www.vid.gov.lv/lv/pakalpojumi

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra – VTUA speciālists klātienē apmeklētājus pieņem katru otrdienu plkst. 8:30 - 12:00 un 12:30 – 17:00 (pēc iepriekšēja pieraksta). Pieteikšanās - zvanot pa vienoto tālruni: 25594590 vai sazinoties elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: valmiera@vtua.gov.lv

 

Klātienē iespējams saņemt šādus pakalpojumus:

 • traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa vai atjaunošana;
 • traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņa;
 • traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācija.

Kontakttālrunis: 29154976 Atis Zemešs vecākais inspektors

 

Lauku atbalsta dienests – LAD speciālists klātienē apmeklētājus pieņem katra mēneša 3.pirmdienā no 10:00 līdz 12:00 (pēc iepriekšēja pieraksta).

 

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Lauksaimniecības datu centrs – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrāciju https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP121/Apraksts

 

Uzņēmumu reģistrs – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Valsts darba inspekcija – VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par pakalpojumiem: profesionālās piemērotības  noteikšana, profesionālā rehabilitācija, transportlīdzekļa pielāgošana.

 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija- VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem (Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu, Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai, Mani dati VDEĀVK, Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana) un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv 

 

Būvniecības valsts kontroles birojs - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par šādiem Būvniecības informācijas sistēmā pieejamiem pakalpojumiem (Informācija par BIS publiskās sistēmas sadaļu “E-pakalpojumi”, Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu, Palīdzība BIS e-pakalpojuma “Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem” izmantošanā).

 

Valsts zemes dienests - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Nodarbinātības valsts aģentūra - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

Nacionālais veselības dienests – VPVKAC speciālisti katru darba dienu informē, un sniedz atbalstu e-pakalpojuma "Sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta saņemšana" pieprasīšanā, kā arī sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā.

 

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte.

 

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai citiem autentifikācijas rīkiem.

 

 

Valkas novada VPVKAC kontaktinformācija:

Valkas novada VPVKAC vadītāja: Baiba Vorobjeva (tālrunis: 28644365)

Valkas novada VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste: Lilita Šicāne (tālrunis: 26442285)

Tālrunis: 66954878

E-pasts: valka@pakalpojumucentri.lv