Medību tiesības

Valkas novada pašvaldība plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Ērģemes pagastā un Valkas pagastā, ar kadastra apzīmējumiem:

 

94520110169
94520080144
94520090080
94520060041
94880060175.

 

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada pašvaldības mājas lapā (publicēts 10.11.2022.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks pretendentu izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti.

 

Noteikumi redzami šeit: http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 

 


 

 

Valkas novada pašvaldība plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Ērģemes pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94520010086; 94520010088; 94520030095; 94520030141; 94520050060; 94520080251; 94520080314; 94520080217.

 

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada pašvaldības mājas lapā (publicēts 23.09.2022.) uz medību tiesību nomu minētajā zemes gabalā pieteiksies vairākas personas, notiks pretendentu izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti.

 

Noteikumi redzami šeit: http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 


 

Valkas novada pašvaldība plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajā zemes gabalā Kārķu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 94660090173:

 

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada pašvaldības mājas lapā (publicēts 21.09.2022.) uz medību tiesību nomu minētajā zemes gabalā pieteiksies vairākas personas, notiks pretendentu izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti.

 

Noteikumi redzami šeit: http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 

 


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Valkas pagastā:
1.    Līksnas 1, kadastra Nr.94880100074, platība 1,08 ha;
2.    Mežvīni 1, kadastra Nr.94880100083, platība 1,52 ha;
3.    Mežvīni 2, kadastra Nr.94880100081, platība 1,15 ha;
4.    Dravas, kadastra Nr.94880100264, platība 1,74 ha;
5.    Ceļš projektētais, kadastra Nr.94880100176, platība 2,14 ha;
6.    Ceļš projektētais, kadastra Nr.94880140095, platība 0,9 ha;
7.    Kalnasviļi, kadastra Nr.94880140101, platība 1,9 ha;
8.    Gauja, kadastra Nr.94880140053, platība 21 ha;
9.    Krastiņi, kadastra Nr.94880140110, platība 19,94 ha;
10.    Gauja, kadastra Nr.94880140102, platība 7 ha;

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 20.08.2021.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:
http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 


 

 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Ērģemes pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94520080254 (platība 6,82 ha). Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 01.03.2021.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 


 

 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Vijciema pagastā, ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem:

 

94920050112; 94920020065; 94920030011; 94920050182; 94920050146; 94920050113; 94920020087; 94920050064; 94920050195; 94920050215; 94920050222; 94920020101; 94920020088; 94920050219;

94920070026; 94920070138; 94920070051; 94920070098; 94920070136; 94920060090; 94920060077; 94920060093; 94920060074; 94920060183; 94920060176; 94920060054; 94920060055; 94920060053; 94920040164; 94920040179; 94920040412; 94920040157; 94920040153; 94920040503; 94920040185; 94920040180; 94920040190; 94920040206; 94920040181; 94920040502; 94920020028; 94920040250; 94920040248; 94920040246; 94920040327; 94920040330; 94920040332; 94920040407; 94920040247; 94920040504; 94920040215; 94920040230; 94920040251; 94920040235; 94920040439; 94920040236; 94920040237; 94920060144; 94920060185; 94920060122; 94920040282; 94920040454; 94920040348; 94920040365; 94920040142; 94920050180; 94920020083; 94920020084; 94920020085; 94920040460; 94920040466; 94920040473; 94920040478; 94920070155; 94920070156; 94920070163; 94920040450; 94920040451; 94920040461; 94920040464; 94920040465; 94920040467; 94920040470; 94920040471; 94920040474; 94920040475; 94920040476; 94920040477; 94920040480; 94920040481; 94920040482; 94920040483; 94920040488; 94920070154; 94920070157; 94920070158; 94920070159; 94920070160; 94920070161; 94920070162; 94920040468; 94920040472; 94920040462; 94920040453; 94920040489; 94920040469

 

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 28.10.2020.) uz medību tiesību nomu minētajā zemes gabalā pieteiksies vairākas personas, notiks pretendentu izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti.

 

Noteikumi redzami šeit:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 


 

 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajā zemes gabalā Kārķu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 94660050314.

