Bērnu un jauniešu centrs MICE

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

 

Semināra iela 27, Valka, LV – 4701;

T./fakss: 64724909;

T.: 64723036;

E-pasts: bjc[uz]valka[punkts]lv

Valkas novada Bērnu un jauniešu centra „Mice” kontaktinformācija
Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Direktore Kristīne Ganiņa 64723036, 26423172 kristine[punkts]ganina[uz]valka[punkts]lv; bjc[uz]valka[punkts]lv

Izglītības speciāliste

Tija Bērtiņa

64724909, 22011783

bjc[uz]valka[punkts]lv; tijonis[uz]inbox[punkts]lv

Lietvede - arhivāre

Līvija Feldmane

64724909

livija[punkts]feldmane[uz]valka[punkts]lv

 

 

Kultūrizglītības programmas - DEJAS

* Pirmskolas TDK “Saulstariņi” 4 - 7 gadi, vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Tija Bērtiņa

* Pirmskolas TDK “Kamoliņš” 3 - 4 gadi, vadītāja Inga Eglīte, k/m - Tija Bērtiņa

* Pirmskolas TDK “Dzīpariņš” 5 – 6 gadi, vadītāja Inga Eglīte, k/m - Tija Bērtiņa

Tautas deju kolektīvs “Vainadziņš”1.-2., 3.-6. kl. – vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Tija Bērtiņa

Tautas deju kolektīvs “Vendīgs” 7.-12. kl., vadītāja - Vineta Skutāne, k/m - Tija Bērtiņa

Akrobātisko deju grupa no 7-12 gadi un 14-18 gadiem, karsējmeitenes, BK Valka/Valga, vadītāja - Alise Matuka

 

Kultūrizglītības programmas - MŪZIKA

Vokālais ansamblis 3. klašu, vadītāja – Ināra Vītola, k/m - Tija Bērtiņa

Koris 2.–4. kl., vadītāja - Ināra Vītola, k/m - Tija Bērtiņa

Koris 4.-7. kl., vadītāja - Ināra Vītola, k/m - Tija Bērtiņa

Jauktais koris 10.- 12. kl., vadītāja - Inese Niklaviča

 

Kultūrizglītības programmas – VIZUĀLĀ UN LIETIŠKĀ MĀKSLA

Jaunais amatnieks 4.- 5. kl., vadītājs - Andrejs Mārtiņš Rācenis

Bērnu un jauniešu aušanas pulciņš, 1.–12. klase, vadītāja - Ārija Tomiņa

Radošā darbnīca 5.- 9. kl., ar novirzienu rokdarbi un kulinārija, vadītāja - Diāna Kuplā

Radošā floristika 1.-12. kl., vadītāja – Rudīte Gromule

Rotaļlietu darbnīca 1.–12. kl., vadītāja - Rudīte Gromule

 

Kultūrizglītības programmas - TEĀTRIS

Teātra pulciņš 1. klasēm, vadītāja Gunta Aire

 

Tehniskās jaunrades programmas

* LEGO robotika 6-7 gadi, vadītāja Anda Kušķe

Elektronika - robotika 7.-12. kl., vadītājs - Valdis Jerums

Programmēšana C++ un Javas vidē 7.-11.kl,vadītāja Inta Krieviņa

 

Vides izglītības programmas

11.Valkas mazpulks 1.-9. kl., vadītāja - Viktorija Maļukova

 

Jauniešu iniciatīvas programmas

213. Valkas jaunsargu vienība 10. līdz 21. gadam (ieskaitot), instruktors Ingus Auziņš

Starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma “AWARD”, 14-24 gadi, vad.Tija Bērtiņa, Romina Meļņika

 

Sporta interešu izglītības programmas

Volejbola pulciņš 4.-7. klase, vadītājs Jānis Bomiņš

Volejbola pulciņš 8.-12. klase, vadītājs Jānis Bomiņš

 

Citas programmas

Jaunais uzņēmējs 7.-12. kl., vadītāja - Guntra Gaidlazda

Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki 4. kl., vadītājas Sarmīte Vilciņa, Sandra Veldre, Raita Kauliņa

* Cirka pulciņš 3-6 gadi, vadītāja Ludmila Nevetšerja

Cirka pulciņš 1.-4.kl., vadītāja Ludmila Nevetšerja

Mazo Lēdiju skola 1.-4.kl., vadītāja Džeina Orska

* Lasīšanas darbnīca 5-7 gadi, vadītāja Una Grāve

Lasīšanas darbnīca 1.-9.kl., vadītāja Una Grāve

 

 

Interešu izglītības programmas Valkas novada skolās

 

Ērģemes pamatskola

Tautas deju kolektīva “Rikanda”, vadītāja Vineta Skutāne

Vokālais ansamblis 1.-4.kl., vadītāja Gita Plūmīte

Vokālais ansamblis 5.-9.kl., vadītāja Gita Plūmīte

Leļļu teātris, vadītāja Agita Miķelsone

Floristika 1.-9. klase, vadītāja Agija Reiniece

Dizaina darbnīca 1.-9. klase, vadītāja Gunta Pavārniece

Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki 1.-9. klase, vadītāja Agija Reiniece

987. Ērģemes mazpulks, vadītāja Agija Reiniece

Turnas bērnu teātris, vadītāja Līga Krama

 

 Kārķu sākumskola

Tautas deju kolektīvs “Bitītes” 1.– 6. klase, vadītāja Ineta Zute, k/m. Dana Zirne

239. Kārķu mazpulks 1.-6.kl., vadītāja Ilze Pētersone

 

 Vijciema sākumskola

367. Vijciema mazpulks 1.-6.kl., vadītāja Anita Lotiņa

Tradicionālie rokdarbi, 10.-15. gads, vadītāja Anita Lotiņa

Skolas teātris 1.-6.kl., vadītāja Gita Dudele

Tautas deju kolektīvs, vadītājs Atis Zariņš

Sporta pulciņš 1.-6.kl., vadītāja Jana Matuka

 

 

Sīkākā informācija pie programmu vadītājiem vai Valkas novada BJC “Mice”,

Adrese – Semināra iela 27, Valka, LV-4701,tālr. -64723036, mob.t. – 26423172 vai rakstiet bjc@valka.lv