Domes sēdes
Datums Lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 27.janvārī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 24.februārī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 28.februārī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 15.martā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 25.martā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 31.martā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 28.aprīlī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 26.maijā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 31.maijā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 7.jūnijā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 30.jūnijā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 18.jūlijā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 28.jūlijā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 29.jūlijā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 15.augustā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 25.augustā

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 29.septembrī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 13.oktobrī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 27.oktobrī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 31.oktobrī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Audio ieraksts nav pieejams,

jautājums tika izskatīts slēgtā sēdē

2022.gada 2.novembrī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 24.novembrī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 2.decembrī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2022.gada 29.decembrī

Pieņemto lēmumu saraksts

 

Domes sēdes lēmumi

Sēdes audio ieraksts