 

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 07.10.2020.) uz medību tiesību nomu minētajā zemes gabalā pieteiksies vairākas personas, notiks pretendentu izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti.

 

Noteikumi redzami šeit: http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajā zemes gabalā Kārķu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 94660040053, “Cepšu ezers”.

 

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 18.04.2019.) uz medību tiesību nomu minētajā zemes gabalā pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti.

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Kārķu pagastā, ar kadastra apzīmējumiem:

94660090162; 94660090160; 94660080162; 94660090171; 94660090161; 94660050248.

 

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 28.03.2019.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

 http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Kārķu pagastā, ar kadastra apzīmējumiem:

94660050274; 94660010045; 94660010033; 94660020047; 94660030030; 94660050312; 94660050194; 94660050358; 94660050355; 94660050318; 94660060265; 94660070256; 94660070257; 94660070065; 94660070071; 94660080039; 94660080163; 94660090172; 94660090168; 94660020079.

 

Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 20.02.2019.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Kārķu pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94660050323 (platība 3,79 ha), 94660050245 (platība 1,38 ha), 94660050267 (platība 0,16 ha), 94660050266 (platība 0,27 ha). Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 16.01.2019.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Kārķu pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94660050317 (platība 7,5 ha), 94660050273 (platība 13,58 ha). Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 23.10.2018.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos zemes gabalos Ērģemes pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94520090166 (platība 4,2 ha), 94520090099 (platība 5,55 ha), 94520090127 (platība 0,6 ha), 94520090126 (platība 0,8 ha), 94520090150 (platība 0,7 ha), 94520080259 (platība 0,21 ha). Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 02.08.2018.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf


Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajā zemes gabalos Kārķu pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94660020082 (platība 12,7 ha), 94660060101 (platība 7,1 ha), 94660060273 (platība 11,2 ha), 94660010016 (platība 1,75 ha), 94660090171 (platība 0,0397 ha), 94660060275 (platība 0,5492 ha), 94660050285 (platība 0,6481 ha), 94660050012 (platība 0,7 ha), 94660050244 (platība 2,42 ha), 94660050153 (platība 1,0465 ha), 94660050243 (platība 1,33 ha). Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 07.06.2018.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 


Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajā zemes gabalā Ērģemes pagastā, ar kadastra apzīmējumu 94520080288 (platība 4,47 ha). Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai mazāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 08.05.2018.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 

 


Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos vai valdījumā esošajos zemes gabalos Ērģemes pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94520080143 (platība 1,17 ha), 94520080246 (platība 4,66 ha), 94520080334 (platība 6,78 ha), 94520080351 (platība 5,29 ha), 94520080358 (platība 0,7 ha), 94520080360 (platība 4,87 ha), 94520080364 (platība 0,1588 ha), 94520090106 (platība 1 ha). Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai īsāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 16.04.2018.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos vai valdījumā esošajos zemes gabalos Zvārtavas pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94960100032 (platība 0,6 ha), 94960100030 (platība 0,5 ha), 94960080113 (platība 0,4 ha), 94960070059 (platība 6,42 ha), 94960070103 (platība 1,4 ha), 94960070099 (platība 1,13 ha). Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai īsāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 29.03.2018.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, notiks izvērtēšana vai tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos vai valdījumā esošajos zemes gabalos Ērģemes pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94520080251 (platība 0,48 ha), 94520080217 (platība 1 ha), 94520080314 (platība 1,73 ha), 94520050060 (platība 1,29 ha), 94520030141 (platība 1,3 ha), 94520030095 (platība 0,79 ha), 94520010088 (platība 0,45 ha), 94520010086 (platība 0,59 ha), 94520030119 (platība 0,5 ha);. Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai īsāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 22.09.2017.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf

 


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos vai valdījumā esošajos zemes gabalos Valkas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 94880060175 (platība 17,52 ha), Ērģemes pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94520110169 (platība 2,06 ha), 94520080144 (platība 5,5 ha), 94520090080 (platība 2,3 ha), 94520060041 (platība 9,6 ha) ;. Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai īsāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 19.09.2017.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 647 07 490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/valkas_novada_domes_medibu_tiesibu_nomas_pieskirsana_noteikumi_2.pdf