Seminārs "Izaugsmes un dzīves kvalitātes noslēpumi" Kārķos
11.10.2019. 19:00
Kārķu TN/Jauniešu centrs
Seminārs jauniešiem un citiem interesentiem "Mērķi, motivācija un panākumi"
25.10.2019. 19:00
Kārķu TN/Jauniešu centrs