Kontakti

SOCIĀLĀ DIENESTA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Apmeklētāju pieņemšanas laiks, darba vieta

Tālrunis, e-pasts

Natālija Dubrovska

Vadītāja

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 29452453

natalija.dubrovska@valka.lv

socialais.dienests@valka.lv

Zane Paleja

Lietvede

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

28677539

socialais.lietvede@valka.lv

Iveta Poriete

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

64725938 mob.28374397

iveta.poriete@valka.lv

Zane Zariņa

Vecākais sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

64725939 mob.28687967

zane.zarina@valka.lv

Kristīne Klaipa

Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

 

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 28692945

kristine.klaipa@valka.lv 

Evita Bašķe

Sociālais darbinieks darbam ar personu grupām – pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem

Sociālais dienests,Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 27291148

evita.baske@valka.lv

Linda Ščerbane

Sociālais pedagogs darbam ar ģimenēm un bērniem

Sociālais dienests,Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 28681324

linda.scerbane@valka.lv

Dzintra Mizuka

Psihologs

Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 26358189

dzintra.mizuka@inbox.lv

Zita Roze

Sociālais darbinieks Ērģemes pagastā

Ērģemes pagasta pārvaldēĒrģemes pagastā

Pirmdien, otrdienās, ceturtdienās 8:30 – 16:00

Trešdien – sociālajos dzīvokļos „Valžkalni" Turnā

 

mob.28673013

zita.roze@valka.lv

Gunita Beikmane

Sociālais darbinieks

Zvārtavas pagastā, Vijciema pagastā

Zvārtavas pagasta pārvalde, Zvārtavas pagastā

Trešdienās  9:00 – 15:00

 

Vijciema pagasta pārvalde, Vijciema pagastā

Pirmdienās, ceturtdienās 8:30 – 15:00

mob.29264215

gunita.beikmane@valka.lv

Inese Mūze

Sociālās palīdzības organizators

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 28687297

inese.muze@valka.lv

Eva Gulbe - Zāģere

 Sociālais darbinieks Valkas pagastā un Kārķu pagastā  Valkas pagasta pārvaldē "Lugažu muiža", Lugaži, Valkas pagasts Pirmdienās 8:30 - 16:00

Sēļi, Valkas pagasts - 1 x mēnesī pēc pieraksta

Kārķu pagats pārvaldē Trešdienās, ceturtdienās 8:30 - 16:00, piektdienās 8:30 - 12:00

mob. 28677671

eva.zagere@valka.lv